Logikövning 4

1. Låt p = "Solen skiner", q = "Det regnar" och r = "Det är rötmånad". Översätt följande satser till svenska så gott det går.

a) r ® (q ® p)
b) p Ù q ® r
c) p ® Øq Ú r

2. Vilka av följande teckenföljder är välbildade satser?
a) p Øp Ú q
b) p Ú p Ø Ù q
c) p Ú Øq ® Ør

3. Avskaffa så många parentespar som det går. Avgör om satsen är en negation, en konjunktion, en disjunktion, en implikation eller en ekvivalens.

a) (((Ø(p) Ú q) « ((p Ù (Øq)) Ù r)))
b) (((p ® q) Ù ((p Ú r) ® p)) « ((Ø((p Ù q) Ù (p)) Ú (Ø(p)) ® r) « p))
c) Ø(p Ú ((q ® p) Ù ((p « q) Ù (p Ú q))))

4. Förenkla följande satser.

a) p Ù p ® q
b) (p Ù q) Ù (p ® q)
c) p « ((p Ú q) Ù (r Ù Ør))

Tillbaka

web page hit counter