Twinen edistyneempiä ominaisuuksia

Tässä osiossa opitaan käyttämään muuttujia ja ehtolauseita. Niiden avulla voidaan tietää esimerkiksi onko jotain jo tapahtunut tai onko pelaajalla mukana tiettyyn oveen sopiva avain. Tarina voi toimia tämän mukaisesti. Esimerkiksi ovesta pääsee kulkemaan vain jos pelaajalla on sopiva avain.