Helsingin yliopisto : Valtiotieteellinen tiedekunta : Yhteiskuntahistorian laitos
POLIITTINEN HISTORIA
Takaisin henkilökunnan sivulle Katalin Miklóssy
VTT / D.Soc.Sci., Research Fellow
Yliopiston etusivulle
kati
Puhelin/Telephone
(09) 191 24937
(050) 3683231

Telefax
(09)  191 24942

Sähköpost/E-mail
katalin.miklossy@helsinki.fi

Vastaanotto/Office hours
torstai/thursday 10-12


OPETUS/TEACHING

TUTKIMUSINTRESSEJÄ/RESEARCH INTERESTS

 • Nationalismi/Nationalism
 • Itäblokin jäsenmaiden keskinäiset suhteet/History of the Intra-Relations of the Eastern Bloc
 • Romania ja Unkari toisen maailmansodan jälkeen/History of Postwar Romania and Hungary
 • Suomen ja Unkarin suhteet/Finnish-Hungarian Relations

TUTKIMUSPROJEKTEJA/RESEARCH PROJECTS

TUOREMPIA JULKAISUJA/RECENT PUBLICATIONS

  Monograph

  Miklóssy, K.: Manoeuvres of National Interest. Internationalism and Nationalism in the Emerging Kádárist Criticism of Romania 1968-1972. Kikimora Publication, Helsinki 2003.

  Articles in refereed international scientific journals

  “Nationalism eller internationalism? Det grundläggande dilemmat i ungersk utrikespolitik kring 1970.” (”Nationalism or Internationalism? The Basic Dilemma of the Hungarian Foreign Policy in the 1970s.”) In Nordisk Ostforum 1/2002, pp. 33-48.

  Articles in refereed Finnish scientific journals

  ”Rajat vai rajattomuus? Unkarin kommunistien dilemma.” (”With or without Borders? The Hungarian Communists’ Dilemma.) In Idäntutkimus (The Finnish Review of East European Studies) 4/2003, pp. 49-57.

  ”Kritiikin merkitys itäblokissa.” (”The Significance of Criticism in the Eastern Bloc”) In Idäntutkimus (The Finnish Review of East European Studies) 3/2002, pp. 69-77.

  ”Internationalismin vaatimus vai kansalliset intressit? Unkarin ja Romanian selviytymisstrategiat 1968-72.” (”Obeying the Demand of Internationalism or Furthering National Interest Instead? Strategies of Survival: Hungary and Romania.”) In Historiallinen Aikakauskirja 2/2002, pp. 166-172.

  Articles in refereed Finnish scientific edited volumes

  ”Unkari rajojen avaaja.” (”Hungary. A Country that Opened up Borders.”) In Heino Nyyssönen (ed.): Itäinen Keski-Eurooppa vuonna 2004. Kikimora, Helsinki 2003, pp. 51-81.

  ”Veljesmaiden historiasota: Unkarin ja Romanian kädenvääntö oikeasta menneisyydestä 1960-1970-luvuilla.” (”The History-War of the Fraternal Countries: The Hungarian-Romanian Wrangle over the ’Right’ History’ in the 1960-70s.”) In Klaus Lindgren (ed.): Ajankohta 2003. Poliittisen historian vuosikirja. Yliopistopaino Helsinki 2003, pp. 58-74.

  ”Nationalismi poliittisena välineenä. Kansakunta-ajattelu: uuden vuosituhannen haaste vai menneisyyttä?” (”Nationalism as a Political Instrument. The Idea of Nation: a Challange for the Future or the Traces of the Past?) In: Arto Kilpiö (ed.): 1000-vuotias Unkari. Tuhatvuotiaan Unkarin valtion kulttuurin juuret – seminaarin esitelmiä. Folia Hungarica 11 Castrenianumin Toimitteita 60. Helsinki 2000, pp. 154-172.


  Other scientific publications

  Miklóssy, K. (ed.): “Unkari lyhyesti 2004. Näkökulmia nykykehitykseen.” (“Hungary Briefly 2004. Viewpoints of Contemporary Development.”) Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen julkaisua, Helsinki 2004.

  “Unkari ja menneen merkitykset” (“Hungary and the Meaning of the Past.”) In: Pilvi Torsti (ed.): “10 uutta tulijaa. Euroopan unioni – erilaisia yhdessä.” Eurooppa-tietoa 182/2004, Ulkoasianministeriö, Eurooppa-tiedotus, Helsinki 2004.

  ”Nationalismi vai internationalismi. Käsitteiden merkitys sosialistimaiden välisissä suhteissa.” (”Nationalism or Internationalism? The Significance of Concepts in the Context of the Socialist Countries’ Relations.”) In: Multamäki, K.- Peltonen, M.- Saarinen, H. (eds.): Se rakkain kotipolku. Erkki Kouri ja yleinen historia. Published by the Department of General History, University of Helsinki, Helsinki 2000, pp. 415-436.

  Miklóssy, K. (ed.): Syitä ja seurauksia. Jugoslavian hajoaminen ja seuraajavaltioiden nykytilanne. (“The Collapse of Yugoslavia and the Prospects of its Follower States.”) Kikimora Publications, Helsinki 1999.

  ”Itäisen Keski-Euroopan nationalismin kehitys sosialismin ajan jälkeen.” (”The Development of Nationalism in East Central Europe after the period of Socialism.”) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti, Helsinki 1997.


  Educational material

  “Dissidents in Hungary” Article for the e-learning-course ‘Dissent in Soviet Union and Eastern Europe’ organized by the Aleksanteri Institute. Helsinki 2004-2005.


Täydellinen julkaisuluettelo vuodesta 1994 eteenpäin löytyy Helsingin yliopiston JULKI-tietokannasta.

For a complete list of publications from 1994 onwards, see the publication database JULKI of the University of Helsinki.info : opetus : tutkimus : henkilökunta : maailma
Helsingin yliopisto : Valtiotieteellinen tiedekunta : Yhteiskuntahistorian laitos
Opiskelijajärjestö POLHO : etusivu : Talous- ja sosiaalihistoria