Isaksson, Eva

Så följade hon trogen och käck armén

<översättning: Tatiana Sundgren>
Helsingfors : Sällskapet för befrämjande av fredslitteratur i Finland
Göteborg : Pax, 1993
347 s. : kuv. ; 21 cm
Hän Lottansa vei mukanaan
ISBN: 951-9457-26-7 (Sällskapet för befrämjande av fredslitteratur i Finland, nid.)
ISBN: 91-85678-73-2 (Pax, nid.)


[Takaisin julkaisuluetteloon]