Naiset ja verkko - Women and the Net

Kirjoituksia, puheita, haastatteluja
Writings, talks, interviews


Suomeksi
Tietoyhteiskunnan näkymättömät puhe Maikki Friberg -palkintotilaisuudessa 15.4.1999
Paljonko? Naiset Internetin käyttötilastoissa alustus naistutkimuspäivien tietotekniikkatyöryhmässä 28.11.1998
Internet, naisten verkko luentomoniste, syksy 1997
Bittejä naisille linkkikokoelma

Luonnontieteen runous ja jännitys Yliopistolainen 5/1999
Veerat verkoissa OTE 6/1995

På svenska
Kvinnor vinner på att bli nätmedborgare HBL 29.9.1996

In English
Living with nets Women and the Information society course, 13.11.1996
European, female, and logged on NSU winter symposium, 21-23.2.1997
Living with lesbian lists series of postings on Euro-Sappho, 1996-1997

Kuva: Yliopistolainen 5/99pääsivulle > Eva Isaksson < to main page