Curriculum Vitae

Pekka Aula

 

Professor

Media and Communication

Department of Social Research

Faculty of Social Sciences

University of Helsinki

 

Adjunct professor

Organizational Communication and PR

Department of Communication

University of Jyväskylä

Personal information

 

first names:       Pekka Sakari

last name:           Aula

sex:                        male

birth date:          23.5.1967

address:               Mustikkasuontie 13 b,  Helsinki, Finland

phone:                  358-9-342 1591 (home)

                                358-9-191 24918 (work)

358-40-70 30 952 (cell)

e-mail:                 pekka.aula[at]helsinki.fi

homepage:         www.aula.fi

nationality:        Finn

Higher education

 

degree:                 Doctor in Social Sciences 

institution:         University of Helsinki, Faculty of Social Sciences

subject:                Communication

grade:                   Dissertation: Eximia Cum Laude Approbatur

date:                      1.6.1999

 

degree:                 Licentiate in Social Sciences 

institution:         University of Helsinki, Faculty of Social Sciences

subject:                Communication

grade:                   Licentiate thesis: Eximia Cum Laude Approbatur

date:                      19.5.1995

 

degree:                 Master of Social Sciences

institution:         University of Helsinki, Faculty of Social Sciences

subject:                Communication

date:                      23.5.1993

grade:                   Master's thesis: Laudatur

 

Posts and positions held

 

University of Helsinki, Department of Communication, professor (acting), 1.1.2009 –

University of Jyväskylä, Organizational Communication and PR, professor (full) 31.12.2009-31.7.2010

University of Helsinki, Department of Communication, researcher, 1.8.2008-31.12.2008

University of Helsinki, Department of Communication, professor, 1.7.2004 – 31.7.2008

University of Helsinki, Department of Communication, professor (acting), 1.8.2003 – 30.6.2004

University of Helsinki, Department of Communication, lecturer (full), 1.8.2002 – 30.11.2009

The Amsterdam School of Communication Research ASCoR, visiting scholar, The Netherlands, 1.10.2002–15.1.2003

Academy of Finland, Post-doctoral Research Fellow (tutkijatohtori), 1.7.2001–31.12.2002

University of Helsinki, Department of Communication, professor, 1.1.2001-30.6.2001

University of Helsinki, Department of Communication, researcher, 1.1.1997 -31.12.2000

University of Southern California, Annenberg School for Communication, visiting scholar, 1.9.-31.12.1996

University of Helsinki, Department of Communication, assistant, 1.3.1996-31.8.1996

University of Helsinki, Department of Communication, researcher, 1.1-28.2.1996

University of Helsinki, Department of Communication, assistant, 1.8.1995-31.12.1995

Academy of Finland, project-researcher, 1.6.1994-31.6.1995

Academy of Finland, researcher, 1.6.1993-31.5.1994

Technical Research Centre of Finland (research-assistant) summer 1992

 

Editor-in-chief, Maine Magazine (”Reputation Magazine”), 2001–2008

Main grants

 

The Finnish Association of Non-fiction Writers            2010

WSOY Kirjallisuussäätiö (literary fund)                           2005

WSOY Kirjallisuussäätiö                                                           2002

WSOY Kirjallisuussäätiö                                                           2001

The Academy of Finland                                                          2000

Jenny and Antti Wihuri Foundation                                    2000

University of Helsinki                                                               1999

Finnish Cultural Foundation                                                   1997

University of Helsinki                                                               1996

Väinö Tanner Foundation                                                        1995

Finnish Cultural Foundation                                                   1994

The Academy of Finland                                                          1994

Awards and honors

 

Pro Oeconomia literay contest winner                             2006

 

The Best Dissertation Award of the Year,

Finnish Academy of Science and Letters                          2000

Pro Oeconomia -literary contest finalist                          2000

The Best Master's Thesis of the Year -award, 

Faculty of Social Sciences, University of Helsinki.       1993

Books, monographs, research reports

 

Aula, P. (2008, ed.) Kivi vai katedraali: Organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön. Helsinki: Infor.

Aula, P. & Mantere, S. (2008) Strategic Reputation Management: Towards a Company of Good. New York: Routlegde.

Aula, P. & Jokinen, K. (2007) Organisaatioiden verkkoelämä: viestintäteknologianäkemykset ja organisaatioviestintä. Helsingin yliopisto: Palmenia.

Aula, P., Vehkalahti, K. & Äikäs, T. A.  (2007) Kaupunkimaine: tutkimus kaupunkien maineen rakenteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Acta nro 193, Helsinki: Kuntaliitto.

Aslama, M., Siira, K., Rice, R. & Aula, P. (2007) Mapping Media and Communication Research in the U.S. Research Reports 2/2007. Communication Research Centre. University of Helsinki.

Aula, P., Matikainen, J. & Villi, M. (2006, eds.) Verkkoviestintäkirja. Helsinki: Yliopistopaino

Matikainen, J., Aula, P. & Villi, M. (2006, eds.) Tutkielmamatka verkkoviestintään. Helsinki: Yliopistopaino

Aula, P. & Mantere, S. (2005) Hyvä yritys: strateginen maineenhallinta. Helsinki: WSOY.

Aula, P. & Heinonen, J. (2002) Maine: menestystekijä. Helsinki: WSOY.

Aula, P. & Oksanen, A. (2000) eEpos: Suomalainen internet-unelma. Helsinki: WSOY.

Aula, P. (2000) Johtamisen kaaos vai kaaoksen johtaminen? Helsinki: WSOY.

Aula, P. & Hakala, S. (2000, eds.) Kolmet kasvot: Näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-kirjat.

Aula, P. (1999) Organisaation kaaos vai kaaoksen organisaatio? Dynaamisen organisaatioviestinnän teoria, in Finnish. Helsinki: Loki-Kirjat.

Articles and book chapters

 

Aula, P. (in press) Meshworked reputation: Publicists' views on the reputational impacts of online communication. Accepted for Public Relations Review, doi:10.1016/j.pubrev.2010.09.008.

Aula, P. (2010) Social media, reputation risk and ambient publicity management. Accepted for Strategy & Leadership, 36, 6.

Aula, P. & Siira, K. (2010) A social complexity approach to conflict management systems and communication. Nordicom Review, 31, 1, 125-141.

Aula, P. (2009) Organisaatioiden maineriskit: kontekstina sosiaalinen media. Työ ja ihminen, 37, 2009.

Aula, P. (2008) Kohti verkkomainetta: käsityksiä organisaation verkkoviestinnästä maineen rakentajana. Tiedotustutkimus 4, 2008.

Aula, P. (2008) Organisaatioviestinnän merkitys: Tuleeko hyvä käytäntö aina hyvästä teoriasta? In Pekka Aula (ed.) Kivi vai katedraali: Organisaatioviestintä teoriasta käytäntöön. Helsinki: Infor.

Aula, P. & Harmaakorpi, V. (2008) An innovative milieu - a view on regional reputation building: Case study of the Lahti urban region. Regional Studies, volume 42, issue 4, p. 523–538.

Aula, P. (2008) Käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta alueellisen maineen näkökulmasta. In Vesa Harmaakorpi & Helinä Melkas (eds.) Innovaatiopolitiikkaa järjestelmien välimaastossa. Acta, Helsinki: Kuntaliitto.

Aula, P. & Siira, K. (2007) Towards Social Complexity View on Conflict, Communication and Leadership. In James K. Hazy, Jeffrey A. Goldstein & Benyamin B. Lichtenstein (eds.) Complex Systems Leadership Theory. Boston, MA: ISCE Publishing.

Aula, P. (2007) Osmo A. Wiio: Elämänkerta-artikkeli, in Finnish. National Biography of Finland, http://www.kansallisbiografia.fi/

Aula, P. & Mantere, S. (2006) Puolustusvoimien mainestrategia: Hyökkäys vai puolustus? Teoksessa Huhtinen, A. & Rantapelkonen, J. (toim.) Sirpaleita sotilaskulttuurin rajoilta. Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos.

Aula, P. & Harmaakorpi, V. (2006) Innovatiivinen miljöö: näkökulmia Lahden kaupunkiseudun maineen rakentamiseen. In Inkinen, T. & Jauhiainen, J. (eds.) Tietoyhteiskunnan maantiede, Helsinki: Gaudeamus.

Aula, P., Matikainen, J. & Villi, M. (2006) Verkko yhteiskunnallisena tilana. Teoksessa Aula, P., Matikainen, J. & Villi, M. (toim.) Verkkoviestintäkirja. Helsinki: Yliopistopaino

Aula, P. & Vapaa, P. (2006) Yrityksen merkeissä: internet markkinasuhteisena merkitysympäristönä. Teoksessa Aula, P., Matikainen, J. & Villi, M. (toim.) Verkkoviestintäkirja. Helsinki: Yliopistopaino

Jokinen, K., Aula, P. & Matikainen, J. (2006) Näkökulmia organisaatioiden verkkoviestintään. Teoksessa Aula, P., Matikainen, J. & Villi, M. (toim.) Verkkoviestintäkirja. Helsinki: Yliopistopaino

Matikainen, J. & Aula, P. (2005) Tutkielman ohjaus verkossa. In Nummenmaa et al. (eds.) Ohjaus yliopiston oppimisympäristöissä. Tampere: Tampere University Press 2005, 201-215.

Mantere, S. & Aula, P. (2004) Stories of Strategy Failures. Laboratory of Work Psychology and Leadership, working Paper No 2004/2, electronic.

Aula, P. (2004) Keeping Your Eyes Open. Frontline 01/04.

Aula, P. (2003) The @-conditions for Organizational Communication and PR. European PR News. Vol. 2. 01/03.

Aula, P. (2002) Good Guys: Views on Corporate Social Responsibility. European PR News. Vol. 1. 01/02.

Aula, P. (2000) Dynaaminen duo: Organisaation kulttuurit ja viestintä. In P. Aula & S. Hakala (eds.) Kolmet kasvot: Näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-kirjat.

Aula, P. & Hakala, S. (2000) Kasvokuva. In P. Aula & S. Hakala (eds.) Kolmet kasvot: Näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-kirjat.

Aula, P.  (2000) Quo vadis informaation aika? Ihminen ja viestintäkaaos. In Salin, V. (ed.) Hiiriä ja ihmisiä: kolmetoista kirjoitusta satunnaisesta maailmasta. Helsinki: WSOY.

Aula, P. (1999) Chaos, Communication and Cultural Change: Beyond the Management of Organization. In Lissack, M. & Gunz, H. (eds.) Managing Complexity in Organizations. Westport, CT.: Quorum Books.

Aula, P.  (1996) Chaos and the Double Function of Communication. In Sulis, W. and Combs, A. (eds.) Nonlinear Dynamics in Human Behaviour. London: World Scientific Publishing. 

Aula, P.  (1996) Mediasta verkkoihin, detaljeista metateemoihin: Kansalaisten mediakäsitykset ja viestintäverkot. In Kivikuru, U. M. (Ed.) Kansa euromyllyssä; Journalismi, kampanjat ja kansalaisten mediamaisema Suomen EU-jäsenyysprosessissa. Helsinki: Helsinki University Press.

Aula, P.  (1995) Illuusio paradigmasta? Kaaosteoria - uusi näkökulma viestintätutkimuksen ongelmiin. Tiedotustutkimus, 1/1994.

Aula, P. & Rosenblad, L. (1994) Äänestäjät ja EU-julkisuus. In P. Pesonen (ed.): The 1994 EU Referendum in Finland; A Report on Voter Opinions and Behavior. Ministry of Foreign Affairs, Information on European Integration Unit, 1994.

Aula, P.  (1994) Media or Social Interaction or Both? The Integrative Model of the Public Issue Priority. Interim report 2: the EU question, the citizen and publicity. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Popular articles

 

Aula, P. (2007) Kunnian puolesta: Maineen välitilinpäätös. Maine. Edita Press 4/07.

Aula, P. (2007) Kuka mitä häh –media. Maine. Edita Press 3/07.

Aula, P. (2007) Pankki- ja rahoitussanastoa: maineriski. sv. anseende risk, en. reputational risk. Maine. Edita Press 2/07.

Aula, P. (2007) Vanhanen Alain MikliHeinäluoma Tag Heuer? Maine. Edita Press 1/07.

Aula, P. & Mantere, S. (2006) Hyvä yritys elää maineestaan. Ekonomi-lehti.

Aula, P. (2006) Vieraana talossa: voiko maineen ulkoistaa? Maine. Helsinki: Edita Press 4/06.

Aula, P. (2006) Maine on jaettu. Tietoviikko 9.6.2006.

Aula, P. (2006) Gaudín kirkko ja toisin tekemisen taito. Maine. Helsinki: Edita Press 3/06.

Aula, P. (2006) Hyvä verkkoviestintä on menestystekijä, T&E Uutisia 1/06.

Aula, P. (2006) Mainekumppanuus: win-win, lose-lose, I win, you lose! Maine. Helsinki: Edita Press 2/06.

Aula, P. & Mantere, S. (2006) Kuluttaja ratkaisee yrityksen hyvyyden. Talouselämä. Helsinki: Talentum 11/06.

Aula, P. (2006) Johtaja on antropologi, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 1/06.

Aula, P. (2005) Johtaminen on aina kommunikatiivista toimintaa pääkirjoitus, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 4/05.

Aula, P. & Mantere, S. (2005) Hyvä yritys on ristiriitainen käsite. Helsingin Sanomat, 4.11.2005.

Aula, P (2005) Katteetonta sponsorointia? editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 3/05.

Aula, P. & Mantere, S. (2005) Miksi strategiat epäonnistuvat? Bisnes.fi 61.

Aula, P (2005) “Schools suck?”, editorial. Helsinki: Edita Press 2/05.

Aula, P (2005) Aikamme aulailu, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 1/05.

Aula, P. (2004) Teoreettisesti mahdollista, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 4/04.

Aula, P. (2004) Intranet: ei edes internetin kirjoitusvirhe, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 3/04.

Aula, P. & Mantere, S. (2004) Miksi strategiat epäonnistuvat? Bisnes.fi, lokakuu/04.

Aula, P. (2004) Tutkimuksen ABC, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 2/04.

Aula, P. (2004) Kriisi kahdessa maailmassa, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 1/04.

Aula, P. (2003) Kunhan nimi on oikein – rajattoman julkisuuden ongelma, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 4/03.

Aula, P. (2003) Maine on totta. Maine, editorial. Helsinki: Edita Press 3/03.

Aula, P. (2003) Väärä profeetta. Maine, editorial. Helsinki: Edita Press 2/03.

Aula, P. (2003) Think local, act local. Maine, editorial. Helsinki: Edita Press 1/03

Aula, P. (2002) Suomen katumaine. Maine, editorial. Helsinki: Edita Press 4/02.

Aula, P. (2002) Aineeton mahdollisuus. Maine, editorial. Helsinki: Edita Press 3/02.

Aula, P.  &  Miller, P. (2002) Generating fresh insights for corporate brand management. Insights Quarterly, issue 3, July/02.

Aula, P. (2002) Satuja vai tarinoita: totta vai tarua, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 2/02.

Aula, P. (2002) Kytevä raivo, editorial. Maine. Helsinki : Edita Press 1/02.

Aula, P. (2001) Hyvä tyyppi, editorial. Maine. Helsinki: Edita Press 1/01.

Aula, P. & Mörä, T. (1999) Haamukatsojat. Image: Image Publishing.

Aula, P. (1999) Kansakunta kaipaa kaaosta. Busines.fi-Magazine. Helsinki: Talentum, no. 1/99.

Aula, P. (1998) Quo vadis, informaation aika? Markkinointi & Mainonta. Helsinki: Talentum, no. 22/98.

Aula, P. (1998) Internet: hyvä renki ja huono isäntä. Yliopistolainen: Helsingin yliopiston henkilöstölehti. Helsinki: Helsingin yliopisto 1998.

Aula, P. (1997) Verkottuneet tiedottajat: Suomen Tiedottajien Liiton 50-vuotisjuhlatutkimus. Tiedottaja-lehti. Helsinki: Suomen tiedottajien liitto 1997.

Aula, P. (1997) Syrjäyttääkö Internet käynnin kaupassa? Tietoviikko. Helsinki: Talentum 1997. 

Aula, P. (1996) Yksi murha: 12 valokuvaa. Tietoviikko. Helsinki: Talentum 1996.

Aula, P. (1996) Kuukauden aasialainen namu: kolumni. Tietoviikko. Helsinki: Talentum 1996.

 

Selection of invited lectures, talks and papers presented (national and international)

 

Kaupunkimaineen muodostuminen ja tulkinta: esimerkkeinä Lahti ja Lappeenranta, (yhdessä T. A. Äikäs) 27.11.2007, Lahti Science Day, Lahti

Verkkoviestintä ja organisaatiot, 27.11.2007, Lahti Science Day, Lahti

Verkkoviestinnän tila organisaatioissa, 8.11.2007, VO-hankkeen päätöseminaari, Lahti

Kuka mitä häh –media, 17.10.2007, Dimes-seminaari, Helsinki

Työnantajamaine- ja lupaus, 26.8.2007, Henry-seminaari, Helsinki

Strategisen maineenhallinnan haaste, 18.4.2007, Helsinki

Maine ”online”, 21.1.2007, ProCom, Helsinki

Hyvän yrityksen arvoitus, 9.11.2006, HSE, Helsinki

Verkkoyhteisöt: unelmia ja karikoita, 3.11.2006, Palmenia, Lahti

Kaupunkimaine - tutkimusten valossa, 6.10.2006, Efeko, Helsinki

Maineenhallinta menestystekijänä, 22.9.2006, S&A-päivät, Helsinki

E-osallistuminen: tapaus Hollola, 29.9.2006, Hollola

Hyvä yritys – Hyvä maine, 28.9.2006, Työympäristövisio, Helsinki

Helsinki: Maineensa mittainen kaupunki(?), 27.9.2006, Helsinki

Verkko ja maineenhallinta, 19.9.2006, Verkkokoulu, Lahti

Digitaalinen elämä: Miten digitaalisuus on muuttanut ja tulee muuttamaan elämäämme, 9.9.2006, Sibeliustalo, Lahti

Mantere, S. & Aula, P. Strategy-as-tragedy? Narrative Construction of Strategy failure. Presented at the EGOS- European Group for Organization Studies Colloquium in Bergen, July 2006.

Kaupunkien työnantajamaine: mikä se on ja mistä se syntyy? 28.8.2006, Helsinki

Strateginen maineenhallinta, 5.6.2206, Lahti

Jaettu maine, 1.6.2006, Helsinki

E-osallistuminen, 18.5.2006, Lahti

Mistä kaupunkien maine muodostuu ja miten sitä voidaan tutkia? 17.5.2006, Lahti

Verkko ja maineenhallinta, 8.3.2006, Lahti

Maineteoria ja organisaatioiden yleisösuhteet, 21.2.2006, Helsinki

Strateginen maineenhallinta, 26.1.2006, Helsinki

Internet: ystävä vai vihollinen?, Virkaanastujaisesitelmä, Helsinki, 2005

Kommunikatiivinen johtaminen, Tietoyhteiskuntaneuvosto, työelämäjaos, 2005

i-Lahti: voidaanko Lahden alueelle rakentaa innovatiivisen miljöön maine?, Lahti-seminaari

Viestinnästä verkkoviestintään, Lahden XX tiedottajakoulutuksen juhlaseminaari, 27.9.2005

Maineenhallinta, Palmenian syysseminaari, 20.10.2005

Asiakaslehti maineen rakentajana - tai tuhoajana, Asiakaslehtipäivä, Helsinki, 30.11.2005

Vieläkö Lahti on Suomen Chicago? kaupunkimainetutkimuksen alustavia tuloksia, viestinnän aamukahvitilaisuus, Lahti, 13.12.2005

Näkymä organisaatioviestintään verkostoyhteiskunnassa, Viestinnän PD-ohjelma, Lahti, 25.4.2005

Viestinnän rakentaminen elämäntapavalmennuksen tukena. Suomen kuntourheiluliitto 9.11.2004.

Tietoverkot ja e-terrorismin uhka. Bobrikovista nykypäivään: terrorismin monet kasvot. Hamina 29.10.2004.

Miksi maineella on merkitystä? TE-keskus, Lahti 25.10.2004.

Kansalaiset verkossa: vankeina vai vapaina? Suomi.fi –tilaisuus. Säätytalo 21.9.2004.

Lastensuojelu ja maine. Lastensuojelupäivät, Lappeenranta 26.8.2004.

@yhteisöt. Verkkokesäpäivät, Lahti 18.8.2004.

Stories of Strategy Failure. Academy of Management, New Orleans 6.-11.8.2004.

Viestinnän vaikuttavuus maineen näkökulmasta: tapaus Suomen kunnat. Viestinnän laitos 17.6.2004.

Vastuullinen viestintä kvartaalitaloudessa – onko sitä? ProCom-päivä, 3.6.2004.

Median merkitys vastuullisen yritysimagon rakentamisessa. Elintarvikepäivät, 4.5.2004.

Vastuu on luottamuskaupan valuuttaa. Yhteiskuntavastuun raportointi –seminaari, 27.4.2004.

Näkymiä verkkoviestintään ja verkostojen teoriaan II. Avoin yliopisto, Viestinnän nykysuuntauksia, 29.4.2004.

Näkymiä verkkoviestintään ja verkostojen teoriaan I. Helsingin yliopisto, Viestinnän nykysuuntauksia, 9.4.2004.

Sisäinen viestintä: avain menestykseen. Tampere-talo 22.1.2004.

Miksi maine on kunnalle tärkeä? Kajaani, 23.1.2004.

Näkymiä verkkoviestintään ja verkostojen teoriaan. Biomedicum, Helsinki, 13.12.2003.

Miksi maine on kunnalle tärkeä? Kunnan maine ja paikan markkinointi –seminaari, Kuntatalo, Helsinki 10.12.2003.

Viestinnän trendejä. Ipra, Procom, Helsinki 29.10.2003.

Viestintä ja maine. Yhteiskuntaviestinnän yhdistys 20 vuotta juhlaseminaari, Säätytalo, Helsinki 27.10.2003.

Maine: kohtaamisia verkossa. Taite-seminaari, Kouvola 22.10.2003.

Verkkoviestintä tänään. Verkkoviestinnän muuntokoulutus: johdatus verkkoviestintään, Lahti 10.10.2003.

Sisäinen viestintä vastuullisen liiketoiminnan tukena. Julkisuus, raha vai hyvä sydän? –seminaari. Finlandia-talo, Helsinki 8.10.2003.

Sisäisen viestinnän tutkimuksesta ja haasteista. Viestinnän PD-ohjelma. Helsingin yliopisto, Palmenia, 29.9.2003.

Henkilöstö ja yrityksen maine. HekePRO-hankkeen päättäjäisseminaari, Lahti 26.8.2003.

Benchmarking Corporate Reputation Performance: The Latest Profiling and Mapping Techniques. Corporate Reputation Management -conference. European Networking Group, 20. – 21.9.2001, Amsterdam.

Organizational @-conditions: The New Playing Field for Corporate Communications (Organisaation @-olosuhteet? in Finnish). A Colloquium on Organizational Communication. Jyväskylä, Finland 2001.

Negotiating Reputations: Organizational Communication And The Arenas Of Reputation Representations. (Together with KTM Hanna-Mari Rapon kanssa). 5th Global Conference on Corporate Reputation, Paris, France, May 19th 2001.

Beyond Management - Chaos, Communication, and Change in Organizational Culture Structure. International Communication Association convention. San Francisco, USA 1999.

The Theory of Dynamical Organizational Communication (Dynaamisen organisaatioviestinnän teoria, in Finnish). A Colloquium on Organizational Communication. Helsinki, Finland 1999. http://www.valt.helsinki.fi/staff/aula/ytesitys/index.html 

Chaos Theory, Communicationand the Management of Organizational Change. An annual Colloquium on Complex Systems and the Management of Organizations. Toronto, Kanada 1998.

Chaos Theory and Organizational Management (Kaaosteoria ja organisaatioviestinnän management, in Finnish). A Colloquium on Media Research. Tampere, Finland 1998.

Modern Cult(ure) of Media Power? (Media vallan moderni kulttuuri, in Finnish) Understanding Modern Times -seminar. Helsinki, Finland 1996.

Arguments and Agenda-setting in Finland's EU-campaign autumn 1994 (Argument och dagordningar under den finländska EU-kampanjen hösten 1994, in Swedish). Together with Lars Rosenblad. XII Nordic conference of the International Association for Mass Communication Research. Helsingör, Denmark, August 1995.

The Role of the Mass Media in the Finnish EU Referendum. Together with Tuomo Mörä. The conference of the International Association for Mass Communication Research IAMCR. Portoroz, Slovenia, June 1995. 

Chaos - The New Paradigm of Communication Research? The Annual Conference of the Society for Chaos theory in Psychology and Life Sciences. Baltimore, USA, 1994.                       

Chaos - New Paradigm for the Study of Organizational Communication? (Kaaos - uusi paradigma organisaatioviestinnän tutkimuksessa? in Finnish). The Conference for Communication Studies, Helsinki, Finland, 1994.

Media or Social Interaction or Both? The Integrative Model of the Public Issue Priority. The Second seminar of Nordic EU-researchers, Tampere, Finland, 1994.

In addition: Frequent presentations in various business- and training seminars.