--

Bertrand Russel: Västerlandets filosofi

Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, vars första svenska utgåva utkom 1948, har översatts av den svenska filosofihistorikern Alf Ahlberg från det engelska orginalet History of Western Philosophy från 1945.


bild

bild

bild

bild

Disposition av filosofins historia

Startsida


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria