Doktorsavhandling | Utbildning | Undervisning | Texter | Webbdesign | Länkar

Ralf Wadenström

Undervisning

Vintern (period 3) 2011 undervisade jag en kurs i vetenskapsfilosofi vid Campus Vik och Gumtäkt. Våren 2009 undervisade jag en kurs om metaforer vid filosofiska institutionen. Sedan 1991 har jag varit timlärare i filosofi vid Helsingfors universitet. Sedan år 2000 har jag publicerat webbstöd för mina kurser. Ämnen som jag undervisat i är logik, logik och argumentation, filosofihistorioa, historiefilosofi, kulturfilosofi, mediefilosofi, vetenskapsfilosofi och metaforteori.

Sommaren 2002 undervisade jag en kurs i logik vid Vasa sommaruniversitet. Höstterminen 2002 undervisade jag en kurs i kulturfilosofi vid mediekulturlinjen vid yrkeshögskolan Arcada. Vårterminen 2004 undervisade jag en kurs i logik vid Öppna högskolan på Åland/ Det öppna universitetet vid Åbo Akademi. Vårterminen 2005 föreläste jag en kurs i historiefilosofi, som sponsorerades gemensamt av Filosofiska institutionen och Historiska institutionen.

Åren 2001-2010 undervisade jag i filosofi i Helsinge gymnasium, där jag läsåren 2008-2009 och 2009-2010 även undervisade lång matematik och fysik. Från augusti 2010 är jag lektor i matematik, fysik och kemi vid Strömborgska skolan. Läsåret 2011-2012 undervisar jag även filosofi vid Borgå gymnasium, liksom jag gjorde under det gångna läseåret.


Hemsida Länksamling