"Only bad witches are ugly."
- Glinda witch of the North

Profession : University Lecturer (early childhood education) in Faculty of Educational Science, University of Helsinki ; Post doctoral research fellow University of Helsinki ; Preschool/Kindergarten Teacher [not at work atm]

Graduations : Doctor of Education (2016) Master of Education (Early Childhood Education) 2011
Bachelor of Art (Education) 2006, University of Helsinki

Place of Living: Espoo, Tapiola, Finland

Areas of interest: Participation
, Early Childhood Education, Research, Teaching, Children's Rights, Learning environment, Digital learning and mediaeducation

Hobbies: Roleplays, Traveling, Playing, Watches, Writing and reading

CV: My CV online

Contact me: jonna.kangas [at] helsinki.fi

Online me: Dreams of EducationAcademic papers:

2017
Kangas, J. & Ukkonen-Mikkola, T. (submitted). Multi-voiced development in Finnish early childhood education practices. Submitted to Education & Work, April 2017.
Lastikka, A-L. & Kangas, J. (2017). Ethical Challenges and Chances of Interviewing Young Children in Early Childhood Education Research. Asia-Pasific Journal of Research in Early Childhood Education 11(1), 85-110

2016
Kangas, J., Venninen, T. & Ojala, M. (2016). Educators’ Perceptions of Facilitating Children’s Participation in Early Childhood Education, Australasian Journal of Early Childhood. 41(2), 85-94
Kangas, J., Venninen, T., & Ojala, M. (2016). Distributed leadership as administrative practice in Finnish early childhood education and care. Educational Management Administration & Leadership, (ahead-of-print).

2015
Kangas, J., Ojala, M. & Venninen, T. (2015). Children’s Self-Regulation in the Context of Participatory Pedagogy in Early Childhood Education. Early Education and Development, 26, 5–6, 847–870

2014
Leinonen, J. & Sintonen, S. (2014). Productive Participation-Children as Active Media Producers in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy, 9, 3, 216-236. Available online
Leinonen, J., Brotherus, A. & Venninen, T. (2014). Children’s participation in Finnish pre-school education-Identifying, Describing and Documenting Children’s Participation. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 7, 8, 1-16. Available online
Supporting children's participation in Finnish daycare, Venninen, T., Leinonen, J. Lipponen L. & Ojala, M. Early chidhood education journal, 42, 3, 211-218. Available online) A1

Distributed leadership as administrative practice in Finnish Early Childhood Education and Care.(2014) Venninen, T., Leinonen, J. & Ojala, M. Educational Management Administration & Leadership (accepted for publication 1/2014). A1

2013 Developing children´s participation through research and reflective practices, Venninen, T. & Leinonen, Asia-Pacific Journal of early childhood education, 7, 1, 1-19. A1
Children's conceptions about participation and educators' role as enhancer. Conference presentation, EECERA 2013 conference. 30.8.2013. Tallinna.

2012
Tutorías fuera del horario escolar. [After school tutoring]. Leinonen, J. & Niemelä, R. Cuadernos de Pedagogía, 429, 45-47.
Päiväkotihenkilöstön kokemuksia omasta osallisuudestaan työyhteisössä. Venninen, T. & Leinonen, J.Teoksessa: Atjonen, P. (ed.). Oppiminen ajassa - kasvatus tulevaisuuteen. Turku : Suomen kasvatustieteellinen seura p. 187-201. 15 p. (Kasvatusalan tutkimuksia; 61). A3
Creating Conditions for Reflective Practice in Early Childhood Education, Venninen, T., Leinonen, J., Ojala, M. & Lipponen, L. International Journal of Child Care and Education Policy. 6, 1, 1-15. A1.
Designing learning experiences together with children, Leinonen, J. & Venninen, T. Procedia : Social and Behavioral Sciences. 45, 466-474. A1
Desing Learning with Children. Design Learning -conference presentation, 10.5.2012. Helsinki.
Preschool education seminarpaper (In Finnish),

2011
Lasten vanhempien ja henkilökunnan osallisuus varhaiskasvatuksessa -tutkimusraportti (In Finnish),
Osallisuuden kulttuurin kehittäminen, Leinonen, J., Venninen, T. & Ojala, M., Teoksessa: Löytöretkellä Osallisuuteen - Tutkimista ja kehittämistä päiväkodin arjessa. (toim.) Soccan ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 26. pp. 83-98.
Mediaeducation seminarpaper (In Finnish),
Development process of Participation in 21 day care centers (presentation for The Science Day of Faculty of Behavioral Sciences 22.9.2011),
Participation in VKK-Metro project -presentation (5.5.2011) (In Finnish)

2010
Master Thesis (in Finnish),
Research Report about Children's Participation in Early Childhood Education (In Finnish),

Textual and Presentational me (not-so-academic-texts):

Same resources, better results. Includ-Ed -seminar presentation (12/2011)
Life History Reseach in Education (book review),
Research in Early Childhood Education (book review),
Participation in Early Year Education -presentation (11/2011),
Ostopalvelupäiväkotien vanhempainilta 4.10.2011 - Osallisuus,
Column about participation for Kindergarten teachers,
Poster about Participation (in Finnish) ,
When technology is threat to education ,
Presentation about Media education in preschool,
Child welfare,
Education and Values in Finnish Kindergarten,
Tiedon esittämisen aikakaudet