After Platnick, 2000-2004 [“The World Spider Catalog”] and “The Tree of Life”

<==o Araneae (spiders; hämähäkit)
  |--o Mesothelae
  | `--o Liphistiidae Thorell, 1869
  |   |-- Liphistiinae
  |   `-- Heptathelinae
  `--+-- Araneomorphae (“Modern Spiders”; kutovat hämähäkit)
    `--o Mygalomorphae (“Primitive Spiders”; lintuhämähäkit, tarantulat)
     |--+--+-- Microstigmatidae
     | | `-- Mecicobothriidae
     | `--+-- Hexathelidae
     |   `--+-- Dipluridae
     |    `--+-- Nemesiidae
     |      `--+-- Barychelidae
     |       `--+-- Paratropidae
     |         `-- Theraphosidae Thorell, 1869/1870
     `--o Orthognatha
       |--+-- Antrodiaetidae
       | `-- Atypidae (purseweb spiders)
       `--+-- Cyrtaucheniidae
        `--+-- Idiopidae
          `--+-- Ctenizidae (kaivajahämähäkit; trapdoor spiders)
           `--+-- Actinopodidae
             `-- Migidae

Reference(s):