Accepted master's theses at the Theoretical Physics Department / Division from 1969.

Columns: Name, Beginning of studies, Subject of master's thesis ("pro gradu" work), Date of acceptance, Supervisors ((o) = advisor), Date of Master's degree
 
 
Nro
Nimi Kirjoit- 
tautunut.
Aihe Esitetty hyv. Tarkastajat 
Ohjaaja (o)
FM
1
Lautkaski, Risto 64 Ferminesteen kollektiiviset 
eksitaatiot
   mcl 
17.9.69 
Stenholm 
Tarjanne
69
2
Kärki, Kalervo 65 Review of two perturbational methods 
applied to the problem of low temperature  resistivity minimum in dilute magnetic alloys 
   mcl 
22.5.70
Ambegaokar 
Tarjanne
70
3
Tuomi, Tapio 66 Dipoolitransformaatio kv. el. dyn:ssa    mcl 
10.12.70
Lipas 
Savolainen
FL 24.5.73
4
Gröhn, Lauri 64 Prigoginen häiriöteorian kineettisistä 
yhtälöistä ja entropiatransformaatioista
   cl 
22.4.71
Pajanne 
Lipas
22.4.71
5
Immonen, Asko 66 Epäisotrooppisuuden vaikutus ytimen 
projektiomalliin
   cl 
26.5.71
Lipas 
Pajanne
27.5.71
6
Kaukiainen, Martti 68 Ristisymmetria pp -sironnassa    mcl 
4.5.72
Cronström 
Tarjanne
18.5.72
7
Pietiläinen, Kimmo 67 Destruction of cells in ultrasound    cl 
4.5.72
Spring 
Savolainen
23.11.72
8
Honkaranta, Tuomo 63 Tasaparisten ytimien epäisotrooppisen 
projektiomallin perustila- , K=0, 1 ja 2 rotaatiovyöt
   l 
7.11.72
Lipas 
Siivola

9
Niskanen, Jouni 67 Eräiden 11-/2-ytimien magneettisista 
momenteista
   mcl 
22.3.73
Lipas 
Siivola
22.3.73
10
Welling, Pauli 68 Magneettisten eksitaatioiden virittäminen yhdensuuntaispumppauksella    mcl 
13.3.74
Savolainen 
Lipas
21.3.74
11
Kahma. Leena 67 Vedynkaltaisten atomien energiatasojen  ylihienorakenteesta    mcl 
27.11.74
Stenholm 
Savolainen
5.12.74
12
Timonen, Jussi 68 Yhdensuuntaispumppauksen epästabiilisuudet käsiteltyinä Greenin funktiolla    mcl 
28.4.75
Stenholm 
Savolainen
 
13
Schultz, Göran 69 Mikrofusioexplosionen med laserinduserad  implosion    cl 
21.5.75
Stenholm 
Stenman
29.5.75
14
Kinnunen, Ritva 70 Kolmiodiagramma ja mesonien hajoamisreaktiot    cl 
5.2.76
Cronström 
Kajantie
14.10.76
15
Lindfors, Juha 71 Termodynamiikan ja dynamiikan yhtenäinen formulointi    ecl 
30.9.76
Stenholm 
Cronström
30.9.76
16
Liede, Ilkka 68 Konventionaalisista heikkojen vuorovaikutusten teorioista spontaanisti symmetriarikkoisiin mittateorioihin; unitariteetti ja renormalisaatio    mcl 
30.9.76
Cronström 
Kajantie
30.9.76
17
Sainio, Mikko 70 D (1236)-isobaareista: pionintuotto reaktioissa p+p-> d+    mcl 
20.1.77
Cronström 
Green
20.1.77
18
Kyrölä, Erkki 70 Atomien etenemisnopeuden aiheuttanut resonanssi-ilmiöt vahvasti saturoituneessa väliaineessa    ecl 
30.3.77
Stenholm 
Cronström
31.3.77
19
Kuivalainen, Pekka 73 Elektroni-magnoni-vuorovaikutukset 
magneettisten puolijohteiden ferromagneettisessa resonanssissa
   mcl 
26.5.77
Arponen 
Cronström
26.5.77
20
Hopeavuo, Jouko 64 Suurtehoisen relativistisen elektronisuihkun kuroutuminen    cl 
26.5.77
Stenholm 
Cronström
26.5.77
21
Heikkinen, Pekka 68 Yhdistettyjen hiukkasten muototekijöiden 
asymptoottisesta käyttäytymisestä
   mcl 
29.9.77
Cronström 
Kajantie
29.9.77
22
Tapiovaara, Markku 71 Röntgensäteilyn annosjakautuman laskeminen Monte-Carlo-menetelmällä    cl 
24.11.77
Cronström 
Spring
24.11.77
23
Pitkänen, Matti 71 Dynamiikka R4:n tilavuuden säilyttävinä deformaatioina    cl 
15.12.77
Cronström 
Kajantie

24
Stenlund, Henrik 71 Kaasulaserin puoliklassista teoriaa: 
Parannettu approksimaatio
   mcl 
16.2.78
Kajantie 
Stenholm
20.4.78
25
Ehtamo, Harri 73 Äärelliset kenttäyhtälöt ja mittain- varianssi kvanttielektrodynamiikassa    ecl 
25.5.78
Cronström 
Kajantie
25.5.78
26
Saijets, Markku 65 Kvanttikromodynamiikassa esiintyvien momenttiprobleemien ratkaisemisesta    mcl 
26.4.79
Kajantie 
Raitio
10.5.79
27
Lindberg, Markus 73 Vapaaelektronilaserin malleista    ecl 
24.5.79
Kajantie 
Stenholm
25.10.79
28
Villanen, Heimo 64 Kahden hiukkasen tuottoreaktioista 
vahvoissa vuorovaikutuksista
   nsla 
13.9.79
Cronström 
Kajantie
27.9.79
29
Isaksson, Eva 73 Gunnar Nordströmin elämäntyö: kaksi gravitaation skalaariteoriaa    mcl 
27.2.80
Kajantie 
Keskinen
26.2.81
30
Toimela, Tuomo 76 Kvarkkigluoniplasma    ecl 
9.4.81
Kajantie 
Cronström
9.4.81
31
Vornamo, Risto 73 Yliraskaiden atomien elektronitiloista ja törmäyksistä    mcl 
7.5.81
Kajantie 
Eskola
28.5.81
32
Heimbürger, Anneli 75 Systeemikybernetiikasta hermoston 
tutkimuksessa
   lub.a 
17.9.81
Kajantie 
Keskinen
17.9.81
33
Lehto, Kari 77 Ionosfäärin virtajärjestelmien määrittäminen 
magneettikenttähavainnolla
   ecl 
15.10.81
Kajantie 
Sucksdorff
15.10.81
34
Vaarnamo, Tapio 68 Sidotuista tiloista relativistisessa 
kvanttikenttäteoriassa
   cl 
10.12.81
Cronström 
Kajantie
10.12.81
35
Häkkinen, Lasse 75 Materia - antimateria - asymmetrian synty    ecl 
10.12.81
Kajantie 
Perko
10.12.81
36
Koivisto, Jari 72 Kahden fotonin spektroskopia sekä Ramsey-interferenssi natriumilla ja neonilla    lub. a 
27.5.82
Kajantie 
Stenholm
27.5.82
37
Louko, Jorma 79 Mustan aukon termodynamiikasta    ecl 
3.2.83
Kajantie 
Perko
3.2.83
38
Kurki-Suonio, Hannu 75 Nukleosynteesi isotrooppisissa ja epäisotrooppisissa kosmologioissa    l 
19.5.83
Cronström 
Kajantie 
Perko
19.5.83
39
Karikorpi, Mervi 75 Optisesta absorptiosta nestemäisessä 
natriumissa
   mcl 
19.5.83
Kajantie 
Pajanne
19.5.83
40
Helenius, Tom 73 Relativistisen fysiikan formulointi twistorein    mcl 
26.5.83
Cronström 
Perko
26.5.83
41
Heinämäki, Arja 78 Tinan epäharmonisten hilavärähtelyjen kvanttistatistinen käsittely    mcl 
15.9.83
Cronström 
Kurki-Suonio
15.9.83
42
Hokkanen, Jyrki 75 Eläimen koko evoluutioon vaikuttavana 
tekijänä
   mcl 
1.3.84
Kajantie 
Leikola 
Spring
1.3.84
43
Saario, Heikki 74 Jälkikaiunta-ajan laskeminen integraaliyhtälöistä iteroimalla    mcl 
24.5.84
Kajantie 
Raitio
24.5.84
44
Helenius, Timo 76 Tokamak    nsla 
24.5.84
Salomaa 
Kajantie
24.5.84
45
Sairanen, Kai 78 Johtavan logaritmin häiriöteoriaa 
kvanttiväridynamiikassa
   ecl 
4.4.84
Kajantie 
Hoyer
12.9.85
46
Kakko, Rhea 78 Outous baryonien ja antibaryonien 
S-aaltoannihilaatiossa
   cl 
11.6.84
Kajantie 
Niskanen
1.11.84
47
Laakso, Harri 79 Rauhallinen magnetosfäärin pyrstö    mcl 
23.5.85
Kajantie 
Pelllinen
23.5.85
48
Harni, Kalle 74 Nukleoni-nukleoni vuorovaikutuksen kuvaamisesta antisymmetrisillä tensorikentillä    nsl 
23.5.85
Cronström 
Kajantie 
Niskanen
12.9.85
49
Olin, Markus 76 Aerodisperssit systeemit ja radioaktiivisuus    mcl 
23.5.85
Kajantie 
Keskinen
23.5.85
50
Suvanto, Kari 81 Plasma Beat Wave -kiihdytin    ecl 
2.9.85
Kajantie 
Karttunen 
Keskinen
12.9.85
51
Vuorio, Esko 82 Outoa materiaa    mcl 
31.10.85
Kajantie 
Keskinen
14.11.85
52
Lensu, Mikko 77 Yhdistetty systeemi aksiomaattisessa 
kvanttimekaniikassa
   mcl 
29.11.85
Keskinen 
P. Lahti
13.2.86
53
Puikkonen, Jouko 74 Hemoreologia    cl 
26.2.86
Perkkiö 
Keskinen
13.3.86
54
Muinonen, Karri 80 Klassinen sähkömagneettinen sironta 
epäsäännöllisistä hiukkasista
   ecl 
20.5.86
Keskinen 
K. Lumme
29.5.86
55
Nordberg, Markus 79 Aivojen sähkö- ja magneettikenttien 
laskennollinen mallintaminen
   cl 
29.5.86
Keskinen 13.11.86
56
Huitu, Katri 78 Fenomenologista supersymmetriaa    mcl 
22.5.86
Kajantie 
Keskinen
30.6.86
57
Tuomi, Ilkka 77 Neuroniverkkojen statistisesta fysiikasta    mcl 
18.11.86
Cronström 
Keskinen 
Stenholm
18.11.86
58
Pulkkinen, Pentti 81 Lämmönsiirtoprosessit ja laminaari vapaa konvektio sekä sen sovellutus biologiaan    mcl 
12.1.87
Cronström 
Keskinen
22.1.87
59
Karttunen, Vesa 80 Efektiivisen aineen teorian soveltaminen ioni-istutettujen jalokaasujen ja vedyn loukkuuntumisenergioiden laskemiseen metalleissa    mcl 
27.1.87
Cronström 
Manninen M.
19.2.87
60
Pulkkinen, Tuija 82 Supraneste 3He: Faasitransitio A-B rajapinnalla    ecl 
5.5.87
Salomaa 
Cronström
14.5.87
61
Kärkkäinen, Leo 80 Monte Carlo -menetelmällä laskettu SU(2)-hilakenttäteorian staattinen korrelaatiopituus    mcl 
7.9.87
Cronström 
Montonen
17.9.87
62
Ylhäinen, Timo 80 Turbulenttisen diffuusion teoria radioaktiivisten päästöjen leviämisen arvioinnissa    cl 
17.9.87
Keskinen 
Cronström
1.10.87
63
Eskola, Kari 83 Kosmiset jänteet U(1)-mallissa    ecl 
17.9.87
Kajantie 
Cronström
1.10.87
64
Rummukainen, Kari 81 Differentiaaligeometrisista menetelmistä Yang-Mills- ja string-teorioissa    ecl 
18.9.87
Cronström 
Montonen 
Kajantie
1.10.87
65
Kainulainen, Kimmo 81 Higgsin tuotto e+e- -törmäyksissä    ecl 
18.9.87
Montonen 
Cronström
1.10.87
66
Peltoniemi, Jouni 82 Valon sirontaa stokastisista kappaleista    mcl 
12.1.88
Cronström 
Keskinen 
Lumme
4.2.88
67
Laasonen, Kari 82 Polaroni ja ECC-menetelmä    mcl 
3.2.88
Cronström 
Arponen
18.2.88
68
Peltoniemi, Juha 82 Funktionaaliformalismin soveltaminen sidottujen tilojen teoriaan 3.2.88 Cronström 
Montonen
14.4.88
69
Viljanen, Ari 83 Geomagneettisen induktiosähkökentän arviointi maanpinnalla    ecl 
3.2.88
Cronström 
Sucksdorff
18.2.88
70
Kauristie, Kirsti 82 Geomagneettiset induktiovektorit    mcl 
30.3.88
Cronström 
Lehtinen M.
14.4.88
71
Mälkki, Anssi 82 Heikoista kokonaiskerroksista 
magnetosfääriplasmassa
   ecl 
12.5.88
Cronström 
Koskinen
26.5.88
72
Summanen, Tuula 82 Salaman aiheuttaman sähkökentän teoreettinen mallintaminen    ecl 
12.5.88
Cronström 
Pirjola
26.5.88
73
Suominen, Kalle-Antti 84 Lasersäteen polarisaation muutos 
kolmitasosysteemissä
   ecl 
1.12.88
Arponen 
Cronström 
Stenholm
1.12.88
74
Janhunen, Pekka 85 Maan prekessoiva magneettinen dipolikenttä    mcl 
8.12.88
Cronström 
Montonen 
Keskinen
8.12.88
75
Jäntti, Timo-Pekka 75 Kosminen rakenne ja sen synty    a 
19.1.89
Cronström 
Keskinen
2.2.89
76
Kontkanen, Paavo 78 Anomalioista eräissä kenttäteoreettisissa malleissa    cl 
19.1.89
Cronström 
Montonen
2.2.89
77
Punkka, Veikko 86 Dekonvoluutio nopeissa suurjännitemittauksissa    mcl 
25.5.89
Cronström 
Lehtinen
22.6.89
78
Poteri, Antti 83 Ydinjätteiden loppusijoituksen todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi    cl 
22.5.89
Cronström 
Keskinen 
Lehtinen
14.9.89
79
Jämsä, Sauli 84 Kaluza-Klein -teoria     mcl 
13.10.89
Cronström 
Enqvist 
Montonen
26.10.89
80
Keski-Vakkuri, Esko 84 Vuorovaikuttavan n=l supersymmetrisen 
D=10 Yang-Mills -teorian muuntaminen 
vapaaksi teoriaksi
    l 
9.11.89
Cronström 
Montonen 
Niemi
9.11.89
81
Kaasalainen, 
Mikko
84 Asteroidien valokäyrien inversio-ongelmasta    l 
12.3.90
Cronström 
Lehtinen 
Lumme
22.3.90
82
Porio, Jyrki 85 Epälineaariset oskillaattorit    lub.a 
24.5.90 
Cronström 
Keskinen
13.9.90
83
Kallio, Esa 85 Magnetohydrodynamiikan käytöstä 
magnetosfäärin ja  sen reunakerrosten 
tutkimuksesta
   ecl 
24.5.90
Cronström 
Lehtinen
24.5.90
84
Ignatius, Jan 86 Sfaleronit ja baryoniepäsymmetria    ecl Cronström 
Kajantie
24.5.90
85
Pennanen, Jari 84 Kaksifotonifysiikkaa LEP-energioilla    mcl 
27.9.90
Kajantie 
Orava
11.10.90
86
Leino, Timo 81 Soluautomaattien käyttö hydrodynamii- 
kan simuloinneissa
   cl 
29.11.90
Kajantie 
Montonen
29.11.90
87
Mähönen, Petri 87 Maailmankaikkeuden pimeä aine    mcl 
13.12.90
Kajantie 
Maalampi
13.12.89
88
Vuopionperä, 
Raimo
86 Raskaat neutriinot e+e- -törmäyksissä    ecl 
14.2.91
Kajantie 
Maalampi
30.5.91
89
Kerminen 
Veli-Matti
86 Aerosolihiukkasten koagulaatiosta    mcl 
7.3.91
Kajantie 
Keskinen
17.9.92
90
Pasanen, Pirjo 86 Polkuintegraalit ryhmämonistolla    ecl 
20.5.91
Kajantie 
Niemi
12.9.91
91
Kurki, Pekka 84 Magneettikenttäsuuntaiset virrat ja 
magnetosfäärin mallintaminen
   mcl 
5.8.91
Kajantie Koskinen 17.9.92
92
Ikonen, Jari-Pekka 86 CP-symmetrian rikkoutuminen    cl 
2.9.91
Kajantie 
Maalampi
31.10.91
93
Sihvola, Elina 87 Spektraali-inversio tähtiokkultaa- 
tiomittauksissa
   ecl 
2.12.91
Kajantie 
Kyrölä
12.12.91
94
Paloviita, Asta 79 Hiukkanen sähkömagneettisessa loukussa    mcl 
9.1.92
Maalampi 
Stenholm
16.9.93
95
Vänttinen, Mikko 87 Spin hadronien struktuurifunktioissa 
suurilla x
   ecl 
9.3.92
Hoyer 
Maalampi
2.4.92
96
Toivanen, Petri 86 Hiukkasten liikkeen kaotisoituminen 
maan magnetosfäärin pyrstöä kuvaavassa paraabelikentässä
   ecl 
18.5.92
Koskinen 
Maalampi
19.11.92
97
Laine, Mikko 89 Kosmologisissa faasitransitioissa 
syntyvä gravitaatiosäteily
   ecl 
7.12.92
Kajantie Maalampi 21.1.93
98
Mäkinen, J. Teemu T. 88 Peilikuvien käyttö sähkömagneettisen 
kentän määrittämiseen yksiulotteisesti 
epähomogeenisessa väliaineessa
   mcl 
5.2.93
Maalampi 
Nikoskinen
18.2.93
99
Halko, Lauri 85 Dynaamiset systeemit esimerkkinä 
Van der Pol -värähtelijä
   cl 
7.5.93
Arponen 
Keskinen
27.5.93
100
Keränen, Petteri 87 Kvarkkimakujen sekoittaminen    ecl 
14.5.93
Hoyer 
Maalampi
11.11.93
101
Vehkamäki, Hanna 88 Homogeenisen nukleaation kinetiikasta    ecl 
18.10.93
Kajantie 
Keskinen
17.3.94
102
Kalkkinen, Jussi 88 Epäkommutatiivinen geometria 
hiukkasfysiikassa
   ecl 
7.12.93
Kajantie 
Montonen
16.12.93
103
Laasonen, 
Kari Tapani
89 Keskeiskenttämenetelmät neuraali- 
laskennassa
   ecl 
26.4.94
Kajantie 
Arponen
14.12.95
104
Ahonen, Jarkko 90 Kosmologinen vakio    mcl 
2.9.94
Kajantie 
Montonen
15.9.94
105
Heinäsmäki, Sami 89 Elinaikailmiöt epäelastisessa 
röntgensironnassa
   mcl 
5.12.94
Kajantie 
Åberg T.
15.12.94
106
Karjalainen, Mika 88 Sähköheikot jänteet    ecl 
5.12.94
Kajantie 
Maalampi
19.1.95
107
Pennanen, Petrus 90 Neljän kvarkin sidosenergiat 
hilakvanttikromodynamiikassa
   mcl 
5.12.94
Kajantie 
Sainio
19.1.95
108
Peisa, Janne 90 U(1)-hilamittateoriat    mcl 
25.1.95
Kajantie 
Sainio
23.3.95
109
Heinonen, Jarkko Tapani 86 Dynamics and Growth of Bubbles in Liquids    ecl 
13.4.95
Kajantie 
Ala-Nissilä
28.4.95
110
Havukainen, Martti 90 Kvanttimekaniikan aikakehitys 
stokastisessa potentiaalissa
   mcl 
5.5.95
Kajantie 
Stenholm
14.9.95
111
Mäkelä, Jakke 90 A theoretical model for the scattering 
of light from raindrops
   mcl 
8.9.95
Kajantie 
Montonen
18.1.96
112
Lukkarinen, Jani 91 Extracting Four-Quark Binding from Lattice Monte Carlo Data    ecl 
2.1.96
Enqvist 
Green
18.1.96
113
Kotiluoto, Petri 90 Neutraali vety maan ulkoilmakehässä    cl 
22.1.96
Enqvist 
Kyrölä
25.4.96
114
Nizovsky, Mikael 85 Maanperän tutkiminen holografian avulla    cl 
2.2.96
Enqvist 
Silen
25.4.96
115
Rajantie, Arttu 93 Three Loops in Three Dimensional Field Theory    ecl 
7.5.96
Enqvist 
Kajantie
30.5.96
116
Kotivuori, Yrjö 85 Turun akatemian fysiikan opetus Hyödyn ajalla    ecl 
15.5.96
Montonen 
Saarikko
30.5.96
117
Aaltonen, Eerik Aleksi 93 Fluktuaatioiden tarkastelua inflatorisessa kosmologiassa    mcl 
13.6.96
Enqvist 
Kurki-Suo. H.
20.3.97
118
Soininen, Aleksi 92 Epäelastisen röntgensironnan vaiku- tusalan riippuvuus liikemääränsiirrosta    mcl 
3.9.96
Maalampi 
Hämäläinen
17.10.96
119
Puolamäki, Kai 92 On spontaneously broken R-parity    ecl 
3.9.96
Maalampi 
Peltoniemi
12.9.96
120
Napari, Ismo 84 Verenkierron optimoinnista    ecl 
1.10.96
Keskinen 
Maalampi
6.6.97
121
Pulkkinen, Jura 92 Modecular dynamics study of low-energy ion beam induced point defects on Si(100)-(2 x 1) surface    ecl 
8.10.96
Maalampi 
Keinonen
18.10.96
122
Sillasto, Eero 91 Aksionit QCD:n CP-rikon ratkaisuna    mcl 
24.2.97
Enqvist 
Maalampi
16.5.97
123
Hongisto, Jukka 72 Varhaisen maailmankaikkeuden magneettikentät    mcl 
10.3.97
Enqvist 
Kurki-Suo. H
20.3.97
124
Sipiläinen, Ville 92 Lyhyiden esitysten olemassaolon edellyttämiä ehtoja N=4 laajennetun supersymmetriateorian keskusvarauksille    cl 
7.4.97
Maalampi 
Montonen
24.4.97
125
Sorri, Antti 91 Neutriino-oskillaatiot varhaisessa maailmankaikkeudessa    mcl 
22.5.97
Maalampi 
Enqvist
18.12.97
126
Ryynänen, Päivi 92 Syövän hoitoon käytettyjen lääkeaineiden kulkeutumisen mallintaminen    mcl 
27.5.97
Maalampi 
Savolainen
18.12.97
127
Kuittu, Mikko-Pekka 89 Percolation and kinetic roughening in lattice models of front propagation    ecl 
18.8.97
Maalampi 
Ala-Nissilä
16.10.97
128
Kuusela, Esa 91 Microscopic dynamics of sedimentation    ecl 
15.9.97
Ala-Nissilä 
Maalampi
6.5.99
129
Keränen, Tommi 93 Aspects of Toda Lattice    cl 
15.9.97
Maalampi 
Montonen
26.2.98
130
Vestama, Mikael 91 Charge Dependence of NN ->dp    mcl 
4.12.97
Niskanen 
Maalampi
18.12.97
131
Martikainen, Jani-Petri 93 Uloskytkentä Bosen-Einsteinin kondensaatista    mcl 
8.12.97
Suominen K-A 
Maalampi
18.12.97
132
Korkiakoski Katariina 93 Merkuriuksen magneettikenttä    mcl 
12.5.98
Koskinen 
Pulkkinen T.
28.5.98
133
Salmela, Antti 91 Deltafunktion välityksellä vuorovaikuttavien yksiulotteisten bosonien systeemi    mcl 
6.10.98
Montonen 
Niemi
17.12.98
134
Asikainen, Joonas 93 Percolation and spatial correlations in a two dimensional continuum deposition model    ecl 
19.10.98
Ala-Nissilä 
Maalampi
5.11.98
135
Rusanen, Marko 94 Island growth on surfaces in the submonolayer regime    ecl 
17.11.98
Ala-Nissilä 
Kajantie
17.12.98
136
Kalliomäki, Anna 93 Neutriinot neutronitähdessä    ecl 
7.12.98
Maalampi 
Kajantie
17.12.98
137
Laitinen, Jouni 93 Majoron emission in inverse neutrinoless double beta decay    ecl 
8.12.98
Kajantie 
Maalampi
17.12.98
138
Pasanen, Ossi 95 Heteroottisen säieteorian 5-braaniratkaisuista    ecl 
14.1.99
Kajantie 
Montonen
26.3.99
139
Lehtonen, Jaakko 94 Paperin pigmenttipäällysteen hajaheijastus- ja absorptiokertoimen laskeminen mikrokerrosmallin avulla    mcl 
12.3.99
Cronström 
Muinonen
13.6.03
140
Honkkila, Ville 91 MHD:n antama kuva avaruusplasmasta ja sen pätevyysalue    ecl 
12.4.99
Koskinen 
Kajantie
6.5.99
141
Hemming, Samuli 94 The energy-momentum tensor and Hamiltonian formalism in Yang-Mills theory with fermions    mcl 
17.5.99
Cronström 
Montonen
11.6.99
142
Vainio, Veera 94 Säteilynkuljetuksen teoriaa ilmakehän satelliittimittauksille    mcl 
7.5.99
Koskinen 
Kyrölä
11.6.99
143
Pulkkinen, Antti 95 Modelling of space weather effects on pipelines    ecl 
17.5.99
Koskinen 
Pirjola R.
11.6.99
144
Seppälä, Miina 92 Klassisen mekaniikan menetelmien käyttö taloudellisten tuotantoprosessien mallintamisessa    ecl 
1.7.99
Kajantie 
Keskinen
19.11.99
145
Kallunki, Jouni 94 Surface diffusion and stochastic resonance     mcl 
24.8.99
Ala-Nissilä 
Kajantie
16.9.99
146
Tikka, Mauri 84 Gravitaation aiheuttama linssi-ilmiö    cl 
3.9.99
Kajantie 
Maalampi
16.9.99.
147
Pusa, Petteri 89 Optical model in ion elastic scattering near the 
Coulomb barrier
   mcl 
2.12.99
Niskanen 
Rauhala
17.12.99
148
Jokinen, Asko 93 Q-pallot ja niiden hajoaminen    mcl 
29.11.99 
Enqvist 
Maalampi
17.12.99
149
Räsänen, Jukka 92 BRST symmetry and the confinement problem    mcl 
2.12.99
Maalampi 
Montonen
17.12.99
150
Salonen, Emppu 94 Molecular dynamics simulations of hydrogen bombardment of Divertor surfaces in tokamat reactors    ecl 
2.12.99
Keinonen 
Maalampi
17.12.99
151
Väliviita, Jussi 93 An Analytic approach to cosmic microwave 
background radiation anisotropies
   ecl 
20.1.00
Enqvist 
H.Kurki-Suonio
17.3.00
152
Piirola, Pekko 93 Pioni-nukleoni-sirontapituus GMO-summasäännöstä    mcl 
29.2.00
Sainio 
Kajantie
17.3.00
153
Laamanen, Jari 95 The particle limit of quantum field theory using world-line path integrals    cl 
11.4.00
Kajantie 
Montonen
12.5.00
154
Huttunen, Emilia 96 Koronan massapurkaukset ja magneettiset myrskyt    ecl 
13.4.00
Koskinen 
Pulkkinen T.
9.6.00
155
Virrankoski, Ville 86 Kvarkkien massat    cl 
16.5.00 
Kajantie 
Maalampi
9.6.00
156
Suominen, Markku 93 Kosmologisen vakion vaikutus FRW-malleihin    mcl 
2.6.00 
Perko 
Kajantie
16.6.00
157
Jaatinen, Jussi 95 Aurinkoa ympäröivän vetypilven tutkiminen SWAN/SOHO mittauksin    mcl 
16.5.00
Koskinen 
Kyrölä
16.6.00
158
Raita, Tommi 92 Energia-impulssi-tensori ja kanoninen formalismi Yangin ja Millsin teoriassa    mcl 
6.6.00 
Cronström 
Montonen
16.6.00
159
Salminen, Tomi 90 Simulating cosmic structure formation    cl 
29.8.00
Enqvist 
Kajantie
15.9.00
160
Rantala, Sami 96 Magneettiset monopolit N=2,4 super.Yang-Mills teorioissa    mcl 
19.10.00
Montonen 
Kajantie
24.11.00
161
Hiltunen, 
Marianna
97 Comparison of Mathematical Methods for the Compound Sample Analysis of Multicomponent Fourier Transform Infrared Spectra   mcl 
9.11.00
Heikkonen 
Kajantie

162
Koponen, Jonna 95 A Variational Fit to the Lattice Energy of Two Heavy-light Mesons   mcl 
9.11.00
Green 
Kajantie
22.12.00
163
Nikunen, Petri 92 Non-equilibrium Effects in Profile Evolution Measurements of Surface Diffusion   mcl 
9.11.00
Ala-Nissilä 
Kajantie
24.11.00
164
Nord, Janne 96 Molecular Dunamics Study of IrradiationEffects in GaAs and Semiconductor Interfaces   mcl 
30.11.00
Kajantie 
Keinonen
22.12.00
165
Valtakoski, Aku 95 Mathematical Aspects of Functional Integration  mcl 
14.12.00
Cronström 
Kajantie
22.12.00
166
Lindroos, Olavi 95 Nostetaan Schrödingerin kissa pöydälle   mcl 
14.12.00
Kajantie 
Suominen
22.12.00
167
Loikkanen, Juha 92 Chern-Simons-Witten Theory and its Conformal Field Theoretic Background    ecl 
9.11.00
Cronström 
Keski-Vakkuri
26.1.01
168
Collin, Anssi 94 Bose-Einstein Condensation and the Scattering Length in Three and Two Dimensions   mcl 
14.12.00
Kajantie 
Suominen
23.2.01
169
Korhonen 
Hannele
96 Orgaanisen aineen kondensaatio aerosolihiukkasiin   mcl 
5.4.01
Kulmala 
Kajantie
15.6.01
170
Peltola, Jarkko 96 Local and Pair-specific Models for Electronic Stopping    ecl 
7.6.01
Kajantie 
Keinonen
15.6.01
171
Gynther, Antti 96 Electroweak Phase Transition in an External Hypermagnetic Field    ecl 
17.8.01
Enqvist 
Kajantie
14.9.01
172
Hirvonen, Jaakko 97 Master Equation Analysis of Island Diffusion on fcc(100) Surfaces    mcl 
23.7.01
Kajantie 
Ala-Nissilä
14.9.01
173
Koivunoro 
Hanna
93 BNCT-annossuunnittelun teoreettiset perusteet    mcl 
15.8.00
Savolainen 
Kajantie
14.9.01
174
Lappi, Tuomas 97 Classical Field Methods in Relativistic Heavy-ion Collisions    ecl 
17.8.01
Kajantie 
Tuominen JY
14.9.01
175
Terämä, Emma 97 Dynamics and Growth of Grains in Two Dimensional Systems    mcl 
20.8.01
Ala-Nissilä 
Kajantie
14.9.01
176
Vepsäläinen Mikko 96 Large Extra Dimension and Power Law Unification   ecl 
28.8.01
Kajantie 
Keski-Vakkuri
14.9.01
177
Vuorinen, Aleksi 98 Four-loop Feynman diagrams in three dimensions    ecl 
30.10.01
Kajantie 
Montonen
16.11.01
178
Arponen, Heikki 94 On Stochastic Partial Differential Equations and QFT on Riemannian Manifolds    mcl 
3.12.01
Cronström 
Montonen
21.12.01
179
Räsänen, Esa 96 Density Functional Calculations on Small Quantum Dots in the Weak-confinement Limit    ecl 
3.12.01
Cronström 
Puska
21.12.01
180
Thum, Tea 97 Auringon Lyman-alpha-säteilyn heijastumisalueiden mallintaminen    mcl 
18.12.01
Koskinen 
Mäkinen (o)
22.2.02
181
Rüppel, Timo 94 Anomalous Trilinear Gauge Boson Couplings   ecl 
5.2.02 
Orava 
Huitu (o)
22.2.02
182
Salmi, Petja 95 Persistence in One-Dimensional Diffusion- 
Limited Cluster-Cluster Aggregation
  ecl 
9.4.02
Cronström (o) 
Alava (TKK) (o)
26.4.02
183
Jahma, Mika 95 On Quantum Key Distribution with Realistic Signals    mcl 
28.5.02
Enqvist 
Suominen K-A 
Lütkenhaus (o)
14.6.02
184
Väihkönen, Antti 96 Cosmological inflation and the Linde- Mukhanov model   mcl 
28.5.02
Enqvist (o) 
Kurki-Suonio H.
14.6.02
185
Lintunen, Jussi 96 Aurinko-maa-vuorovaikutuksen tutkiminen 
suodinfunktioilla
  ecl 
5.2.02
Koskinen 
Pulkkinen (o)
14.6.02
186
Högdahl, Janne 97 Looking at the Early Universe Through Gravitational Lenses   mcl 
27.8.02
Enqvist 
Kurki-Suonio H. (o)
13.9.02
187
Muhonen, Vesa 97 Cosmic Microwave Background Polarization   mcl 
27.8.02 
Enqvist 
Kurki-Suonio H. (o)
13.9.02
188
Koivisto, Tomi 97 Quintessence-scalar field as the cosmic dark energy   mcl 
 9.4.02
Enqvist 
Kurki-Suonio H. (o)
13.9.02
189
Maila, Tomi 95 Superradiant scattering of Light from a Bose-Einstein Condensate   cl 
27.8.02 
Cronström (o) 
Suominen K-A (o)
13.9.02
190
Bergvall, Peter 92 Magnetic Reconnection - Theory, Simulations and Observations   cl 
27.8.02 
Koskinen (o) 
Pulkkinen T.
13.9.02
191 Hietanen, Ari 96 The O(N) nonlinear sigma model    mcla
1.10.02
Kajantie, CC(o)
Rummukainen
18.10.02
192
Larjo, Klaus 96 Compacification of chiral ten-dimensional N = 2 supergravity on S5   ecl 
16.9.02 
Montonen 
Keski-Vakkuri (o)
21.2.03
193
Vanhamäki, Heikki 97 Radioaaltojen etenemisestä ionosfäärissä   ecl 
5.11.02
Tuomi (o) 
Koskinen
24.1.03
194
Kurvinen, Pasi 91 Econophysics and Minority Games   mcl 
7.1.03
Honkonen (o) 
Kajantie
19.9.03
195
Sillanpää, Ilkka 01 One-dimensional Method of Characteristics to Determine
Ionospheric Conductances and Currents
  mcl 
17.12.02
Amm (o) 
Koskinen (o)
24.1.03
196
Pakarinen, Olli 97 Small particle - surface interactions   mcl
 4.3.03
Kajantie
Nieminen TKK
Adam Foster TKK (o)
18.6.04
197
Kilpua, Sami 96 Nopeiden maailmanlaajuisten geomagneettisten kentänmuutosten aiheuttamat vaikutukset maanpinnalla   cl
 4.3.03
Koskinen
Viljanen (o)
21.3.03
198
Seppänen Christian 97 Application of Phase Field Formalism to Capillary Fluid Flow   mcl
 4.3.03
Cronström
Montonen
Majaniemi (o)
21.3.03
199
Laitinen, Tiera 96 Kosmisten magneettikenttien synty   mcl
28.4.03
Enqvist (o)
Kurki-Suonio H.
16.5.03
200
Ropponen, Olli 00 Kosmologiset parametrit    cl
28.4.03
Enqvist
Kurki-Suonio H.
13.6.03
201
Kiili, Markus
92
Supersymmetric Yang-Mills theory
   mcl
 30.9.03
Kajantie (o)
Keski-Vakkuri
17.10.03
202
Honkavaara, Tuomas
99
Q-pallojen energian varausriippuvuus
   cl
5.1.04
Montonen (o)
Enqvist
20.2.04
203
Järvinen, Matti
99
Quark-Antiquark Bound States in 1 + 1 Dimensional QCD
  ecl
13.4.04
Hoyer (o)
Kajantie
30.4.04
204
Laurson, Lasse
98
Surface criticality in the random field Ising model
   ecl
13.4.04
Alava (o)
Kajantie
30.4.04
205
Hentonen, Erno
96
Pimeän aineen etsintä teoriassa ja käytännössä
   lub.
13.4.04
Montonen
Kajantie (o)

206
Nevalainen, Kirsi
00
Pionituotto reaktiossa pp  -> d pi+
   mcl
1.6.04
Niskanen (o)
Kajantie
18.6.04

207
Mattsson, Teppo
02
Gravitaation repulsiivisuudesta neli- ja viisiulotteisissa malleissa
   mcl
30.11.04
Enqvist (o)
H.Kurki-Suonio
17.12.04
208
Jokela, Niko
98
Stable and unstable D-branes
   ecl
30.11.04
Kajantie
Keski-Vakk.(o)
17.12.04
209
Saxell, Sami
99
Topics on noncommutative quantum field theory
   ecl
30.11.04
Chaichian
Tureanu
28.1.05
210
Vänskä, Osmo
98
Kvantisointisäännöt ja polkuintegraalikvantisointi
   mcl
11.1.05
Kajantie
Cronström (o)
25.2.05
211
Julin, Jan
98
Pimeä energia Friedmannin yhtälön modifikaationa
   cl
11.1.05
Enqvist (o)
H. Kurki-Suonio
28.1.05
212
Jalkanen, Jari
98
On the equilibrium shapes of supported heteroepitaxial nanoislands
  mcl
8.3.05
Ala-Nissilä (o)
Kajantie
23.3.05
213
Järvi, Tommi
00
Chiral gauge theories from intersecting branes
  ecl
8.3.05
P. DiVecchia (o)
Kajantie, E.K-V
20.5.05
214
Sorvari, Joonas
01
Constitutive equations: applications to a linear viscoelastic material
   mcl
3.5.05
Jari Hämäläinen (o) Kajantie
31.7.06
215
Sarjala, Matti
99
Quantum and simulated annealing of the random field Ising model
   ecl
3.5.05
Mikko Alava (o)
Kajantie
23.3.06
216 Tiitola, Paavo 99 Theories with time-space noncommutativity Chaichian
Tureanu
20.5.05
217
Järvinen, Riku
99
Venuksen ja aurinkotuulen välisen plasmavuorovaikutuksen hybridimallinnus
   ecl
30.5.05
Esa Kallio (o)
H. Koskinen
16.12.05
218
Sandroos, Arto
99
Shokkikiihdytys Auringon koronassa
   ecl
30.5.05
Rami Vainio (o)
H. Koskinen
17.6.05
219
Juslin, Niklas
99
Bond order potentials for nonequilibrium phenomena
   ecl
30.5.05
Kai Nordlund. (0)
K.K., Keinonen
17.6.05
220
Tuovinen, Toni
01
Inflaation jälkeinen kuumeneminen
   cl
30.5.05
Kajantie (o)
 H.Kurki-Suon.
17.6.05
221 Weijo, Ville 99 Relativity and electroweak interaction in molecular physics    ecl
6.9.05
P. Manninen (o)
J. Vaara, K.K.
22.9.05
222 Nurmi, Sami 02 Ei-gaussiset perturbaatiot kurvatonimallissa       l
3.10.05
K. Enqvist (o)
Kajantie
16.12.05
223 Keskitalo, Reijo 03 The effect of matter and baryon densities on the cosmic microwave background anisotropy    mcl
1.11.05
H. Kurki-S. (o)
K. Enqvist
24.2.06
224 Virtanen, Heidi 04 TuY Semi-exclusive Compton scattering    ecl
29.11.05
Paul Hoyer  (o)
Keijo Kajantie
16.12.05
225 Partanen, Tero 99 Pariteetin rikkova kahden pionin vaihto elastisessa protoni-protoni-sironnassa    mcl
29.11.05
Jouni Niskanen (o)
Keijo Kajantie
23.2.06
226 Mether, Lotta 00 The Randall-Sundrum model    ecl
29.11.05
K. Kajantie
Kari Enqvist (o)
16.12.05
227 Tahkokallio, Touko 00 Gravity and the holographic principle    mcl
29.11.05
E. Keski-Vakkuri
K. Enqvist (o)
16.12.05
228 Kurkela, Aleksi 02 Numerical study of the deconfinement transition in QCD    mcl
7.2.06
K. Kajantie (o)
K. Rummukainen
22.5.06
229 Hakulinen, Riku 93 Berryn geometrinen vaihe Jahn-Teller-molekyylien teoriassa    cl
7.3.06
Jouni Niskanen (o)
Claus Montonen
23.3.06
230 Reijonen, Vappu 01 Phantom energy as a solution to the dark energy problem    mcl
10.4.06
Kari Enqvist (o)
K. Kainulainen
28.4.06
231 Sakko, Arto 01 Atomiryppäistä tapahtuvan Röntgen-Raman-sironnan mallintaminen    mcl
10.4.06
Keijo Kajantie
Keijo Hämäläinen
28.4.06
232 Pomoell, Jens 99 Current understanding and ideal magnetohydrodynamic modelling of coronal mass ejections    ecl
10.4.06
Hannu Koskinen
Rami Vainio (o)
28.4.06
233Lahtinen, Ville99Topological quantum computation - an analysis of an anyon model based on quantum double symmetries   mcl
30.5.06
Montonen16.6.06
234 Meinander, Andrea 96 A Study of the lattice structure of quantum mechanics    ecl
4.9.06
C. Montonen
K. Kajantie
22.9.06
235 Ristolainen, Heikki 04 OY Parton energy loss in quark-gluon plasma    mcl
4.9.06
Katri Huitu
K. Kajantie (o)
22.9.06
236 Leppä, Johannes 01 Rajoitukset antimaterian määrälle maailmankaikkeudessa    cl
8.1.07
K. Enqvist  (o)
K. Kajantie
26.1.07
237 Liimatainen, Tony 00 Through a black ring to higher dimensions    mcl
8.1.07
E. Keski-Vakkuri (o)
Claus Montonen
26.1.07
238 Polvi, Jussi 00 Aurinkotuulen dynaamisen paineen muutosten vaikutus ionosfäärin dynamiikkaan    mcl
5.2.07
Hannu Koskinen
Minna Palmroth (o)
23.2.07
239 Snellman, Jan 01 Einsteinin-Maxwellin teoria ja monen aukon ratkaisut    mcl
5.2.07
K. Enqvist (o)
E. Keski-Vakkuri (o)
240Kanerva, Pekka98 Approximation of functions for two-phase flow by neutral networks   mcl
2.4.07
K. Ktie, C. Monton.
M. Ilvonen (o)
20.4.07
241Långvik, Miklos99 Noncommutativity and some of its present-day developments   ecl
28.5.07
M.Chaichian,
A. Tureanu (o)
29.6.07
242Vuollekoski, Henri99Aerosolidynaamisia simulaatioita pohjoisten havumetsien ja rannikkoalueiden olosuhteissa   ecl
28.5.07
M. Kulmala, V.M. Kervinen, S-L Sihto15.6.07
243
Pettersson, Markus99Solmodellsproblem - bakgrund och möjliga lösningar   cl
30.4.07
H. Koskinen (o)
K. Nordlund
15.6.07
244Laakso, Tero96Data analysis of small angle x-ray scattering from biomolecules in solution   mcl
3.9.07
R. Serimaa (o)
K. Kajantie
19.10.07
245Jouttenus, Teppo06Generalised Birkhoff's theorem   mcl
3.9.07
K. Kajantie (o)
E. Keski-Vakkuri
21.9.07
246Salminen, Tapio03The spin-statistics relation and noncommutative quantum field theory   ecl
3.9.07
A. Tureanu (o)
A.T.,Presnajder, MC
21.9.07
247Mankila, Anja96On the stability of optical solitons in nonintegrable models   mcl
1.10.07
K. Kajantie (o)
K.K. C. Montonen
19.10.07
248
Suur-Uski, Ville03The strong CP problem and axions   ecl
3.12.07
K. Kajantie (o)
P- Hoyer
20.12.07
249Hietala, Heli03Exploring the effects of disorder on fragmentation with molecular dynamics simulations   ecl
3.12.07
Nicolas Sator (o)
K.Ktie, K. Nordlund
20.12.07
250Turunen, Petri04Quantization of parastatistical systems3.12.07Chaichian, Tureanu20.12.07
251Ronkainen, Maria04The role of cosmological coarse graning in the dark energy problem     l
3.12.07
Kurki-Suonio
Enqvist
20.12.07
252Antola, Matti02Technicolor   ecl
4.1.08
K. Kajantie (o)
K. Ktie, K. Tuominen
25.1.08
253Lehtola, Jussi02A computational study of Compton profiles of water-methanol solution   ecl
4.1.08
M. Hakala (o)
K.Hämäläinen, K.K.
18.4.08
254Taanila, Olli04Neutrinos and thermal leptogenesis   ecl
 1.2.08
K. Enqvist (o)
K. Enqvist K. Ktie
22.2.08
255Leinonen, Lasse01Dark matter in supersymmetric models with universal and non-universal gaugino masses   ecl
29.2.08
K. Huitu (o)
K. Enqvist K. Huitu
20.3.08
256Jansson, Ville02The Drell-Yan process   mcl
31.3.08   
P. Hoyer (o)
P. Hoyer K.Kajantie
12.6.08
257Kurki, Samu04Inclusive processes at the edge of phase space   ecl
25.4.08
P. Hoyer (o)
P. Hoyer K.Kajantie
16.5.08
258Ruusuvuori, Kai99Quantum teleportation   cl
25.4.08
K. Enqvist (o)
K.Enqvist K.Kajantie
12.6.08
259Oksanen, Markku99Noncommutative gravitation as a gauge theory of twisted Poincaré symmetry   l
24.4.08
M. Chaichian  (o)
M. Chaic. A.Tureanu
16.5.08
260Henttu, Jussi99Kahden protonin fuusioituminen deuteroniksi   lub
23.5.08
J. Niskanen (o)
K. Enqvist J. Niskan.
12.6.08
261Parviainen, Mikko98Cosmic microwave background map making   mcl
23.5.08
H. Kurki-Suonio (o)
E.Keihänen K. Enqv.
12.6.08
262Rautioaho, Elisa99Aaltomuotoinversio seismisissä luotauksissa    cl
23.5.08
P. Heikkinen (o)
T. Tiira, K Ktie,  K. Enqvist, P Heikkinen
12.6.08
263Sipilä, Olli03The evolution of linear energy density perturbations in the early universe   cl
23.5.08
H. Kurki-Suonio (o)
H.K-S, K. Enqvist
12.6.08
264Niemi, Rami95Covariant entropy bound     cl
27.6.08
K. Kajantie (o)
K.Ktie, K. Enqvist
31.7.08
265Saresoja Ossi02Sticking of hydrocarbon molecules on carbon surfaces   nsla
26.6.08
P. Träskelin (o)
K. Nordlund, J. Kein
31.7.08
266Timkó, Helga05Arcing and plasma-wall interactions   ecl
31.10.08
K. Nordlund, R.Schneider
H. Koskinen
21.11.08
267Alanen, Janne04AdS/CFT correspondence and its application to Hall conductivity28.11.08Keski-Vakkuri (o) Kajantie19.12.08
268Koivisto, Juhani03N-field inflation: Curvature and entropy perturbations28.11.08Kurki-Suonio (o) Enqvist19.12.08