International Union of Geological Sciences: International Commission on Stratigraphy, 2002, 2003 ja 2004 mukaan

Eoni

Maailmankausi

Kausi

päättyi:

alkoi:

F
E
N
E
R
O
T
S
O
O
I
N
E
N

Kenotsooinen

Neogeenikausi

0 Ma 23.03 Ma

Paleogeenikausi

23.03 Ma 65.5 ± 0.3 Ma

Mesotsooinen

Liitukausi

65.5 ± 0.3 Ma 145.5 ± 4.0 Ma

Jurakausi

145.5 ± 4.0 Ma 199.6 ± 0.6 Ma

Triaskausi

199.6 ± 0.6 Ma 251.0 ± 0.4 Ma

Paleotsooinen

Permikausi

251.0 ± 0.4 Ma 299.0 ± 0.8 Ma

Kivihiilikausi

299.0 ± 0.8 Ma 359.2 ± 2.5 Ma

Devonikausi

359.2 ± 2.5 Ma 416.0 ± 2.8 Ma

Siluurikausi
[Gothlandian]

416.0 ± 2.8 Ma 443.7 ± 1.5 Ma

Ordovikikausi

443.7 ± 1.5 Ma 488.3 ± 1.7 Ma

Kambrikausi

488.3 ± 1.7 Ma 542.0 ± 1.0 Ma

P
r
o
t
e
r
o
t
s
o
o
i
n
e
n

Myöhäisproterotsooinen

Ediakarakausi
[Vendikausi]

542.0 ± 1.0 Ma 650 Ma

Kryogeenikausi

650 Ma 850 Ma

Toniakausi

850 Ma 1000 Ma

Keskiproterotsooinen
[“Riphean”]

Stenian
[“Karatavian”/“Yurmatian”]
[Dalslandian?]

1000 Ma 1200 Ma

Ectasian
[“Dalslandian”/“Jotunikausi”]

1200 Ma 1400 Ma

Calymmian
[“Burzyanian”]
[“Jotnian”?]

1400 Ma 1600 Ma

Varhaisproterotsooinen

Statherian
[“Ulcanian”]
[“Jotnian”?]

1600 Ma 1800 Ma

Orosirian
[“Gothian”/“Karelian”]

1800 Ma 2050 Ma

Rhyacian
[“Udocanian”]
[“Svecofennian”]

2050 Ma 2300 Ma

Siderian
[“Udocanian”]
[“Svecofennian”]

2300 Ma 2500 Ma

A
r
k
e
e
i
n
e
n

Myöhäisarkeeinen

 
2500 Ma 2800 Ma

Keskiarkeeinen

 

2800 Ma 3200 Ma

Varhaisarkeeinen
[“Isuan”]

 

3200 Ma 3600 Ma

Esiarkeeinen

 

3600 Ma not defined


H
a
a
d
e
s

-
v
a
i
h
e

 

 

 

 

 

Huomatus:

Ylläolevan taulukon väripaletti vastaa IUGS ja ICS virallista suositusta.

Lähteet: