Kvinnor vinner på att bli nätmedborgare

Hufvudstadbladet
29 september 1996

Myndigheter, skolor och andra bekymrar sig över att lnternet till så stor del erövrats av männen, medan kvinnorna tycks lämna sig utanför. Eva lsaksson, författare och datautbildare, tror att kvinnorna har mycket att vinna på att bli nätmedborgare.

Vi befinner oss mitt i stormens öga, i den framåtvirvlande informationsrevolutionen. Nästa århundrade kommer säkert att föra med sig en helt annorlunda ekonomi, ett samhälle där den som har information och kunskaper har övertaget över alla andra.

Som det ser ut i dag kommer största delen av de makthavarna att vara av manligt kön.

Är det rätt, eller i annat fall, vad kan man göra åt saken?

Eva Isaksson, i vardagslag fysiker och författare, ägnar en stor del av sin tid åt den frågan. När hon inte själv jobbar med att föreläsa om Internet - hon undervisar bland annat vid Kristinainstitutet vid Helsingfors universitet - deltar hon aktivt i kvinnoforskningsgrupper på nätet. Det är både nytta och nöje för henne:

- För en skrivande människa är möjligheten till ledig skriftlig diskussion både inspirerande och lockande. Jag har blivit en riktig nätaktivist och nuförtiden sysslar jag både med undervisning och rådgivning för kvinnor.

Eva Isaksson medger dock att hon, kanske delvis tack vare sin naturvetenskapliga utbildning, har en lite ovanlig lust att ge sig i kast med tekniska utmaningar. Andra får kämpa mot sina egna fördomar eller ofta kort och gott bara mot brist på tid och pengar.

- Jag har bekanta, kvinnliga bekanta som har en dator stående hemma i ett hörn, jag har väl inte lyckats smitta dem...

Kvinnor kommunicerar annorlunda

Isaksson konstaterar, att kvinnor tycks vara ute efter andra saker än män när de rör sig på Internet. För männen är det, typiskt nog, konkreta resultat som är viktiga; att få tag på fakta eller kopiera program. Kvinnor verkar oftast snarare vara ute efter sociala kontakter, diskussioner och privata samtal.

I sina kurser har Eva Isaksson tagit fasta på det här, hon bygger upp övningsuppgifter som går ut på kommunikation i olika former.

- Vi kan till exempel dela upp gruppen i par och så får man öva att ta talk-kontakter parvis.

- För de flesta är det här alldeles nytt, och trots att det är rätt enkelt så känner sig många ganska duktiga när det lyckas. Ibland händer det att ett par som sitter alldeles bredvid varandra håller på och "pratar" över nätet både länge och väl, som om de vore i direktkontakt med någon i en annan världsdel!

- Jag deltog förresten i en anonym paneldebatt för en tid sedan, och jag tyckte att jag kunde urskilja könsbaserade mönster där också. Jag kan ju ha gissat fel på kön, men de som jag tog för kvinnor kommenterade ofta de ideer som andra kommit fram med, medan de som jag förmodar var män närmast försökte begränsa och fastställa diskussionens målsättningar. Om då kommunikationen är det som kan tänkas locka kvinnor till Internet så är det å andra sidan för många ett stort steg att ge sig i kast med alla tekniska rackerier.

- Ofta har kvinnor en bestämd uppfattning om att nätet är teknologi, inte umgänge. En del är kanske till och med rädda för att deras sociala kontakter går upp i rök om de börjar leka med maskiner.

Saken blir inte bättre av att maskinerna fortfarande upplevs som dåligt fungerande mackapärer som gör sönder så fort man lite petar på dem.

- Tekniken är nog lite "halvfärdig" och jag tror att det utgör den högsta tröskeln för många.

Postningslistor - ett kvinnligt alternativ

Sjäiv föredrar Eva lsaksson alla gånger postningslistor framom till exempel nyhetsgrupperna på Usenet.

- Nythetsgrupperna läses av vem som helst, och diskussionerna har i allmänhet ingen ordförande eller dylikt. Meddelandena i nyhetsgrupper upplevs väl ofta av kvinnor som expertutlåtanden eller försök att väcka uppmärksamhet, det är ingen riktig diskussion.

Postningslistorna däremot är relativt slutna samfund, man vet ofta mer om de andra deltagarna och samfundets medlemmar tar kanske mera ansvar för att diskussionen hålls inom givna ramar. De flesta av de listor Eva lsaksson deltar i är på ett eller annat sätt kvinnodominerade. Ämnesvalet har naturligtvis betydelse, det handlar mycket om sådant som direkt eller indirekt anknyter till kvinnoforskning. Men möjligen är den rent sociala funktionen inte heller helt betydelselös.

- Kvinnor söker sig i allmänhet till sådana platser på nätet där det redan finns kvinnor, så det växer fram knutpunkter där könsfördelningen är jämn eller kvinnorna rentav är i majoritet.

- Eftersom största delen av alla kvinnliga Internet-användare är från USA - det amerikanska "övertaget" är starkare på kvinnosidan - medför det en amerikanisering av Internet-kulturen för de andra kvinnorna.

Den stora andelen amerikanska kvinnor på nätet fick Eva Isaksson att grunda postningslistor med ett europeiskt perspektiv. Ändå är det en stor del av läsarna som är amerikanska kvinnor.

- Men vi deklarerar att det här är en europeisk eller finländsk lista och försöker hålla positionerna.

- Europeer vet i allmänhet mera, skriver i genomsnitt bättre engelska (!), ämnesvalet är bredare och en större del av deltagarna är akademiker. Amerikanerna har ofta bestämda diskussionsämnen och lösningsmodeller - ofta sådant som kan spåras till popularpsykologin - som de tror går att tillämpa överallt. Och så ser de gärna på andra kulturer som något slags exotisk underhållning, inte som en livsstil likvärdig med deras egen.

Ett nät för minoriteter

För många slags minoriteter är Internet ett idealisk sätt att hålla kontakt och bygga upp en egen identitet. Språkliga minoriteter har plötsligt en kontakt till andra med samma modersmål oberoende av avstånd. De sexuella minoriteterna var tidigt framme och gjorde Internet till sitt. Och varför då inte också ett nätverk för världens största minoritet - som ju i själva verket utgör majoriteten av Jordens befolkning.

Ändå frågar man sig kanske om inte hela historien är ett männens påfund, uppfunnet av män för män, som manligt tidsfördriv.

- Många kvinnor tänker säkert att där sitter det både en och annan välbetald herre bakom låsta dörrar framför sin turbodator och surfar mellan www.playboy.com och barnporr och vem vet vad. När kvinnorna sedan sjäiva ger sig ut på nätet för nöjes skull så kallar man det nyfikenhet och experimentlusta...

När det kommer till kritan tror Eva Isaksson att skillnaderna mellan könen så småningom blir mindre och mindre märkbara på Internet. De biologiska skillnaderna är ju inte så stora, beteendemönstren är nog snarare något som är inlärt. Och när umgänge över nätet sakta men säkert blir en del av vardagen, med fastare former än i dag, kommer skillnadena antagligen också att märkas mindre. När diskussionskulturen utvecklas uppstår mönster som alla kan följa, oberoende av kön. Men också det förutsätter att kvinnorna börjar göra sig mera märkbara på Internet, gissar Eva Isaksson.

- Det finns mycket utrymme för visuell och verbal kreativitet - det tror jag att kvinnor kommer att nappa på bara de först får impulser från liknande projekt som andra gjort. Till exempel publiceringsverksamhet över Internet skulle kunna vara lockande för ganska många kvinnor.

När man börjar hitta intressanta saker på nätet är det inte mycket som krävs för att man själv skall bli aktiv. Säkert hade det en gång i tiden stor betydelse för de allra första pionjärerna att upptäcka att det faktiskt fanns ganska många Internet-fantaster som på något sätt delade vissa värderingar och en viss kultur. Nu börjar allt fler olika subkulturer hitta in på nätet, bygga sina egna nischer. Och vad "typiskt kvinnliga intressen" beträffar så finns det redan ganska mycket av dem på Internet, det verkliga pionjärarbetet är redan gjort. Men det finns många nischer som inte är upptäckta än, många klickar av människor med likartade - och sinsemellan udda - intressen som bara väntar på att träffas i cyberrymden genom något märkligt sammanträffande.

Hbl-Internet
Era Eriksson