Lösningar till övning 7

nyckel:

a = Arthur, b = Boris, c = Cecilia, p(x) = x talar, q(x,y) = x tala med y, r(x,y,z) = x talar om y för z, s(x) = x stampar

 1. Arhur talar.
  p(a)
 2. Boris talar och stampar.
  p(b) och s(b)
 3. Cecilia talar med Boris.
  q(c,b)
 4. Arthur talar om Boris för Cecilia.
  r(a,b,c)
 5. Arthur talar men stampar inte.
  p(a) och intes(a)
 6. Arthur och Cecilia talar.
  p(a) och p(c)
 7. Boris stampar inte.
  intes(b)
 8. Varken Boris eller Arthur talar.
  inte(p(b) eller p(a))
 9. Om Arthur talar, så stampar Boris inte.
  p(a) endast om intes(b)
 10. Cecilia talar med Boris.
  q(c,b)
 11. Boris talar om Cecilia för Arthur.
  r(b,c,a)
 12. Om Cecilia talar med Arthur, så talar Boris inte med henne.
  q(c,a) endast om inteq(b,c)
 13. Boris talar med Cecilia endast om Arthur talar om Cecilia för honom.
  q(b,c) endast om r(a,c,b)
 14. Athur talar med Cecilia eller så talar de inte alls.
  q(a,c) eller (intep(a) och intep(c))
 15. Boris och Arthur talar med varandra.
  q(b,a) och q(a,b)
 16. Cecilia och Boris talar med varandra, men de stampar inte.
  q(c,b) och q(b,c) och intes(c) och intes(b)
 17. Alla stampar.
  allaxs(x)
 18. Någon talar.
  det finnsxp(x)
 19. Om någon stampar, så talar alla.
  det finnsxs(x) endast om allaxp(x)
 20. Om alla stampar, så talar alla.
  allaxs(x) endast om allaxp(x)
 21. Alla som stampar talar.
  allax(s(x) endast om p(x))
 22. Någon stampar och någon talar.
  det finnsxs(x) och det finnsxp(x)
 23. Någon stampar och talar.
  det finnsx(s(x) och p(x))
 24. Om Arthur stampar, så talar alla.
  s(a) endast om allaxp(x)
 25. Artur talar med någon.
  det finnsxq(a,x)
 26. Någon talar med Cecilia.
  det finnsxq(x,c)
 27. Alla talar med Boris.
  allaxq(x,b)
 28. Ingen talar med Arthur.
  intedet finnsxq(x,a)
 29. Någon talar med alla.
  det finnsxallayq(x,y)
 30. Alla talar med alla.
  allaxallayq(x,y)
 31. Alla talar med sig själva.
  allaxq(x,x)
 32. Om någon talar om Cecilia för Arthur, så talar han med henne.
  allax(r(x,c,a) endast om q(x,c)) eller det finnsxr(x,c,a) endast om q(a,c) beroende på om man med "han" syftar på "någon" eller på Arthur.
 33. Alla som talar med Boris talar med Arthur.
  allax(q(x,b) endast omq(x,a)
 34. Cecilia talar med alla som talar med henne.
  allax(q(x,c) endast om q(c,x))
 35. Om Cecilia talar med alla, så talar någon med Arthur.
  allaxq(c,x) endast om det finnsxq(x,a)
 36. Arthur talar om någon för alla.
  det finnsxallayr(a,x,y)
 37. Arthur talar om alla för någon.
  allaxdet finnsyr(a,x,y)
 38. Någon talar om någon för alla.
  det finnsxdet finnsyallazr(x,y,z)
 39. Boris talar med alla utom Arthur.
  allax(q(b,x) eller x är identisk med a)
 40. Cecilia talar med någon annan än Arthur.
  det finnsx(q(c,x) och intex är identisk med a)
 41. Ingen talar med Arthur.
  intedet finnsxq(x,a)
 42. Ingen talar med någon.
  intedet finnsxdet finnsyq(x,y)


Studiematerial
logikkursKursens startsida