Logikövning 5

Antag att följande premisser är sanna:

1. Om Ann-Marie Lindholm hör någonting i luften som surrar, så är det vi i Skogby som hurrar.
2. Det är inte vi i Skogby som hurrar.
3. Vi i Skogby gratuelerar med låten "Vi skall gå hand i hand genom livet du och jag".
4. Om vi i Skogby gratuelerar med låten "Vi skall gå hand i hand genom livet du och jag", så håller Ann-Marie Lindholm kaffepannan varm.
5. Ann-Marie Lindholm håller kaffepannan varm.

Vilka av följande slutsatser kan man dra på basen av premisserna?

1. Ann-Marie Lindholm hör någonting i luften som surrar.
2. Vi i Skogby skall gå hand i hand med Ann-Mari Lindholm genom livet.
3. Ann-Marie Lindholm hör inte någonting i luften som surrar.
4. Ann-Marie Lindholm håller kaffepannan varm, men hon hör inte någonting i luften som surrar.
5. Ann-Marie Lindholm håller kaffepanna varm.
6. Ann-Marie Lindholm håller kaffepannan varm och det är vi i Skogby som hurrar.
7. Vi i Skogby gratulerar med låten "Vi skall gå hand i hand genomn livet du och jag".

Bevisa de giltiga slutsatserna med hjälp av slutledningsregler.

Tillbaka.

web page hit counter