Helsingin yliopiston Venäjä-seuran toimintasuunnitelma 2022

(Vuosikokous 24.3.2022)

Helsingin yliopiston Venäjä-seura yhdistää Venäjästä kiinnostuneita yliopistolaisia yli tiedekunta-ja kampusrajojen. Se on Suomi–Venäjä-Seuran osasto ja tekee yhteistyötä yliopiston muiden Venäjä-toimijoiden ja SVS:n osastojen kanssa. Osasto järjestää kulttuuritapahtumia, esitelmätilaisuuksia ja retkiä. Se pyrkii luomaan kontakteja venäläisiin opiskelijoihin sekä edistämään suomalaisten ja Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön välistä vuorovaikutusta.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan loi Suomi–Venäjä-seuralle uusia haasteita, kun Venäjän valtion kanssa yhteydet ja yhteistyö rajusti supistuvat. Venäläisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemus on kuitenkin edelleen merkittävä edistettävä asia.

Vuosittain on järjestetty matka lähialueille tai johonkin muuhun venäläiseen kohteeseen. Seuraamme Venäjän poliittista tilannetta ja kansainvälisen politiikan jännitteiden kehittymistä. Järjestämme tarpeen mukaan keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Seuraamme myös aktiivisesti venäläiseen kulttuuriin liittyviä tapahtumia Suomessa. Haluamme myös tukea ja tuoda näkyväksi Helsingin yliopiston piirissä tehtävää Venäjän kulttuuriin ja historiaan liittyvää tutkimusta.

Olemme aktiivisia muiden Venäjä-toimijoiden suuntaan ja järjestämme tapahtumia yhdessä muiden järjestöjen, kuten Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden ainejärjestö Rupla ryn kanssa. Lisäksi jatkamme yhteistyötä SVS:n muiden osastojen kanssa. Vuonna 2020 alkaneen pandemiakauden rajoitukset vaikuttanevat edelleen toiminnan järjestelyihin.

Kulttuuritoiminta ja esitelmätilaisuudet

Yhdistys järjestää seuraavat venäläiseen kulttuuriin liittyvät tilaisuudet:
Maaliskuu: Lukupiiri to 31.3. käsiteltävänä Risto Alapuron "Vallankumouksessa: Moskovan päiväkirjat 1990-1991".
Toukokuu: Lukupiirin käsittelyssä Anna-Lena Laurénin "Samettidiktatuuri".
Elokuu: Venäjän matkailun historiaa Martti Haltian muistoksi Pyysaaressa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan peruutti maaliskuun alkuun järjestellyn ohjelmallisen illanvieton. Tapahtuman järjestäminen myöhemmin alkuperäisen suunnitelman mukaan yhdessä Länsi-Helsingin osaston ja Käpylän Druzhban kanssa on tavoitteena.

Pandemian rajoitusten myötä vuodesta 2020 lykkääntynyt Martti Haltian muistoilta on edelleen toiveissamme järjestää. Mukana olisi myös muita Martin vaikutuspiirissä olleita yhteisöjä. Pyysaari etenkin Pietari-seuran perinteisenä alkukesän paikkana on ollut esillä. Alustavaa aihepiiriä tapahtumaan tarjonnee Venäjän imperiumin ja Neuvostoliiton kansojen historia, erityisesti matkailukohteena ennen, silloin ja jopa joskus.

Käsittelemme myös Venäjään liittyvää tutkimusta vuoden aikana mahdollisesti järjestyvissä tilaisuuksissa. Ympäristöaiheinen tilaisuus on ollut keskusteluissa esillä ja muutakin ajankohtaista teemaa kumpuaa esiin tuontuostakin.

Perinteinen yliopiston avajaispäivän komediallinen elokuvailta säilyy tavoitteena, jos vaikka sitten jopa tragikoomisin piirtein. Tapaamisessa Albatrossim tiloja voitaneen hyödyntää.

Syksyllä Venäjää käsittelevän tietokirjallisuuden lukupiiri jatkaa toimintaansa Esa Hakalan vetämänä. Ajankohtaan sopivia aihepiiriltään vaihtelevaa tietokirjallisuutta tutkitaan etenkin johtokunnassa yleisesti ja jäsenistön ehdotuksia toivoen.

Elokuvien katselua ja siihen liittyviä keskusteluja jatketaan.

Seuraamme näyttely-, teatteri-, musiikki- ja elokuvatarjontaa aktiivisesti, tiedotamme niistä jäsenkirjeissä, verkkosivuilla ja sähköpostilistalla. Järjestämme yhteisiä retkiä mahdollisuuksien mukaan, verkkoyhteyksien avulla ainakin.

Osallistumme SVS:n osastojen yhteistyöhön Helsingissä ja muuallakin mahdollisuuksiemme mukaan.

Humanitaarinen toiminta

Jatketaan Venäjän Karjalan lastenkotilasten avustamista ja uutena osana Ukrainan tilanteen helpottamista Pelastakaa lapset ry:n kautta.

Matkat ja retket

Turku ja Uusikaupunki on tavoitteena toukokuussa, suuniteltuna Länsi-Helsingin osaston kanssa yhteistyössä ja SVS:n Turussa järjestettävään Venäjä-tapahtumaan väljästi liittyen. Hyvinkään kierros olisi vuorossa elokuussa ja tämän osalta on alustavasti keskusteltu Käpylän osaston kanssa. Kummallakin retkellä myös kohdealueen paikallisten SVS:n yhdistysten on ajateltu olevan mukana.

Toiminnasta tiedottaminen, aktiivisuus ja uusien jäsenten hankinta

Verkkosivut, jäsenkirje ja sähköpostilistat ovat tapahtumista ja matkoista tiedottamisen kanavia. Tiedotamme hyvissä ajoin ennen tapahtumaa laajemmalle yleisölle tarkoitetuista tilaisuuksista SVS:n ja yliopiston tapahtumakalentereissa ja erilaisten sähköpostilistojen kautta, emmekä ylenkatso erilaisia yhteisöpalveluitakaan. Tapahtumien kautta ja tiedottaen toiminnastamme hankimme yhdistykseemme uusia jäseniä. Yhteistyö opiskelijayhteisöjen kanssa on myös uusien jäsenien mukaantuloa edistämässä.

Yhteistyö ja osallistuminen Suomi–Venäjä-Seuran toimintaan

Teemme yhteistyötä muiden Venäjä-aktiivien kanssa, erityisesti opiskelijajärjestöjen ja muiden Suomi–Venäjä-Seuran osastojen kanssa.

Osallistumme SVS:n tarjoamaan jäsenkoulutukseen, osastojen toiminnan kehittämispäiviin ja pääkaupunkiseudun osastojen tapaamisiin.