Anne Nevgi

Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori,
Kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto


 

in English

Suomeksi

 

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Kasvatustieteen laitos,
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

 
Opetus

Tutkimus

Julkaisut

Curriculum vitae

 

YHTEYSTIEDOT
Sähköposti
anne.nevgi[at]helsinki.fi
Puh. + 358 9 191 20627
Fax +358 9 191 20561
Kasvatustieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 R)
00014 Helsingin yliopisto

VASTAANOTTO
Ke 15-16
Sivu päivitetty 10.08.2007

 

 


Yliopistopedagogiikan koulutukset


Kasvatustieteen laitoksen opetus

 

Yliopistopedagogiikka I (10 op)

Ypeda I keskustakampus
lähijaksot: 6.-7.9., 26.9., 19.10., 29.10.,16.11., 12.12.2007

Koulutusmateriaalit

Yliopistopedagogiikka II ( 15 op)

Ypeda II keskustakampus
lähijaksot: 4.-5.9., 4.10., 17.10., 31.10., 9.11., 23.11., 3.12.,10.-11.12. ja 14.12.2007 sekä 11.1. 26.2., 14.3. ja 24.-25.4.2008

Ypeda II Meilahti
lähijaksot: 12.9., 26.9., 3.10., 17.10., 31.10., 21.11., 12.12. 2007, 16.1., 12.3., 14.5. ja 21.5.2008

Yliopistopedagogiikka III (35 op) - yliopistopedagogiikan aineopinnot

Lähijaksot alkavalle 2007-2009 kurssille: 19.- 20.9., 2.10., 15.10., 16.10., 17.10.,31.10., 2.11. ja 3.12.2007, 17.1., 18.1., 11.2., 12.2., 27.2.,
13.3., 9.4. ja 29.4.2008.

 

Pro gradu seminaari (II-seminaari) sl 2007

Seminaarissa käsitellään erityisesti yliopistopedagogiikan alaan eli yliopisto-kontekstissa tapahtuvaa opetusta, oppimista, opiskelua ja arviointia liittyviä tutkielmia. Tutkielmien aiheet pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön tutkimushankkeisiin. Katso tarkemmin tutkimushankkeet yksikön sivuilta.

Seminaarin BSCW-ympäristö (salasanan takana)

Seminaarin aikataulu:

ti klo 10-12: 11.9.-16.10. ja 30.10.-11.12.
S 20R, K112 (11.9., 18.9., 6.11., 13.11., 20.11., 4.12. ja 11.12.)
S 10, sali 226 (25.9., 16.10. ja 27.11.)
S 10, sali 121 (2.10.)
S 20R, K114 (9.10.)
S 20R, K113 (30.10)

 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa (3 op)

Kurssin verkkosivut

Luennot:
Ma klo 10-12: 17.9., 24.9., 1.10., 8.10. ja 15.10.
Siltavuorenpenger 20R, K113

Harjoitukset:
Ryhmä 1: ke klo 9-12, 26.9.-17.10, Siltavuorenpenger 20 R, K220
Ryhmä 2: pe klo 9-12, 28.9.-19.10. Siltavuorenpenger 20 R, K220

Harjoitusryhmien kokoonpanot ilmoitetaan sähköpostitse 14.9. mennessä.
Harjoitustyön viimeinen palautuspäivä: 5.11.2007.

 


Muu opetus

 


 

 

 

 

Aikuiskoulutukseen suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot-koulutus:

Luento: ABC-ryhmät / Anne Nevgi S10 aud. 2: ke 7.11. klo 16.30-19.30 Luennolla perehdytään oppimisen motivaatioteorioihin ja miten opettaja voi opetusta suunnitellessaan tukea aikuisen opiskelijan oppimista.

Luentomateriaali tulee tänne ke 31.10.2007