Lösningar till logikövning 1

1. ØA

2. A Ù B

3. B Ù ØA ["Det ryker, men det brinner inte." = "Det ryket och det brinner inte."]

4. ØB Ù ØA eller Ø(B Ú A) [ØB Ù ØA Û Ø(B Ú A)]

5. B ® A [Tillräckligt villkor.]

6. B ® A ["Det brinner om det ryker." = "Om det ryker, så brinner det."]

7. A ® B  [Nödvändigt villkor.]

8. A « B  [Nödvändigt och tillräckligt villkor.]

9. A ® B  ["Endast om det ryker brinner det." = "Det brinner endast om det ryker".]

10. B ® A

11. ØA ® B

12. ØA ® ØB [ØA ® ØB Û B ® A]

13. B ® A ["Det ryker bara om det brinner." = "Det ryker endast om det brinner."]

14. A ® B ["Bara det brinner, så ryker det." = "Om det (blott) brinner, så ryker det."

15. A ® A

16. ØA Ú B

17. ØA Ù ØB

18. ØA Ù B [Ordet 'fast' kan inte översättas utan att förlora en del av sin betydelse. Observera att satsen "(ØA Ù B) Ù (B ® A)" är en logisk motsägelse.]

19. B Ù A [Ordet 'för' kan inte översättas utan att förlora en del av sin betydelse. Observera att "(B Ù A) Ù (A ® B)" Û "B Ù A)"!]

20. B ® ØA

21. A

Ingen rök utan eld!

Till övningar
Till löningar