Slutledningsregler

Modus (ponendo) ponens (MP) Modus tollendo tollens (MTT) Modus tollendo ponens (MTP)
P ® Q
P
______
Q
P ® Q
ØQ
______
ØP
P Ú Q
ØP
______
Q
P Ú Q
ØQ
______
P

Introduktionsregler (I)
P
____
ØØP
P
Q
_____
P Ù Q

P
_____
P Ú Q
Q Ú P
P ® Q
Q ® P
______
P « Q

Elimineringsregler (E)
ØØP
____
P
P Ù Q
_____
P
Q
P Ú P
_____
P
P « Q
______
P ® Q
Q ® P

regeln för villkorligt bevis regeln för indirekt bevis hypotetiska syllogismregeln disjunktiva syllogismregeln
Q
_____
P ® Q
Ø® P Ù ØP
____________
Q
P ® Q
Q ® R
______
P ® R
P Ú Q
P ® R
Q ® S
______
R Ú S

Tillbaka till manualen