Anne Nevgi

Yliopistopedagogiikan yliopistonlehtori,
Kasvatustieteen dosentti, Helsingin yliopisto


 

in English

Suomeksi

 

Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Kasvatustieteen laitos,
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopisto

 
Opetus

Tutkimus

Julkaisut

Curriculum vitae

 

YHTEYSTIEDOT
Sähköposti
anne.nevgi[at]helsinki.fi
Puh. + 358 9 191 20627
Fax +358 9 191 20561
Kasvatustieteen laitos
PL 9 (Siltavuorenpenger 20 R)
00014 Helsingin yliopisto

VASTAANOTTO
Ke 15-16
Sivu päivitetty 10.08.2007

 

 

 

Työskentelen yliopistopedagogiikan johtavana yliopistonlehtorina Kasvatustieteen laitoksen yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä.

Olen perehtynyt yliopisto-opetuksen kehittämiseen ja päätehtäväni on koordinoida ja kehittää yliopistopedagogiikan arvosanaopetusta Helsingin yliopistossa ja toimia pedagogisena kouluttajana. Lisäksi kiinnostukseni verkko-oppimisympäristöjen kehittämiseen on johtanut siiihen, että olen jo useita vuosia opettanut kasvatustieteen laitoksen perusopiskelijoille Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa -kurssia..

Teen yliopistopedagogiikan ja verkko-oppimisympäristöjen alueisiin kohdistuvaa tutkimusta. Yliopistopedagogiikan alueella tutkimusintressini on kohdistunut erityisesti yliopisto-opettajan kehittymiseen opettajana. Verkko-oppimisympäristöjen alueella kiinnostukseni kohteena on ollut opiskelijoiden motivaatio ja itsesäätelytaitojen kehittyminen.

Toimin jatko-opintojen ohjaanana ja lukuvuonna 2007-08 ohjaan kasvatustieteen laitoksen pro gradu-seminaaria.

Toimin Helsingin yliopiston pedagogisten yliopistonlehtorien verkostossa. Pyrin myös aktiivisesti edistämään yliopistopedagogiikan kehittämistä yhteistyössä kansallisella tasolla ja olemme luomassa yhteistä yliopistopedagogiikan rinkiä, verkostoa, jossa keskustelemme ja kehittämme yhteisesti yliopistopedagogista koulutusta Suomessa.