After Nicholls, 1999, Jiang, Maisch, Sun, Matzke & Hao, 2004, and Müller, 2005

<==o †Thalattosauriformes Merriam, 1905 sensu Nicholls, 1999
  |--o †Askeptosauroidea
  | |-- †Endennasaurus acutirostris Renesto, 1984 [Endennasauridae]
  | `--o †Askeptosauridae
  |   |-- †Askeptosaurus italicus Nopcsa, 1925
  |   `--o †Anshunsaurus Liu, 1999
  |    |-- †A. sp. Rieppel, Li & Liu
  |    `-- †A. huangguoshuensis Liu, 1999
  `--o Thalattosauria Merriam, 1905 sensu Nicholls, 1999 [?Thalattosauroidea Nopcsa, 1928 sensu Rieppel, Liu & Bucher, 2000]
   |--+-- †Nectosaurus halius Merriam, 1905 [Thalattosaurus shastensis Merriam, 1905 (in partim)] L.Trias. WNAm.
   | |?- †Concavispina biseridens Zhao, Liu, Li & He, 2013; Trias. SEAs.
   | `--o Xinpusaurus Yin in Yin et al., 2000; Trias. SEAs.
   |   |-- †X. suni Yin in Yin et al., 2000; Trias. SEAs.
   |   `-- †X. bamaolinensis Cheng, 2003 [incl. X. kohi Jiang, Maisch, Sun, Matzke & Hao, 2004]
   `==o †Thalattosauridae Merriam, 1905 [Thalattosaurida Nicholls, 1999] [paraphyletic]
     |-- †Agkistrognathus campbelli Nicholls & Brinkman, 1993
     `--+-- †Paralonectes merriami Nicholls & Brinkman, 1993
      `--+--o †Thalattosaurus Merriam, 1904 [Scenodon] L.Trias. WNAm.
        | |-- †T. alexandrae Merriam, 1904 [Thalattosaurus shastensis Merriam, 1905 (in partim); Thalattosaurus perrini Merriam, 1905]
        | `-- †T. borealis Nicholls & Brinkman, 1993
        `--o Claraziidae
         |-- †Clarazia schinzi Peyer, 1936a
         `-- †Hescheleria ruebeli Peyer, 1936b

After Nicholls, 1999

<==o †Thalattosauriformes
  |-- †Endennasaurus
  |-- †Askeptosaurus
  `--o †Thalattosauria
   |-- †Hescheleria 
   `--o †Thalattosauroidea
     |-- †Nectosaurus
     `--o †Thalattosauridae
      |-- †Clarazia
      `--o †Thalattosaurida
        |-- †Thalattosaurus
        `--+-- †Paralonectes
         `-- †Agkistrognathus

Reference(s):