olemisen porteilla


Kari Enqvist: OLEMISEN PORTEILLA

248 s. (WSOY 1998)


Olemisen porteilla etsii vastausta kysymykseen "Mitä on olemassa?". Onko kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa, vai voidaanko kaikki palauttaa viime kädessä alkeishiukkasten ominaisuuksien ja niiden välisten vuorovaikutusten summaksi? Onko olemassa erillinen henkiaines vai voimmeko ymmärtää ihmisen tietoisuuden puhtaasti fysikalistisesti? Entä miksi kvanttifysiikan merkilliset lait eivät näy arkitodellisuudestamme? Kvanttifysiikka on mysteeri, ja tietoisuus on mysteeri - ovatko ne sama mysteeri? Näihin kysymyksiin otetaan kantaa esittelemällä fysiikassa tavallinen ns. efektiivisen kuvailun käsite. Paradoksaalisesti se kertoo meille, että kokonaisuudeksi mieltämämme ilmiöt eivät ole enemmän kuin osiensa summa vaan tavallisesti paljon vähemmän.


Sisällysluettelo

30.10.1998 Laskuri