Tilastotieteellisiä tutkimuksia (Statistical Research Reports)

Sarjassa ilmestyy tilastotieteen väitöskirjoja ja muita tutkimuksia. Sitä julkaisee Suomen tilastoseura. Julkaisusarjan ISSN-numero on 0356-3499.

 1. Pentti Manninen: Puolueiden kannatusosuuksien estimoinnin tarkkuus Demingin vyöhykepoiminnassa. (The Accuracy of Party Support Estimation in Deming Zone Selection), in Finnish, with English summary, Helsinki 1976.
 2. Timo Hakulinen: On Competing Risks of Death, Helsinki 1977.
 3. Lars-Erik Öller: Time Series Analysis of Finnish Foreign Trade, Helsinki 1978.
 4. Pekka Laippala: The Empirical Bayes Two-Action Rules with Optimal Sample Size and Exponential Conditional Distributions, Helsinki 1980.
 5. Markku Nurminen: Some Developments in Quantitative Methods of Epidemiology, Helsinki 1982.
 6. Pentti Saikkonen: Comparing Asymptotic Properties of Some Tests Used in the Specification of Time Series Models, Helsinki 1985.
 7. Lauri Tarkkonen: On Reliability of Composite Scales, Helsinki 1987.
 8. Juni Palmgren: Models for Categorical Data with Errors of Observation, Helsinki 1987.
 9. Ari Veijanen: On Estimation of Parameters of Partially Observed Random Fields and Mixing Processes, Helsinki 1989.
 10. Ritva Luukkonen: On Linearity Testing and Model Estimation in Non-Linear Time Series Analysis, Helsinki 1990.
 11. Hely Salomaa: Factor Analysis of Dichotomous Data, Helsinki 1990.
 12. Kenneth Nordström: Contributions to the Comparison of Linear Models and to the Löwner-ordering Antitonicity of Generalized Inverses, Helsinki 1990.
 13. Seppo Laaksonen: Handling Household Survey Non-Response Data, Helsinki 1992.
 14. Mervi Eerola: On Predictive Causality in the Statistical Analysis of a Series of Events, Helsinki 1993.
 15. Mikael Linden: Studies in Integrated and Cointegrated Economic Time Series, Helsinki 1995.
 16. Tadeusz Dyba: Precision of Cancer Incidence Predictions Based on Poisson Distributed Observations, Helsinki 2000.
 17. Kimmo Vehkalahti: Reliability of Measurement Scales, Helsinki 2000.
 18. Sirpa Heinävaara: Modelling survival of patients with multiple cancers, Helsinki 2003.