Logikövning 7

1. Antag följande premisser: p, Øq, Øq ® (p ® r). Härled r.

2. Härled r Ú (q Ù p) ur p Ù q.

3. Antag p ® Øq och Øp Ú q. Härled Øp.

Tillbaka.