Predikatlogikens alfabet

inte negation
och konjunktion
eller disjunktion
endast om implikation
om och endast om ekvivalens
är identisk med indentitet
det finns existenskvantor
alla universalkvantor
x, y, z,..., x1, x2,... variabler
a, b, c,..., c1, c2... konstanter
p, p1, p2,... predikatsymboler
( ) parenteser 
, komma

Alternativa symboler för det finnsx och allax är Ex respektive (x).

Tillbaka