Logikövning 11

1. Avgör med hjälp av sanningsvärdetabeller om följande satser är logiskt sanna, logiskt falska eller varken logiskt sanna eller logiskt falska.

a) Øp Ù (p ® q) ® Øq
b) Om det snöar eller regnar, så regnar eller haglar det.
c) (p(a) ® p(b)) Ù Øp(b) ® Øp(a)

2. Förenkla följande satser med hjälp av satslogikens lagar (tautologier).

a) Øq ® Øp
b) Øq ® Ø((p Ú r) Ù (q Ú r))
c) Det snöar och stormar eller så regnar och stormar det.

3. Härled nedannämnda slutsatser ur följande premisser:

Solen skiner. Fåglarna sjunger. Vitsipporna blommar. Det regnar inte. Om vitsipporna blommar och fåglarna sjunger, är det vår. Det är inte så att det varken snöar eller regnar. Det snöar inte eller så är det vinter och logikkursens föreläsare är en varulv. Det är vår eller nästan sommar.
a) Fåglarna sjunger eller så är det vargarna som ylar.
b) Det snöar eller så är det bara snöyra.
c) Det är vinter.

4. Översätt nedannämnda satser till predikatlogikens språk så gott det går. Ange själv nyckel.

a) Kalle sjunger och trallar och Lisa dansar och sjunger.
b) Kalle dansar med Lisa.
c) Om alla dansar med Lisa, så dansar ingen med Kalle.

Tillbaka.