Logiska lagar

logiskt giltig (P och Q) eller R om och endast om (P eller R) och (Q eller R) distributiva lagen för konjunktion
logiskt giltig (P eller Q) och R om och endast om (P och R) eller (Q och R) distributiva lagen för disjunktion
logiskt giltig P och Q om och endast om Q och P kommutativa lagen för konjunktion
logiskt giltig P eller Q om och endast om Q eller P kommutativa lagen för disjunktion
logiskt giltig P om och endast om P identitetslagen
logiskt giltig P om och endast om inteinteP lagen för dubbel negation
logiskt giltig P eller inteP det uteslutna tredjes lag
logiskt giltig inte(P och inteP) den uteslutna kontradiktionens lag
logiskt giltig inte(P och Q) om och endast om inteP eller inteQ de Morgans lag
logiskt giltig inte(P eller Q) om och endast om inteP och inteQ de Morgans lag
logiskt giltig (P endast om Q) om och endast om (inteQ endast om inteP) transpositionslagen
logiskt giltig (P endast om Q) och P endast om Q modus (ponendo) ponens
logiskt giltig (P endast om Q) och inteQ endast om inteP modus tollendo tollens
logiskt giltig (P eller Q) och inteP endast om Q modus tollendo ponens

Alternativt beteckningssätt
Tautologier
Tillbaka