Helsingin yliopiston Venäjä-seuran toimintasuunnitelma 2021

LUONNOS 10.3.2021

Helsingin yliopiston Venäjä-seura yhdistää Venäjästä kiinnostuneita yliopistolaisia yli tiedekunta-ja kampusrajojen. Se on Suomi-Venäjä-Seuran osasto ja tekee yhteistyötä yliopiston muiden Venäjä-toimijoiden ja SVS:n osastojen kanssa. Osasto järjestää kulttuuritapahtumia, esitelmätilaisuuksia ja retkiä. Se pyrkii luomaan kontakteja venäläisiin opiskelijoihin sekä edistämään suomalaisten ja Suomessa asuvan venäjänkielisen väestön välistä vuorovaikutusta.

Vuosittain järjestetään matka lähialueille tai johonkin muuhun venäläiseen kohteeseen. Seuraamme Venäjän poliittista tilannetta ja kansainvälisen politiikan jännitteiden kehittymistä. Järjestämme tarpeen mukaan keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Seuraamme myös aktiivisesti venäläiseen kulttuuriin liittyviä tapahtumia Suomessa. Haluamme myös tukea ja tuoda näkyväksi Helsingin yliopiston piirissä tehtävää Venäjän kulttuuriin ja historiaan liittyvää tutkimusta.

Olemme aktiivisia muiden Venäjä-toimijoiden suuntaan ja järjestämme tapahtumia yhdessä muiden järjestöjen, kuten Helsingin yliopiston venäjän kielen ja kirjallisuuden ainejärjestö Rupla ryn kanssa. Lisäksi jatkamme yhteistyötä SVS:n muiden osastojen kanssa. Vuonna 2020 alkaneen pandemiakauden rajoitukset vaikuttavat edelleen toiminnan järjestelyihin ja ainakin kevätkaudella 2021 tapahtumat ovat etäkokousten menetelmin järjestettäviä.

Kulttuuritoiminta ja esitelmätilaisuudet

Yhdistys järjestää seuraavat venäläiseen kulttuuriin liittyvät tilaisuudet (suluissa jo toteutettujen tapahtumien osallistujamäärät):

Tammikuu:
Elokuvakeskustelu ma 18.1. verkkovideona katsottuna Elem Klimovin "Tervetuloa, tai Ulkopuolisilta pääsy kielletty" (5). Mia Öhman oli lisäksi Karjalan television haastattelussa kertomassa elokuvakeskusteluistamme!
Helmikuu:
Lukupiiri to 11.2. käsiteltävänä Artemi Troitskin "Venäläinen karmageddon" (7).
Huhtikuu:
Tampereen teatterin videolähetys Mihail Bulgakovin "Saatana saapuu Moskovaan" on katsottavana maalis-huhtikuussa määrättyinä päivinä, tähän liittyvä jälkipuinti järjestetään etäkokouksena to 15.4.klo 18.
Toukokuu:
Elokuvakeskustelu toukokuun alussa Elem Klimovin "Tule ja katso".
Elokuvakeskustelu ke 31.5. Tengiz Abuladzen "Katumus".
Elokuu:
Perinteinen yliopiston avajaispäivän komediallinen elokuvailta ilmeisesti elokuun lopussa, toteutus luultavasti edelleen itsenäisesti verkkovideoita katsellen ja etäkokouksessa sitten keskustellen.

Syksyllä Venäjää käsittelevän tietokirjallisuuden lukupiiri jatkaa toimintaansa Esa Hakalan vetämänä. Elokuvien katselua ja siihen liittyviä keskusteluja jatketaan.

Seuraamme Venäjään liittyvää näyttely-, teatteri-, musiikki- ja elokuvatarjontaa aktiivisesti, tiedotamme niistä jäsenkirjeissä, verkkosivuilla ja sähköpostilistalla. Järjestämme yhteisiä retkiä mahdollisuuksien mukaan, verkkoyhteyksien avulla ainakin.

Osallistumme SVS:n osastojen yhteistyössä Helsingissä järjestettävään Venäläiseen viikkoon, joka toteutunee marraskuussa. Tällöin erityisesti venäläisen sarjakuvan tekijöiden vierailu olisi keskeisenä ohjelmassa. Olemme mukana myös loihtimassa esitelmä- ja keskustelutapahtumaa Neuvostoliiton kulttuurihistoriallisesta murroksesta Stalinin ajan jälkeen.

Mahdollisuuksien mukaan käsittelemme myös ympäristöasioita, erityisesti niiden tutkimusta vuoden aikana mahdollisesti järjestyvissä tilaisuuksissa. Lisäksi on suunnitteilla tapahtuma joka kertoo opintomahdollisuuksista ja -kokemuksista Venäjällä.

Pandemian rajoitusten myötä vuonna 2020 lykkääntynyt Martti Haltian muistoilta on edelleen toiveissamme järjestää. Mukana olisi myös muita Martin vaikutuspiirissä olleita yhteisöjä.

Humanitaarinen toiminta

Jatketaan Venäjän Karjalan lastenkotilasten avustamista Pelastakaa lapset ry:n kautta.

Matkat ja retket

Vuoden aikana pyritään tekemään retkiä lähialueiden kohteisiin, joskin pandemian rajoitukset voivat edelleen hankaloittaa tätä. Jäsenistön ehdotuksia sopivista kohteista kuunnellaan.

Toiminnasta tiedottaminen, aktiivisuus ja uusien jäsenten hankinta

Verkkosivut, jäsenkirje ja sähköpostilistat ovat tapahtumista ja matkoista tiedottamisen kanavia. Tiedotamme hyvissä ajoin ennen tapahtumaa laajemmalle yleisölle tarkoitetuista tilaisuuksista SVS:n ja yliopiston tapahtumakalentereissa ja erilaisten sähköpostilistojen kautta. Pyrimme saamaan osaston uusia jäseniä, erityisesti opiskelijoita aktiivisesti mukaan toimintaan.

Yhteistyö ja osallistuminen Suomi-Venäjä-Seuran toimintaan

Teemme yhteistyötä muiden Venäjä-aktiivien kanssa, erityisesti opiskelijajärjestöjen ja muiden Suomi-Venäjä-Seuran osastojen kanssa.

Osallistumme SVS:n tarjoamaan jäsenkoulutukseen, osastojen toiminnan kehittämispäiviin ja pääkaupunkiseudun osastojen tapaamisiin.