5 sp, Period III, 2017

Kursen ger en introduktion till kvantmekaniken och lägger grunden för fenomenen bakom strukturerna hos atomer och molekyler.

Första föreläsningen 17.1.2017

Kursen följer till största delen institutionens spelregler för grundundervisningen

Föreläsare

Mikael Ehn (mikael.ehn(ät)helsinki.fi)

Assistent

Christoffer Fridlund (christoffer.fridlund(ät)helsinki.fi)

Föreläsningstider

Ti 12-14, To 12-14, Physicum D117

Räkneövningstider

Må 12-14 i sal D112. Inlämning torsdagar senast kl 16:00.

Bedömning

I kursen ingår en tent som ger 60% av kurspoängen. Räkneövningspoängen står för 30% och annat kursarbete står för 10%.

Tenten

Tenttiden bestäms senare.

Kursmaterial

Kursboken är "Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter".

Föreläsningsanteckningarna:

Kursarbeten:

Övningar