Övningar

Övningarna publiceras här både i formaten MS Word och pdf.

  1. övningen [MS Word] [pdf]
  2. övningen [MS Word] [pdf]
  3. övningen [MS Word] [pdf]
  4. övningen [MS Word] [pdf]
  5. övningen [MS Word] [pdf]
  6. övningen [MS Word] [pdf]
  7. övningen [MS Word] [pdf]
  8. övningen [MS Word] [pdf]

Teori