Lösningar till logikövning 12

Sänd dina lösningar per e-post (ralf.wadenstrom@helsinki.fi).

Till övningar
Till löningar