Slutledningsregler

Modus (ponendo) ponens (MP) Modus tollendo tollens (MTT) Modus tollendo ponens (MTP)
P endast om Q
P
______
Q
P endast om Q
inteQ
______
inteP
P eller Q
inteP
______
Q
P eller Q
inteQ
______
P

Introduktionsregler (I)
P
____
inteinteP
P
Q
_____
P och Q

P
_____
P eller Q
Q eller P
P endast om Q
Q endast om P
______
P om och endast om Q

Elimineringsregler (E)
inteinteP
____
P
P och Q
_____
P
Q
P eller P
_____
P
P om och endast om Q
______
P endast om Q
Q endast om P

regeln för villkorligt bevis regeln för indirekt bevis hypotetiska syllogismregeln disjunktiva syllogismregeln
[P]
Q
______
P endast om Q
inteendast om P och inteP
____________
Q
P endast om Q
Q endast om R
______
P endast om R
P eller Q
P endast om R
Q endast om S
______
R eller S

De Morgans regler (DM)
P och Q
__________
inte(inteP eller inteQ)
inte(P och Q)
________
inteP eller inteQ
P eller Q
__________
inte(inteP och inteQ)
inte(P eller Q)
________
inteP och inteQ

Kommutativa regler
P och Q
______
Q och P
P eller Q
______
Q eller P

Slutledningsreglerna i formatet pdf

Tillbaka