Lösningar till logikövning 4

1.
a) Om det är rötmånad, så skiner solen om det regnar.
b) Om solen skiner och det regner, så är det rötmånad.
c) Om solen skiner, så regnar det inte eller så är det rötmånad.

2.
Endast den sista teckenföljden (c) är en välbildad sats.

3.
a) Øp Ú q « p Ù Øq Ù r
Satsen är en ekvivalens. Här behövs det alltså inga parentestecken.
b) (p ® q) Ù (p Ú r ® p) « ((Ø(p Ù q Ù p) Ú Øp ® r) « p)
Denna sats, som inte är riktigt vettig, är en ekvivalens.
c) Ø(p Ú ((q ® p) Ù ((p « q) Ù (p Ú q))))
Satsen är en nagation. Inga parentespar kan avskaffas här.

4.
a) p ® q [p Ù p omm p]
b) p Ù q
c) Øp [Eftersom ekvivalensens högra led är en kontradiktion, är den alltid falsk. Därför måste även ekvivalensens vänstra led vara falsk.]

Till övningar
Till löningar