Sanningsvärdetabeller

inte (negation)
P inteP
s f
f s

och (konjunktion)
P Q P och Q
s s s
s f f
f s f
f f f

eller (disjunktion)
P Q P eller Q
s s s
s f s
f s s
f f f

endast om (implikation)
P Q P endast om Q
s s s
s f f
f s s
f f s

om och endast om (ekvivalens)
P Q P om och endast om Q
s s s
s f f
f s f
f f s

Sanningsvärdetabellerna i formatet pdf

Tillbaka