Teorem

syntaktiskt bevisbart (P och Q) eller R om och endast om (P eller R) och (Q eller R) distributiva lagen för konjunktion
syntaktiskt bevisbart (P eller Q) och R om och endast om (P och R) eller (Q och R) distributiva lagen för disjunktion
syntaktiskt bevisbart P och Q om och endast om Q och P kommutativa lagen för konjunktion
syntaktiskt bevisbart P eller Q om och endast om Q eller P kommutativa lagen för disjunktion
syntaktiskt bevisbart P om och endast om P identitetslagen
syntaktiskt bevisbart P om och endast om inteinteP lagen för dubbel negation
syntaktiskt bevisbart P eller inteP det uteslutna tredjes lag
syntaktiskt bevisbart inte(P och inteP) den uteslutna kontradiktionens lag
syntaktiskt bevisbart inte(P och Q) om och endast om inteP eller inteQ de Morgans lag
syntaktiskt bevisbart inte(P eller Q) om och endast om inteP och inteQ de Morgans lag
syntaktiskt bevisbart (P endast om Q) om och endast om (inteQ endast om inteP) transpositionslagen
syntaktiskt bevisbart (P endast om Q) och P endast om Q modus (ponendo) ponens
syntaktiskt bevisbart (P endast om Q) och inteQ endast om inteP modus tollendo tollens
syntaktiskt bevisbart (P eller Q) och inteP endast om Q modus tollendo ponens

Logiska lagar
Tautologier
Tillbaka