valo ja varjo


Kari Enqvist: VALO JA VARJO

140 s. (WSOY 2000)


Esipuheesta: Tämä kirja koostuu 13 kirjoitelmasta. Kaikki ovat aiemmin julkaisemattomia, joskin eri yhteyksissä olen esitellyt joitakin nyt esillä olevista teemoista. Niitä yhdistää pyrkimys kurottautua kovien tosiseikkojen taakse maailmaan, jonka Wittgenstein (ollessaan vielä nuori ja ehdoton) sanoi ilmenevän pikemmin kuin olevan kuvailun kohteena. Olemassaolon ja tietämisen ohella me kaikki tähyämme merkitysten avaruuteen, ja on lukijan tehtävä arvioida, mikä vähäinen osa tuosta syvyydestä tässä kirjassa ilmenee.


Lue ote luvusta Lukeminen .

8.1.2001 Laskuri