emergenssi Tieteessä tapahtuu -lehdessä käytiin alkuvuodesta 1999 laajaa keskustelua kirjan Olemisen porteilla keskeisistä teemoista, emergenssistä ja reduktionismista.

 • Kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa Kari Enqvist, TT 7/98
 • Emergenssistä – Kommentti Kari Enqvistille Sami Pihlström, TT 1/99
 • Reduktio ja ihmistieteet – filosofisen metafysiikan puolustus Matti Kamppinen, TT 2/99
 • Kommentti Pihlströmille Kari Enqvist, TT 2/99
 • Fysiikan reunaehdot emergenssille Tapio Ala-Nissilä, TT 3/99
 • Olemisen porteilla vaiko portinpielessä? Kullervo Rainio, TT 3/99
 • Vielä kerran emergenssistä Kari Enqvist, TT 3/99
 • Emergenssistä – jälleen kerran Sami Pihlström, TT 4/99
 • Enqvistille Ecclesistä Kullervo Rainio, TT 4/99
 • Kun fysiikka ja metafysiikka kohtaavat ... Matti Kamppinen, TT 4/99
 • Synapsit ja emergenssi Kari Lagerspetz, TT 5/99
 • Emergenssi hyppäyksenä merkitystasolle Lauri Rauhala, TT 5/99
 • Emergenssistä ja reduktiosta – loppumietteitä S. Albert Kivinen, TT 5/99
 • Miksi värit eivät redusoidu? Olli Lagerspetz, TT 6/99
 • Emergenssi merkitsee, että luonnonlait evoluoituvat Risto Koivula, TT 7/99