- -

Ontologi

Ontologi är läran om vad som existerar och vad vad det betyder att någonting existerar. Ordet ontologi kan betraktas som en synonym till metafysik, men det har inte samma belastning som ordet metafysik. Olika ontologiska uppfattningar är materialism, spiritualism, dualism, idealism, realism, objektivism, subjektivism, kontextualism och relativism. En del av dessa olika ontologiska uppfattningar kan förenas. Gränsen mellan ontologi och epistemologi är inte alltid uppenbar. Flera av de ovannämnda namnen på ontologiska riktningar är samtidigt namn på kunskapsteoretiska riktningar.

Enligt objektivismen är verkligheten entydig, enligt subjektivismen är verkligheten beroende av iakttagaren och därmed mångtydig och relativ. Hurudan verkligheten är beror även på vilken verklighet som studeras, av vilken typ studieobjektet är. Det torde vara uppenbart att tolkningar av historien är mångtydigare än beskrivningar av naturen, varför en positivistisk vetenskapssyn lättare kan tillämpas på fysik och biologi än på historia.

Ting kan existera på olika sätt. Ett tal, ett begrepp eller en melodi finns inte till på samma sätt som en solid kropp. Det förflutna existerar inte på samma sätt som det närvarande.


Startsida

- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi