5 sp, Period III, 2018

Kursen ger en introduktion till kvantmekaniken och lägger grunden för fenomenen bakom strukturerna hos atomer och molekyler.

Första föreläsningen 15.1.2018

Kursen följer till största delen institutionens spelregler för grundundervisningen

Föreläsare

Mikael Ehn (mikael.ehn(ät)helsinki.fi)

Assistent

Christoffer Fridlund (christoffer.fridlund(ät)helsinki.fi)

Föreläsningstider

Må 10-12, Ti 12-14, Physicum D104

Räkneövningstider

Ti 14-16 i sal D104. Inlämning senast föregående fredag kl 16:00.

Bedömning

I kursen ingår en tent som ger 60% av kurspoängen. Räkneövningspoängen står för 30% och annat kursarbete står för 10%.

Info om kursarbetet finns här.

Tenten

Tenten hålls måndag 5.3.2018 kl 12.00-16:00 i D104.

Kursmaterial

Kursboken är "Brehm & Mullin: Introduction to the structure of matter".

Föreläsningsanteckningarna:

Kursarbeten

Övningar

Modellsvar