Lösningar till logikövning 7

1.
1. p premiss (P)
2. Øq P
3. Øq ® (p ® r) P
4. (p ® r) modus ponens (mp), 3, 2
5. r mp, 4, 1

2.
1. p Ù q P
2. p konjunktionens elimineringsregel (Ù E), 1
3. q Ù E, 1
4. q Ù p konjunktionens introduktionsregel (Ù I), 3, 2
5. r Ú (q Ù p)

3.
1. p ® Øq P
2. Øp Ú q P
3. ØØp P (denna premiss antar vi för att bevisa indirekt)
4. p negationens elimineringsregel (Ø E), 3
5. Øq mp, 1, 4
6. q modus tollendo ponens (mtp), 2, 3
7. q Ù Øq Ù I, 6, 5
8. ØØp ® q Ù Øq 3, 7 (ur det antagna premisset ØØp följer en kontradiktion)
9. Øp regeln för indirekt bevis (ib), 8

Till övningar
Till löningar