Kontaktuppgifter

 

 • Besöksadress:
  Snellmansgatan 12, Helsingfors

 • Postadress: 
  Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
  PB 16
  FIN-00014 Helsingfors universitet
  Finland
 

Uppdaterad 12.11.2018


Tillbaka