- -

Falsifiering

Vetenskapliga hypoteser bör kunna prövas empiriskt. Enligt Karl Popper kan hypoteser dock aldrig veriefieras eller bevisas, endast falsifieras, dvs motbevisas. Popper betraktar falsifierbarheten vara ett krav på vetenskaplighet. Hypoteser och teorier prövas genom falsifieringsförsök. Upprepade misslyckade falsifieringsförsök befäster hypotesen, men bevisar den inte. Falsifieringsförsöken utgörs av tester av förutsägelser eller slutsatser som deduktivt följer av hypotesen. Kravet på falsifierbarhet innebär således ett ställningstagande för hypotetisk-deduktiv metod.


Startsida- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi