MARV1 2007  | Metsikkökoealojen kartoitus
Last modified July 2, 2007.
Pages: [Index, Research, Teaching, Recent ]

 • VIRHELISTA
 • VIRHEIDEN ETSINNÄSSÄ käytetyt RESULTS_#-tiedostot (Kansio)
 • VIRHEIDEN ETSINNÄSSÄ käytetyt SUUNTIMAT_#-tiedostot (Kansio)
 • VIRHEIDEN ETSINNÄSSÄ käytetyt LOMAKKEET #.xls (Havainnot) (Kansio)
 • Koealojen kulmapaalut (Ascii)
 • ILMAKUVATULOKSET
 • Luennot
  1) Single-tree remote sensing. PPT 3 Mt ISPRS Hannover 2007, 30 min
  2) New mapping method. PPT 2Mt Kollokvio, 30 min
  3) Metsikkökoealan kartoitus ja Puidenluku. Harjoitus Muistokuusikossa. PPT 30 min
 • Fotogrammetrinen ASCII-data koealoittain (Kansio) IlmakuvapuuKartan ja lappujen tulostukseen.
  Sisältää muuttujat DistanceFromCenter, AzimuthFromCenter, InOut)
 • Puut ortokuvalla, JPG, 8 Mt
 • Ortokuva Hyytiälästä 2006; Origo 2514800, 6856000, pikselikoko 0.5 m, JPG, 8 Mt
 • Fotogrammetriset mittaustiedot 3853:lle puulle 22.lta koealalta (ascii) Muuttujat: PlotCode, TreeNumber,  Species, Xtop, Ytop, Ztop, Z_DTM, Foto_h, Lidar_h, Dcrm_Foto, Dcrm_Lidar, Dcrm_RMSE, a1, a2,
  a3, (DistanceFromCenter, AzimuthFromCenter, InOut)