Övning 8

  1. Härled satsen intep(c) ur satserna allax(p(c) eller q(x) endast om inter(x)) och r(c)
  2. Antag satserna "Alla filosofer är människor" och "Det finns filosofer som är logiker". Härled satsen "Någon människa är logiker".
  3. Härled satsen inteq(a,c) ur premisserna allax(q(x,c) endast om q(x,b)), allax(q(x,b) endast om intep(x)), p(a)
  4. Härled satsen "Något däggdjur föder inte levande ungar" ur premisserna "Alla däggdjur som föder levande ungar saknar näbb" och "Något däggdjur saknar inte näbb".
  5. Låt F stå för mängden av filosofer, L för mängden av logiker och M mängden av matematiker. Uttryck med hjälp av mängderna F, L och M satsen "Alla logiker som inte är filosofer är matematiker".


Studiematerial
logikkursKursens startsida