CV

Jag och Helsingfors universitet

 • Född 16.6.1964
 • Student, Virkby gymnasium 31.5.1983 (sex laudatur); laudatur i franska hösten 1983
 • Juris kandidat, Helsingfors universitet 12.11.1987
 • Juris licentiat, Helsingfors universitet 1.2.1990
 • Ekonomie magister, Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1.10.1991
 • Disputerat för juris doktorsgraden, Helsingfors universitet 13.4.2002
 • Juris doktor, Helsingfors universitet 31.5.2002
 • Betyg över pedagogiska studier för lärare, Helsingfors universitet 22.1.2010
 • Kandidat i humanistiska vetenskaper, Helsingfors universitet 14.10.2020

 • Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 6.12.2019

Tjänster och anställningar

Pågående:

 • Professor i nordisk rätt (utnämnd 21.1.2015) från 1.2.2015
 • Docent i civil- och handelsrätt från 9.2.2003

Avslutade:

 • Tf. assistent i civilrätt 19.10-23.12.1987, 1.2-31.12.1988, 1-2.7.1989 och 16.7-31.12.1989
 • Forskningsbiträde 1-31.1.1988
 • Tf. överassistent i civil- och handelsrätt 1.1-30.6.1989, 3-15.7.1989 och 1.1-31.7.1990
 • Överassistent i civil- och handelsrätt 1.8.1990-30.6.1996 och 1.1-31.7.1997
 • Forskare 1.8-30.11.1989, 1.7-31.12.1996 och 1.2-31.12.1999
 • Överassistent i privaträtt 1.8.1997-31.7.2002
 • Universitetslektor (tjänsteförh. på viss tid) 1.11.2001-30.11.2003
 • Professor i privaträtt (tjänsteförh. på viss tid) 1.12.2003-31.7.2006
 • Universitetslektor i privaträtt sedan 1.6.2006-31.1.2015 (tjänst- och arbetsledig i flera repriser)
 • Finskspr. professor i civilrätt (tjänsteförh. på viss tid) 1.9.2006-31.7.2008, tjänstledig 1.1-31.7.2008
 • Senior researcher, Centre of Excellence The Foundations of European Law and Polity 1.1.-31.12.2008 
 • Professor i civil- och handelsrätt (tjänsteförh. på viss tid) 1.1-31.12.2009
 • Professor i civil- och handelsrätt (anställning på viss tid) 1.1-31.12.2010 
 • Professor i privaträtt (anställning på viss tid) 1.1-28.2.2011
 • Professor i nordisk rätt (anställning på viss tid) 1.8.2012-31.1.2015
 • Medlem av Centre of Excellence The Foundations of European Law and Polity 2008-2013
 • Medlem av Nordic University Hub "Reimagining Norden in an Evolving World (ReNEW): An Excellence Hub in Research, Education and Public Outreach" 2018
 • Rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1.8.2018-31.12.2022 (arbetsledig från professuren i nordisk rätt 1.8.2018-31.12.2022)

  Förtroendeuppdrag

  Pågående:

  • Stiftande medlem av Lärarakademin vid Helsingfors universitet 30.1.2013-
  • Ordförande för arbetsgruppen för tvåspråkiga examina vid Helsingfors universitet 4.10.2018-
  • Suppleant i juridiska fakultetens fakultetsråd 2023-2025

  Avslutade:

  • Medlem av Helsingfors universitets kollegium 1.3.2004-31.12.2006, 1.4.2007-31.12.2009
  • Medlem av Helsingfors universitets beredande kollegium 3.6-3.8.2009
  • Medlem av Helsingfors universitets universitetskollegium (enligt den nya universitetslagen) 3.8.2009-28.2.2010
  • Suppleant i svenska verksamhetsnämnden vid Helsingfors universitet 1.8.2001-31.12.2003, medlem 2004-2006, 2007-2009, 2010-2013, 2014-2017, 2018-2022
  • Sakkunnigmedlem i svenska projektgruppen vid universitetets centralförvaltning 2009
  • Medlem av styrgruppen för försöket Utveckling av flerspråkig sakkunskap inom examina vid Helsingfors universitet 23.10.2009-2012 och 1.1.2013-31.12.2015
  • Medlem av centralförvaltningens svenskspråkiga grupp för de nya Flammasidorna 2011-2012
  • Medlem av Steering Committee for the International Seminar on Research-Based Teaching in Higher Education, March 22-23, 2005, University of Helsinki
  • Suppleant i delegationen för Centrumcampus vid Helsingfors universitet 2004-2006 
  • Medlem av styrgruppen för utvecklingen av det svenskspråkiga samarbetet vid centrumcampus 2010-2013, viceordförande 8.5.2012-2013
  • Medlem av fakultetsrådet vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet 1.1.1995-31.7.1998 och 1.1.2004-31.12.2006, suppleant 2010-2013 och  5.2-31.12.2015 samt medlem 1.1.2016-31.7.2018 
  • Medlem av juridiska fakultetens kommission för grundläggande reparation 2002-2003
  • Viceordförande för juridiska fakultetens urvalsprovskommission 2004-2006
  • Medlem av juridiska fakultetens urvalsnämnd 1988, 1990, 1999-2006, 2009-2014
  • Medlem av juridiska fakultetens beredningskommission 2004-2006
  • Medlem av juridiska fakultetens kommission för utveckling av undervisningen 2004-11.4.2005, ordförande 12.4.2005-2006, 2007-2009
  • Medlem av juridiska fakultetens personalstrategiarbetsgrupp 1996, 2000 och 2003-2006
  • Medlem av juridiska fakultetens arbetsgrupp för undervisning av hög kvalitet 2005-2006
  • Medlem av arbetsgruppen för auditering av juridiska fakultetens utbildning som leder till examen 2006
  • Medlem av kvalitetsarbetsgruppen för juridiska fakultetens utbildning som leder till examen 2007-2008
  • Medlem av juridiska fakultetens samarbetsgrupp 2007-2009
  • Medlem av ledningsgruppen för institutionen för privaträtt vid Helsingfors universitet 2004-2006
  • Ordförande för styrgruppen för utvecklingen av en tvåspråkig rättsnotarieexamen vid juridiska fakulteten 2013-2016
  • Viceordförande för juridiska fakultetens pedagogiska nämnd 2010-2013 och 2014-2016
  • Viceordförande för juridiska fakultetens urvalsnämnd 2014-2016
  • Sakkunnigmedlem i juridiska fakultetens studienämnd 2010-2013 och 2014-2017
  • Ordförande för stygruppen för svenskspråkigt samarbete vid centrumcampus 6.10.2014-31.12.2017
  • Medlem av Helsingfors universitets arbetsgrupp för utredning av hur den svenskspråkiga undervisningen organiseras 4.12.2015-2016
  • Medlem av ledningsgruppen för utbildningsprogrammet för rättsnotarie 2016-2018, viceledare 2018
  • Medlem av ledningsgruppen för juris magistersprogrammet 2016-2018
  • Ordförande för Fonden Pro Soc&koms förvaltningsnämnd 1.1.2019-31.12.2022
  • Ordförande för styrelsen för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1.8.2018-31.12.2022
  • Medlem av Helsingfors universitets utvidgade ledningsgrupp 1.8.2018-31.12.2022

   

  Jag år 2004

  Språkkunskaper

  • svenska (modersmål)
  • finska (intyg av statens språkexamensnämnd 19.5.2003 över "fullständigt behärskande")
  • engelska
  • tyska
  • franska
  • italienska
  • norska & danska

   

  Domared

  • Marknadsdomstolen 6.2.1995

   

  Hedersbetygelser

  • Föreslagen 10.2.2006 av studentorganisationerna Pykälä och Codex till mottagare av Eino Kaila-priset 2006
  • Vald 8.4.2006 till årets lärare 2006 av studentorganisationen Pykälä
  • Föreslagen 11.2.2007 av studentorganisationerna Pykälä och Codex till mottagare av Eino Kaila-priset 2007
  • Stiftande medlem av Lärarakademin vid Helsingfors universitet 30.1.2013
  • Vald 12.4.2014 till årets lärare 2014 av studentorganisationen Pykälä
  • Mottagare (tillsammans med Lis Auvinen) av Årets tvåspråkighetsbragd 7.11.2016 utdelad av Studentkåren vid Helsingfors universitet

   

  Uppdrag utanför universitetet

  Pågående:

  • Docent i handelsrätt vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1.5.2003-
  • Medlem i Personhistoriska kommissionen vid Svenska Litteratursällskapet i Finland 1991-
  • United Nations Commission on International Trade Law - CLOUT National Correspondent 6/2006-
  • Medlem av styrelsen för Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse 7.5.2008-
  • Sakkunnig i statsrådets svenska språknämnd 2010-
  • Inspektor för Juristklubben Codex r.f. 2015-2017, 2018-2020 och 2021-2023
  • Viceordförande i styrelsen för Stiftelsen Lugnet rs 2015-2016, ordförande 2016-
  • Medlem av styrelsen i Fanny Wredes stiftelse 2016-
  • Ledamot av redaktionsrådet för Insolvensrättslig Tidskrift 2017-
  • Member of the editorial board of The Law Teacher - The International Journal of Legal Education 2018-
  • Medlem av styrelsen för Soc&koms vänner 21.3.2019-
  • Medlem av Delegationen för språkärenden vid justitieministeriet 2.9.2021-1.9.2025

  Avslutade:

  • Tf. länsman i Ingå distrikt 24.3-4.4.1986, 14.7-10.8.1986, 10-14.11.1986 och 21-30.4.1987
  • Tf. exekutionsbiträde i Ingå distrikt 9-19.6.1986 och 6-16.4.1987
  • Tf. länsman i Ekenäs distrikt 28-31.12.1986, 22-28.2.1987 och 8.7-15.8.1987
  • Sekreterare i Genealogiska Samfundet i Finland 1987-1994, suppleant i styrelsen 1993-1994, medlem i styrelsen och skattmästare 1995-2002
  • Medlem i Genealogiska Samfundets i Finland juridiska sektion 2005-2011
  • Medlem i finska redaktionen för Retfærd 1988-1997
  • Medlem i styrelsen för Rätts- och samhällsvetenskapliga föreningen 1989-1991, sekreterare 1990-1991
  • Finsk kontaktsekreterare i Nordisk Råd for Forskning i Europeisk Integrasjonsrett 1991-1995
  • Medlem i delegationen för Helsingfors polisdistrikt 1993-1996
  • Suppleant i marknadsdomstolen 1.9.1994-31.12.2001, medlem 1.1.2002-31.8.2002 (domstolen har upphört 28.2.2002)
  • Sakkunnig i spårtrafikansvarsarbetsgruppen tillsatt av justitieministeriet 4.10.1995-31.12.1996
  • Medlem i styrelsen för KiinteistöOy Arentintie 8 1997-1999
  • Medlem i styrelsen för Malminkartanon Kiinteistöt Oy 1997-2001
  • Medlem i styrelsen för AsOy Helsingin Kartanonkaari 24 1997-2001
  • Medlem i styrelsen för AsOy Helsingin Pihkatie 1 1997-2001
  • Skribent för Hufvudstadsbladets juristspalt 2001-2021
  • Medlem i sakkunniggrupp som utsetts av Rådet för utvärdering av högskolorna och vars uppgift var att bereda valet av kvalitetsenheter inom undervisningen inom det juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet 25.10-4.11.2002
  • Extern utvärderare i Bryssel av ansökningar om understöd för projekt som befrämjar konsumenternas intressen 2003, utsedd av Europeiska komissionens Direktorat B - Konsumentfrågor under Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (SANCO) 3-4.3.2003
  • Finsk vetenskapsredaktör för Tidsskrift for Rettsvitenskap 1995-2002
  • Referee för Retfærd - Nordisk Juridisk Tidsskrift 2003
  • Referee för Oikeus 2004 
  • Suppleant i styrelsen för Finlands Juristförbund 2001-2003
  • Ordförande för Rådet för samordnad rättsvetenskap 5.1.2004-30.9.2006
  • Medlem i delegationen för Finlands Juristförbund 2004-2006
  • Medlem i Nylands Nations forskarstipendienämnd 2006-2016
  • Medlem i styrelsen för AsOy Pohjois-Töölö 1992-29.3.2007, ordförande 1997-29.3.2007
  • Medlem i styrelsen för Konsumenträttsliga Föreningen i Finland 2000-2008, ordförande 2002-2008 
  • Sakkunnigledamot i marknadsdomstolen 1.4.2002-31.3.2006 och 1.4.2006-31.3.2010
  • Medlem av och viceordförande i styrelsen för Bostadsaktiebolaget Boas Asunto-osakeyhtiö 2007-2011, ordförande 2012-2020
  • EC Consumer Law Compendium - National correspondent 2008-2012
  • Medlem av Juridiska Föreningen i Finland rf:s prisnämnd 2015 och 2017
  • Ordförande i styrelsen för Hans Brummers stiftelse 2013-2019
  • Medlem i Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018
  • Medlem i församlingsrådet i Johannes församling 2015-2018
  • Medlem i Svenska språknämnden i Finland 1.6.2015-31.5.2018, ordförande 1.6.2018-31.5.2021
  • Medlem av Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland 1.8.2018-31.12.2022
  • Medlem av Helsingforsalliansen 1.8.2018-31.12.2022

   

  Uppdaterad 1.1.2023


  Tillbaka