Kotisivulle

Homepage

Curriculum Vitae

Research

Teaching

Unpublished texts

European Sociol Assn

RN Biographies

Life Politics

Autobiography

Life story seminar

Hobbies

Letters to the editor
 

Links
 
 
 
 

 

.


Back to home page


JP Roos  Publications 1994-2010

(for a selection of pre-1994 publications, click here)
   
(Classification)
A1. (monographies, foreign)                                       B1 (refereed articles)
A2. (monographies, Finland)                                      B2 (articles in edited books)
A3. (edited books)                                                        B3 (non-refereed articles)                            
A4. (textbooks)       
                                                      B4  (university series)
A5. (other books)                                                          B5. (other works)


2010

B2 State and education: The Nordic Model in Action.  (in press).
B2. Taistelusta yhteistoimintaan. Pierre Bourdieu hyvinvointivaltion puolustajana, in  Juho Saari-Sakari Taipale (toim.):  Hyvinvointivaltio.  (ilmestyy)
B2 Can we eliminate health inequalities? The Case of Finland. in Juhani Laurinkari (ed):  Health, Wellness and Social Policy. Essays in honour of Guy Bäckman. Europäischer Hochschulverlag, Studies in comparative social pedagogies and international social policy, Vol X , Bremen,
B 2  Yliopistot mullistuksen kourissa. Tieteessä tapahtuu 28 (6/2010), 43-46
B 2  Lihavasta toukasta tieteelliseksi perhoseksi (Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan teoksen arvostelu). Tieteessä tapahtuu 28 (3/2010), 76-77 
B 3 Une autobiographie fleuve, La Faute a Rousseau. Revue de l'association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique, 53 (Fevrier) 2010, 46-47
B 3 Journaux d'un jour. Concours de journaux en Finlande.
La Faute a Rousseau. Revue de l'association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique 54 (Juin 2010), 58
B 3  
Archives et concours en Finlande. La Faute à Rousseau. Europe et autobiographie. 54 (Octobre 2010), 41-43

B 3 Demografia ja hyvinvointivaltio /Demografi och välfärdssamhälle Teemakolumni. Pohjola-Norden  2/2010, 10
B 3 "Täällä Anja Vähäaho Kärsämäeltä..." Elämäntarina 1/2010, 12-13
B 3 Elämäni kirjat Tiede 10/2010, 70


2009

 

A2. (yhdessä Elina Haavio-Mannilan, Hans Hämäläisen, Antti Kariston, Karoliina Majamaan, Anna Rotkirchin ja Antti Tanskasen kanssa):  Sukupolvien ketju. Suuret ikäluokat ja sukupolvien väliset vaihdot Suomessa.  Kelan tutkimuksia  
B2. Luokka vuoristoratana / Klass som berg-och-dalbana, t
eoksessa  Fredrik Lång, Tapani Ritamäki, Anna Rotkirch (toim):Me muut / De andra – en bok om klass.  Teos/Söderströms , 217-229 (suom), 210-224 (ruots)
B1.  (med Anna Rotkirch): Segt paradigmskifte: Darwin och socialvetenskaperna. Nya Argus 9-10/2009, 199-204

B3.  Everyone benefits from the welfare state system…   India forward Vol 1, No 2 December 2008, 6-12
B3. Elämäkertojen keruu ja käyttö Euroopassa. Elämäntarina 4/2009, 10-12 
B1. Siitä mistä ei haluta puhuttavan, ei kannata puhua. Tieteessä tapahtuu 3/2009, 67-72

B1. Kauhajoki ja Jokela, julkaisussa Tommi Hoikkala-Leena Suurpää (toim.) Kauhajoen jälkipaini.  Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja. Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisuja 25, 38-39
B3.Autonomia ja rahoittajan määräysvalta eivät sovi yhteen. Tieteessä tapahtuu 6/2009, 47-49

B3. Evoluutio, talouden käsitteet ja pyyteettömyys. Tieteessä tapahtuu 6/2009, 53-54

B3. Yliopistouudistuksesta. Kajahdus 2/2009, 5-10
B5.
Kommentti Parkkisen analyysiin
5.3.2009. Yhteiskuntapolitiikka : yp.stakes.fi/FI/keskustelu

B5. Huolen vyöhykemenetelmän todelliset vaikutukset on arvioitava heti!
27.7.2009, Yhteiskuntapolitiikka: keskustelupuheenvuoroja
B5. Timo Harakka. Luoton loppu. Recension HBL2008

A2 (Semi Purhonen. Tommi Hoikkala): Kenen sukupolveen kuulut? Suurten ikäluokkien sosiologiaa. Gaudeamus, Helsinki
B2 Durkheim vs Westermarck: An uneven match,  in  The New Evolutionary Social Science: Human Nature, Social Behavior, and Social Change, edited by Heinz-Jürgen Niedenzu, Tamás Meleghy, and Peter Meyer, Paradigm Publishers, Boulder
B2  (with Elina Haavio-Mannila)  Why are men reporting more sexual
partners than women?
in Kathleen B. Jones and Gunnel Karlsson (eds)
Gender and the Interests of Love, Festschrift to Anna G. Jónasdóttir,
Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro University.
B3 Suomalainen paradoksi, Yhteiskuntapolitiikka 3.2008, 341-345
B3 Akateemisesta johtamisesta , Yhteiskuntapolitiikka 2.2008, 217-221
B3 Review of Sociologists in a Global Age.  Acta Sociologica 2.2008, 175-177
B3 Demokratia ja etniset konfliktit Vanhasen parasta alaa. Tieteessä tapahtuu 3-4.2008, 60-63
B3 Origin and development of life stories
B3  (together with Elina Haavio-Mannila, Anna Rotkirch and Antti Karisto) Intergenerational transmissions of Finnish Baby Boomers - First report of a national survey
B3 (with Elina Haavio-Mannila): The baby boomers´ help culture, welfare state and the quality of life.
B3  Taloustiede ja älykkyys. Kommentti Markus Jäntille
B3 Tietoa älykkyyskeskusteluun. Aikalainen 12.2008
B5 HS Politiikanvieraat- blogi Sosiaalipolitiikasta

2007

B1 Evoluutiopsykologia ja Panu Raatikainen
B1 Lynn-Vanhanen: IQ and Human development, Sosiologia 3.2007, 233-239
B3 Uuteen sosiologiaan?  Yhteiskuntapolitiikka, 4.2007, 451-457
B3 Baker: Adult children of parental alienation syndrome,  Psykologia 5.2007, 394-398
B3 Psykokulttuurikritiikkiä. Tieteessä tapahtuu 4/2007, 67-69
B3 Bäckmanin kuumasta perunasta. Idäntutkimus 3.2007, 79-81
B3 Vad är "heldygnsåtgärder"?, Ny Tid 36/2007, 5
B5 (yhdessä Ilmo Massan kanssa) Lausunto Saananjuuren kaavasta
B5 Kiina-ilmiötä vastaan voi taistella. Helsingin Sanomat Sunnuntaidebatti 14.10.2007

Yleisönosastokirjoituksia HBL, Kansan Uutiset, Helsingin Sanomat

2006

B1 The 'Arctic Bourdieu': Four theses from the Nordic countries, Sosiologiskt Årsbok 3-4.2006, 87-102
A3 Semi-Purhonen- J.P.Roos (toim.): Bourdieu ja minä. Näkökulmia Pierre Bourdieun sosiologiaan.. Vastapaino, Tampere
B2 Pierre ja minä. Teoksessa Purhonen - Roos (toim): Bourdieu ja minä, 71-102
B2 (yhdessä Semi Purhosen ja Keijo Rahkosen kanssa) Johdanto. Teoksessa Purhonen-Roos:(toim): Bourdieu ja minä, 7-54
B2  (yhdessä Anna Rotkirchin kanssa). Tiedesodan ojasta relativismin allikkoon: Steve Fuller ja Intelligent design. Tieteessä tapahtuu 2, 32-36
B2  Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön suhteen pohdiskelua. Janus 1. 2006, 44-46
B1  Inequality and Old Demons of Sociology. Evolution and Sociology, Vol 3, No 2
B3  Yhteiskuntapolitiikan ajankohtaiset ongelmat. Janus 3.2006, 336-338
B2 Miksi Suomessa ei saa muutosta vääriin päätöksiin?  Tuula Helne-Markku Laatu (toim): Vääryyskirja. Kela, Helsinki,  185-213
B2 En 60-årig pappa på bebilov. Philip Teir - Mårten Westö (red) Mansboken. Söderströms, Helsingfors, 59-86
B3  Tosiasioista huolenaiheisiin? Reunahuomautuksia Risto Eräsaaren puheenvuoroon . Janus 4.2006, 424-430
B3 Bourdieu, Suomi ja Sabour. Kulttuuritutkimus 23 (4) 2006, 51-53
B3 Altruistinen kirkko? Yhteiskuntapolitiikka 71 (6) 2006, 658-659
B3 Miten Westermarck-seuran johtokunta pitäisi valita? The Westermarck Society. Jäsentiedote 2.2006, 7-8
B3  Käräjäoikeuskäsikirja. Opas käräjäoikeuteen joutuneille  (verkkojulkaisu)


2005


B2  Context, Authenticity, Referentiality, Reflexivity: Back to Basics in Autobiography, in  Robert Lee Miller (ed): Biographical Research Methods. Volume Four: Disputes and Concerns in Biographical Research. Sage Publications, London (reprint of  1997 article)
B2 Laajat ja suppeat sukupolvet; esimerkkinä suuret ikäluokat ja niiden ympärille kertyneet sukupolviliikkeet. Antti Karisto (toim) Suuret ikäluokat. Vastapaino, Tampere, 208-221
B2 Missä he ovat nyt? 60- ja 70-lukulaiset aktivistit 2000-luvulla. Tommi Hoikkala- Jyrki Laine (toim) : Mitä on tehtävä? Nuorison kapinan teoriaa ja käytäntöä. Loki-kirja, Helsinki, 53-102
B2 (with Anna Rotkirch):  Habitus, naturaleza o educacion? Hacia un paradigma de la sociologia evolutiva (Habitus, nature or nurture? Towards a paradigm of evolutionary sociology) , in  Juan Monreal, Capitolina Diaz, Juan J. Garcia Escribano (eds): Viejas Sociedades, nueva Sociologia. Centro de Investigaciones Sociologicas, Madrid, 87-100
B2  "Saan olla subjektiivinen" - vai saanko? Yhteiskuntapolitiikka 5.2005, 567-569
B2  Vastaus Tom Arnkilille Yhteiskuntapolitiikka 6.2005, 684
B3  The Arctic Bourdieu: Four Theses   (web publication)
B3 (yhdessä Anna Rotkirchin kanssa):  Kaikki mitä et ehkä halua tietää rakkaudesta? Esipuhe teokseen Osmo Tammisalo: Rakkauden evoluutio. Ihmisen parinvalinnan biologiaa, Terra Cognita, Helsinki 2005, 15-18
B5 Den goda vården. Ny Tid 47 (25.11.), 4
Taistolaisuuden musta kirja. Yhteiskuntapolitiikka 1.2005 (review)
Kirjoituksia uskosta ja johtamisesta. Diakonia 2.2005, 41-43 (review)
(yhdessä Elina Haavio-Mannilan kanssa)  Sosiologi Erkki Rannik.Virolaisen ja suomalaisen sosiologian yhdysmies  HS Tänään 8.9.2005 (personalia)
Sauvakävely ja kreationismi. Tieteessä tapahtuu, 4, 55 (debate)
EU:ssa tarvitaan myös kansallista vastavoimaa. Helsingin Sanomat 7.12.2005 (debate)
Itsekkäistä geeneistä. Yliopisto 14, 48 (debate)
Universiteten behöver flera bråkstakar. 60-årsintervju i Ny Tid 17, 13 (interview)

2004

A3 (toim) Huostaanottokirja. Huostaanotettujen Lasten Vanhempain Yhdistys, Jyväskylä 2004 (sama kuin v. 2002 kohdalla, nyt painettuna)
B1  Elämänpolitiikka ja evoluutio.Evoluutioteoria ja yhteiskuntatiede. Janus 4.2004, 412-425
B1 100 000 vuotta elämäkertaa?  Elämäntarina 3/2004, 3-10
B1 Evolutionary psychology has all the answers. LRB 26 16/2004
B2 (Elina Haavio-Mannilan ja Anna Rotkirchin kanssa):  Olivatko suuret ikäluokat murroksen moottoreita?  Jani Erola ja Terhi-Anna Wilska (toim): Yhteiskunnan moottori vai kivireki? Suuret ikäluokat ja 1960-lukulaisuus, SoPhi 92, 215-238
B3   Why "Rethinking inequalities"? European sociologist 18 (2004)
Leveän pensselin yhteiskuntatiedettä. Jared Diamondin arvostelu (Yhteiskuntapolitiikka 3/2004), 321-324 (review)
B1 Förstås skulle vi förstå om lejonet skulle kunna tala! Nya Argus 2.2004
B3  Geenit vai yhteiskunta selittäjinä. Sosiologia 1.2004, 42
Filosofiassa mikään ei muutu. Tieteessä tapahtuu 1.2004, 50-52 (debate)
B3 Minä ja pulssimittari. Liikunta ja tiede 3/2004, 28-29
B3 Ondska 1: Outreau processen. Ny Tid  30-31/2004
B3 Ondska 2: När socialen misshandlar barn  Ny Tid 36/2004
Var dröjer upproret?  (Recension av Juha Siltalas Työelämän huonontumisen lyhyt historia) Ny Tid 47/2004 (16.11.2004)


2003

A3 (with  Leena Suurpää): Kääntöpaikka.  Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 50  (CD-ROM)
B1 (Anna Rotkirchin kanssa): Habituksen paluu? Osa I (Tieteessä tapahtuu 1.2003)
B1 (Anna Rotkirchin kanssa) Habituksen paluu?  Osa II (Tieteessä tapahtuu 2.2003)
B1  Westermarck-muistoluento uusiksi? Sosiologia 3.2003, 234-235
B2 The Consequences of the crisis of  the1990's to the Nordic Welfare State: Finland and Sweden in Arno Tausch (ed): The three pillars of wisdom? A reader on globalization, World Bank pension models and welfare society. Nova Science, 111-124
B2 The social compositionism of what? Bruno Latour ja uhanalainen konstruktionismi in Antero Puhakka et al (toim): Notkea liike - Pirkkoliisa Ahposen juhlakirja. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia. Joensuus yliopisto, 157-167
B2  (with Anna Rotkirch and Elina Haavio-Mannila) Do rich men have more sex? Gender, capital and sexual activity in four countries, in  Kollind, A-K & A.Peterson (eds): Thoughts on family, gender, generation and class. Research Report No 133, Department of Sociology, Göteborg University..
B2  Universal sociology and unchanging man, in  Stefano Cavalli et Jean-Pierre Fragnière  (eds): L'avenir. Attentes, projets, (dés)illusions, ouvertures. Réalités sociales, Lausanne, 154
B2  Isän on juostava kovaa, jotta pysyisi paikallaan, teoksessa Kirsi Hiilamo (toim): Elämän ruuhkavuodet, Kirjapaja,  43-55
B2  Sosiologin vaikea biologia. Yhteiskuntapolitiikka 6/2003, 635-639
B2  Tommi (50) ja minä (57), teoksessa Kääntöpaikka, 55-57
B3  (with Anna Rotkirch) Habitus, evolution and the end of social constructionism (net publication)
B3 Omhändertagande och mänskliga rättigheter (net publication)
B3  Postmodernity and mobile communications (net publication) 
B3 Ihminen ei ole tyhjä taulu (HS 18.1.2003)
B3 Kahtiajakautunut sivistyneistö Kanava 1/2003
B3 Kielipelit ja ihmisluonto Kivisen mukaan  Tieteessä tapahtuu 4.2003
B3 Ansträngda prognoser och gratis aforismer Ny Tid 3(14.1.)2003
B5 Skyldiga tills motsatsen bevisas Ny Tid 4 (21.1.2003)
B5 Lever vi i Kagans Paradis? Ny Tid 21 (20.5.) 2003
B5 Krigsdagbok 13.3-13.4. Ny Tid 31-32, 2003
B5  Koalitionen och Finland Ny Tid 44 (28.10.2003)
B5 (Keijo Rahkosen kanssa): Lounas Clauden kanssa, teoksessa Hannu Tarmio (toim): Pariisi kutsuu, Art House 2003


2002

A4  (toim) Huostaanottokirja   Helsingin yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Verkkojulkaisu
B2   Huostaanotto ja ihmisoikeudet  Teoksessa  Huostaanottokirja
B2 (with Tommi Hoikkala and Semi Purhonen) The baby boomers, life's turning points and generational consciousness , in June Edmunds and Bryan Turner  (eds) Generational Consciousness, Narrative, and Politics, Rowman and Littlefield , 145-164
B2 Context, Authenticity, Referentiality; Back to Basics in Autobiography,
in   Robin Humphrey-Bob Miller and Elena Zdravomyslova (eds) : Biographies in Eastern Europe ,  Ashgate,  27-37
B2 Life's turning points and generational consciousness, in Gunter Burkart- Jurgen Wolf (eds):  Lebenszeiten. Erkundungen zur Soziologie der Generationen., Leske und Budrich , 119-134
B2 The Consequences of the crisis of  the1990's to the Nordic Welfare State: Finland and Sweden in: Julian Auleytner (red): O roztropna polityke spoleczna, Polskie Towarzystwo Polityki Spolecznej, Katowice 20002, 64-77
B2 Dampak Krisis Tahun 1990-an Terhadap Negara Kesejahteraan Nordik, in Wacana  Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, IX/2002, 81-102
B2  EU:n nousu ja tuho teoksessa Thomas Wallgren (toim): EU vaakalaudalla -Kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta  Like, Helsinki , 287-298
B3 Vastine Hurtigille ja Laitiselle Janus 2/02, 166-169
B3 (together with Tommi Hoikkala): De la vie en commun à l'atomisation de la vie. Le Monde de l'éducation, Juillet-août 2002, 104-106
B3  Kan styckmord förträngas?
B3 Minnen av Bourdieu. Ny Tid 5.2.2002
B3 Vår nya Sydafrika Ny Tid 12.2.2002

2001
 

B1  Finland: in  Margaretta Jolly (ed): Encyclopedia of Life Writing, Fitzroy Dearborn, London,  325 (Vol 1)
B1  Päätalo, Kalle  in  Margaretta Jolly (ed): Encyclopedia of Life Writing, Fitzroy Dearborn, London, 687-688 (Vol 2) 
B1  Sociology and Life Writing, in Margaretta Jolly (ed): Encyclopedia of Life Writing, Fitzroy Dearborn, London, 818-820 (Vol 2)
B2  Jälkisuomettumisesta uussuomettumiseen in Johan Bäckman (toim) "Entäs kun tulee se yhdestoista?" Suomettumisen uusi historia, WSOY, Porvoo. 487-492
B1  Mitä oikein opimme K&T:n tapauksesta? Yhteiskuntapolitiikka 5.2001, 471-479
B3 Liian kiltti mies (Yhteiskuntapolitiikka 1.2001, 81-83 )
B3 Baby Boomerit riesana, teoksessa Tuija Lindqvist et al (toim): Sattumuksia Antti Kariston kanssa. Palmenia-kustannus
B 3 Är detta nödvändigt i ett demokratiskt samhälle? HBL Under Strecket 1.10.2001
B 3  Mestarit opettivat, kisällit toteuttivat  HS Kulttuuri, 3.11. 2001
B 3  Roskatieteen vastaisku. Yhteiskuntapolitiikka 6.2001, 593-595
B 5 Kolumneja  HBL:ssä ja Ny Tidissä :
Vad skall ni göra om det blir ett nytt världskrig? (Hbl,28.10.)
Hur skulle det vara med nattvatten?(Hbl, 9.12.)
"Händelserna" i New York (Ny Tid 6.11 2001)
Tolv teser om välfard (Ny Tid 21.8.2001)
This is one of the most critical weeks in your life (Ny Tid 30 4 2001)
Bekännelser av en "lyckopillerätare" (Ny Tid tammikuu 2001)
 
   
2000

A3 (&Tommi Hoikkala): 2000-luvun elämä. Sosiologisia teorioita vuosituhannen vaihteesta. Gaudeamus, Tampere 2000
B2   (with Keijo Rahkonen) In Search of the Finnish New Middle Class, in Derek Robbins (ed) Pierre Bourdieu, Vol 4, Sage, London 2000
B1  Matti Klingen Fin de Siècle, in Maaria Linko et al: Otteita kulttuurista, Jyväskylä 2000 B 1 Sorsitaanko Freudia? Yhteiskuntapolitiikka 5.2000, 457-460
B1  Reality or nothing. False and repressed memories in autobiography, in  Kim Lacy Rogers et al (ed): Trauma and Life Stories. International perspectives. Memory and Narrative 2, Routledge, London 2000
B1  Tommi Hoikkala-J.P.Roos: Onko 2000-luku elämänpolitiikan vuosituhat? teoksessa Hoikkala-Roos (toim): 2000-luvun elämä
B1  Miten pelastaa kaupungit taloudellisten ja poliittisten intressien tuhoisalta
 syleilyltä? Yhteiskuntasuunnittelu 3/2000 
B1 Minne hysteerikot ovat kadonneet? Yhteiskuntapolitiikka 1.2000, 57-63
B 3 Suomi-äiti ja äidin pojat. Yhteiskuntapolitiikka 6/2000, 549-553
B3 Kännykkäyhteiskunnan synty Yhteiskuntapolitiikka 5.2000, 473-477
B3 Kaksi pullistelijaa (Hytönen & Korhonen) Yhteiskuntapolitiikka 1.2000
B 5 Kolumneja Ny Tidissä
Haastatteluja:  Kauppalehti, Kodin Kuvalehti, Sunnuntaisuomalainen, Ylioppilaslehti
Ny Tid, Aamulehti

1999

B1 Masennus - naisten tauti, miesten ongelma, teoksessa Sari Näre (toim): Tunteiden sosiologiaa I. SKS, Helsinki 1999, 176-194
B1 Polityka zycia; cos wiezej niz polityka i styl zycia (Life politics; more than politics and life style?), in Dariusz Gawin (ed): Homo Eligens. Spoleczenstwo swiadomego wyboru. Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 1999, 69-75
B1  (& Elina Haavio Mannila, Anna Rotkirch): Rakkaustyylit suomalaisissa, virolaisissa ja pietarilaisissa seksuaalielämäkerroissa. Juha Kinnunen et al (toim): Terveystieteiden monialainen tutkimus ja yliopistokoulutus. Suunnistus poluilta tiedon valtateille. Kuopion yliopiston julkaisuja E 74  Kuopio 1999
B1 Mutta onko tämä omaelämäkerta? teoksessa Tero Liukkonen (toim): Päätalon juurella, Gummerus, Jyväskylä 1999, 35-30
B2 (with Elina Haavio-Mannila): Love stories in sexual autobiographies. in Ruthellen Josselson and Amia Lieblich (eds): Making Meaning of Narratives Sage Publishers Thousand Oaks 1998, 239-282   ISBN 0-76190326-7
B2 Siitä lähtien olen kriittisesti suhtautunut moderniin arkkitehtuuriin. Teoksessa Eija Vuori (toim): Helsingin yliopisto kampusten yliopisto. Edita, Helsinki 1999
B2  Kun Suomi putosi puusta: Suomi 1970-luvulla.   Kari Uusitalo (toim): Suomen Kansallisfilmografia 8 (1971-1980), Edita, Helsinki 1999, 17-25
B2  Kommentti Sosiologia-lehdessä (Saari, Nykyri) Sosiologia 1.99

Kolumneja Ny Tidissä: Vem äger John Sutherland?   Ny Tid 13/ 2.4.1999
Norden som modell för Europa? Ny Tid 16.7.1999
Glöm inte radion! Ny Tid  5.10.1999

1998

A3 (& Tommi Hoikkala, toim.): Elämänpolitiikka (Life Politics) Gaudeamus, Helsinki 1998
B2 (& Anna Rotkirch): Fält i skuggan av fält: sensocialismens dubbelliv (Fields in the shadow of fields) in Donald Broady (red) Kulturens fält  Daidalos, Göteborg 1998 ISBN 91-7173-091-5
B2  (& Keijo Rahkonen): De intellektuellas fält: Fallet Finland (The field of intellectuals: The case of Finland) in Donald Broady (red): Kulturens fält. Daidalos, Göteborg 1998
B2 (& Tommi Hoikkala)  Esipuhe (Introduction), teoksessa Roos-Hoikkala (toim): Elämänpolitiikka1998, 1-19
B2 Mitä on elämänpolitiikka? (What is life politics), in Roos-Hoikkala (eds): Elämänpolitiikka, 1998, 20-33 (myös: Eija Nurminen (toim): Sosiaalipolitiikan uudet avaukset. Helsingin yliopiston avoin yliopisto, Helsinki 1999, 176-185)
B2 (with Elina Haavio-Mannila): Pidättyvyyden polven miesten ja naisten rakkaustyylejä (Love styles of the generation of repression), in Matti Hyvärinen, Eeva Peltonen, Anni Vilkko (eds): Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Vastapaino, Tampere 1998, 239-272
B2 (with Ilmo Massa): Commentaire sur la proposition de Daniel Tremblay "Ecologie et sciences sociales", in Sciences environmentales et travail social, IEIAS, Marcinelle 1998, 48-50
B2 (Juho Saaren arvostelu), Sosiologia 1.1998
B2 Murroksen aika (arvostelu)  Sosiologia 2.1998, 166-168
B3 "Tieteen väärinkäyttöä". Yliopisto 14/98, 57-59
B3 Voiko veroja alentaa? Kanava 7, 1998, 380-385
B3 (J.P.Roos-Tommi Hoikkala) Wibergin huuhaa-arvostelusta, Kanava 9.1998,573-575
B5 Sosiologinen katsaus Munkkiniemen yhteiskoulun VIIIB luokkaan vuodelta 1964. teoksessa Muncca 60, Munkka, munkkalaisuus, MYK (toim Aarne Salminen)  Helsinki 1998, 58-60

Luokittelemattomat (unclassified):

Household & Kitchen rules - Towards a new reflective practice, Pakila- Backwoods 1998
Kolumneja Ny Tidissä  kesäkuu, syyskuu, joulukuu:

Minneapolis-Baggböle  Ny Tid 12.6.98
Nazism vs. kommunism  Ny Tid 18.9.98
Om självständigheten  Ny Tid 18.12.98

Yleisönosastokirjoituksia Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa
Haastattelu Anna-lehdessä 10.11.1998
Haastattelu Matkaviesti-lehdessä 4 1998
Haastattelu Keskisuomalaisen ym. kuukausiliitteessä
Haastattelu Suomen Kuvalehdessä

1997

A3. (toimittanut Anna Rotkirchin kanssa): Lapset ja vanhemmat. Gaudeamus, Helsinki 1997
A3 Elämäkertaseminaari elämässäni 1987-1997  Sosiaalipolitiikan laitos 1997
B1 (with Elina Haavio-Mannila and Osmo Koskela): Repression, revolution and Ambivalence: The sexual life of three generations. Acta Sociologica Vol 39 (409-430)
B2 (yhdessä Anna Rotkirchin kanssa): Hirveät vanhemmat, teoksessa Roos-Rotkirch (toim) Lapset ja vanhemmat,  1997
B2  Kaksi isää, kaksi elämää, teoksessa Roos-Rotkirch (toim) 1997
B2 Context, Authenticity, Referentiality, Reflexivity; Back to Basics in Autobiography, teoksessa  Voronkov-Zdravomyslova (eds): Biographical perspectives on post-socialist societies. Centre for independent social research, Saint Petersburg 1997 (myös venäjäksi samassa teoksessa)
B2 Kontekst, autentitshnost, referentsialnost, refleksivnost; nazad k osnovam avtobiografii, teoksessa Voronkov-Zdravomyslova (pod red): Biografitsheskii metod v isutshenii postsotsialisti tsheskih obshestv. Ts NSI, Sankt-Peterburg 1997
B2  'Väärän muistamisen' ongelma, teoksessa Anu Suomela (toim): Kriittisiä näkökulmia lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyyn. Sexpo/Edita, Helsinki 1997
 

Luokittelemattomat  (unclassified)

Vieraskynä Helsingin Sanomat : EMU-juttu
 Kolumneja Ny Tidissä
 

1996

A3.(toimittanut yhdessä Lea Kervisen kanssa): J.P.Sarola: Vanhukset selviytyjinä. Vanhusten asuinalueet ja sosiaaliset verkostot. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia. Joensuun yliopisto No 1. 1996. 161 s.
A5. Annie Ernaux: Puhdas intohimo (Passion simple), suomennos yhdessä Anna Rotkirchin kanssa  WSOY 1996
B1. Miehen kurjuus? J.P.Sarolan muistoluento. Gerontologia 10 (2.1996, 105-109)
B1. Sport, corps et mort. Histoire, raison et déraison du sport. Editions Revue EP.S Dossiers No 30, 1996, 23-29.
B1. Yhteisöllisyys ja kommunitarismi. T&E 1.1996, 45-50
B1. Mitä on elämänpolitiikka. Janus 3.1996, 209-223
B2. Kuntoilemme kilpaa: kilpailu uhkatekijänä. Henna Karjalainen-Harri Westermarck (toim): Terve sielu terveessä ruumiissa. Studia Olympia, Helsingin yliopisto 1996, 25-36
B3 Heikki Wariksen elämäkerta  Kansallisgalleria. Kehittyvä Suomi (1945-1965)  W&G, Helsinki 1996, 112-117
B5. Intervju av Daniel Bertaux (med Anna Rotkirch). Hufvudstadsbladet 1996

1995

A3 Risto Alapuro, Matti Alestalo, Elina Haavio-Mannila and J.P.Roos (toim): Encounters with Erik Allardt. Helsinki University Press 1995
A5 Mieheltä. Tekstejä politiikasta, elämäntavasta ja kulttuurista.  Tutkijaliitto, Helsinki 1995
B1 Review of Paul John Eakin: Touching the World and Liz Stanley: The Auto/biographical I, Biography, Vol 18 (3.1995), 260-263
B2 Roos et al: Esipuhe  teoksessa Encounters with Erik Allardt 1995, 13-18
B2 Miten kohdata mies joka on aina läsnä, teoksessa Alapuro, Alestalo, Haavio-Mannila, Roos: Encounters with Erik Allardt 1995, 101-104
B2 (Elina Haavio-Mannila, J.P. Roos and Osmo Kontula) Familienorientierung, Liberalisierung und Ambivalenz im Sexualleben dreier Generationen in Finnland, in Bernhard Nauck ja Corinna Onnen- Isemann (hrsg) Familie im Brennpunkt von Wissenschaft und Forschung. Luchterhand 1995, 399-418
B2 Miserable men: Finnish men's life stories in a European perspective,  in Christa Hämmerle (ed) Plurality and individuality. Autobiographical cultures in Europe, IFK, Wien 1995
B2 Pierre Bourdieun pieni ja suuri kurjuus, Keijo Rahkonen (ed): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Gaudeamus 1995, 141-154
B1 (Antti Karisto and JP Roos): Paksu, sakea vai sankka, tiheä vai tiukka.  Janus 2. 1995, 197-200
B1 Miehet pilaavat kaiken, Sosiologia 2.1995, 150-151
 

1994

B1 True Life Revisited. Autobiography and refentiality after the "Posts". Auto/Biography Vol 3 1994
B1 Sociologie du téléphone cellulaire: le modèle Nordique, in Reseaux. Communication, technologie, société No 65, Mai/Juin 1994, 35-45)
(in english: 300 000 Yuppies: Mobile telephones in Finland. Telecommunications policy Vol 17, Nr 6, August 1993, 446-459)
B1 Paluu todelliseen elämään - omaelämäkerta ja referentiaalisuus "post"maailmassa. Gerontologia 4/1994, 1-6
B1 A Post-modern mystery: why do Finns, 'silent in two languages' have the highest density of mobiles in the world? InterMedia August/September 1994
B1 Hyvinvoinnin kurjuus, Janus 2.1994, 187-192
B2 Kuinka hullusti elämä on meitä heitellyt: suomalaisen miehen elämän kurjuuden pohdiskelua. Teoksessa  Roos-Peltonen (toim): Miehen elämää, SKS, Helsinki 1994, 12-28
A3 JP Roos- Eeva Peltonen (toim): Miehen elämää. SKS Helsinki 1994 219 s.
 
 
 
 Back to beginning