Lösningar till logikövning 10

1. Juha är man.
2. Någon är man. (Det finns någon man. Det existerar minst en man.)
3. Alla är kvinnor.
4. Juha älskar Paavo.
5. Juha älskar inte Päivi.
6. Någon man är kvinna.
7. Någon man älskar Päivi.
8. Juha älskar någon man som älskar Päivi.
9. Alla män älskar Päivi.
10. Ingen man eller kvinna älskar Paavo.

(a = Esko, b = Paavo)
11. p(b)
12. "xp(x)
13. q(b,b)
14. p(b) Ù Øp(b, a)
15. p(a) Ù Ør(a)
16. "x(p(x) ® r(x))
17. Ø$ xs(x, b)
18. "x$ ys(x, y)
19. $x" ys(x, y)
20. "x" ys(x, y)

Till övningar
Till löningar