YLE5 Luonnonvarataloustiede

ti 10-12 sh 14, ke 14-16
C130

VIA ATK 155 ti 10.10. 14-16 (sama sisältö ke 4.10. 14-16)

* = Seuraava luento, tehtävänä olevat harjoitukset

Aikataulu

Arvosana

Päivitetty 10.10.2017


1 Uusiutumattomat luonnonvarat 

1.1 Niukkuus

1.2 Hotellingin malli .ppt .ppt2
1.3 Vertailua ja laajennuksia
m-files_yet-209.pptx

1.4 Teemoja

 

2 Uusiutuvat luonnonvarat (materiaalit päivittyvät vielä erityisesti tähän kohtaan)

2.1. Johdanto  .ppt

2.2 Schäfer-Gordon –malli  .ppt * .pdf

2.3 Säätely      .pdf´*

2.4 Kansainväliset kalastussopimukset .pdf *

2.5 Teemoja .pdf *

 

Holma, M., Lindroos, M. ja Oinonen, S. 2014. Hylkeet ja kalastus kilpasilla. Kalastaja, syyskuu 2014.

 

 

 


Tentti  (60 pistettä)
*

Luentotentti 18.10. sh13 14.00-16.00

Uusinnat tiedekuntatenteissä

Tenttiesimerkki

 


 

 

 


 

 

Luentolaskutehtävät annetaan luentojen yhteydessä (20 pistettä)

1. Olkoon diskonttokorko 10%, luonnonvaran rajalouhintakustannus 10 euroa ja tämän hetken optimaalinen hinta 110 euroa per louhittu yksikkö. Laske Hotellingin mallin ennustama tulevaisuuden hinta luonnonvaralle (eli toisen periodin hinta). Laske lisäksi hinnan muutosvauhti periodilta toiselle ja vertaa sitä diskonttokorkoprosenttiin. (2,5 pistettä)

Palautus ke 20.9. klo 14.15

Vastaus: Hinta - rajakustannus kasvaa 10%, eli toisen periodin hinta on 120 euroa. Hinnan muutosvauhti on 120/110 - 1, eli n. 9 %. Hinta kasvaa hieman hitaammin kuin niukkuushinta.

2. Laske YET-209_3.ppt tiedoston lopussa oleva monopoliesimerkki Hotellingin mallista. Laske lisäksi optimaaliset hinnat molemmille periodeille. (2,5 pistettä)

Palautus ke 20.9. klo 14.15

Vastaus: 2 viimeistä slideä: YE4_1Kc.ppt

3. Laske monopolin optimaaliset louhinnat kun diskonttokorko r = 0. Laske lisäksi monopolin optimaalinen louhinta kun resurssi ei ole rajallinen. (2,5 pistettä)

Palautus ke 27.9. klo 14.15

Vastaus:

4. Laske YLE5_2.2.pdf tiedoston lopusta laskuesimerkki. (2,5 pistettä) *

Palautus ke 4.10. klo 14.15

5. Suunnitelkaa 2-3 hengen ryhmissä oma luonnonvarakysymys, muotoilkaa malli ja suunnitelkaa miten sen voisi ratkaista ja millaisia tuloksia sillä voisi saada. (2,5 pistettä) *

Palautus ke 11.10. klo 14.15

6. a) Kokeile hotelling.m tiedostossa S=4500. Mitä tapahtuu voitoille (=piistar) ja miksi? b) Kokeile hotellingl.m -ohjelmaa: Periodin 0 rajakustannukset pysyvät ennallaan, mutta periodilla 1: c=100. Mitä tapahtuu hinnoille (p0 ja p1) yli ajan? c) Kokeile steady.m tiedostossa arvoa R=0.4. Miksi luennolla laskettu kalakanta (x) ja steady.m -ohjelman kalakanta (xx) ovat erisuuruiset? (2,5 pistettä) *

Palautus ke 18.10. klo 14.15

7.

8.

 

Kurssikirja

James Kahn: The economic approach to environmental and natural resources (3. painos) Luvut 2, 8-12

 

Artikkelitehtävät (20 pistettä = 10 pistettä essee + 10 pistettä esitys) * Käsittele artikkelin tutkimuskysymys, menetelmät, miten liittyy kurssiin ja tulokset. Kommentoi/kritisoi lähestymistapaa, mitä olisi voinut tehdä toisin? Mitä jatkotutkimuskysymyksiä artikkelissa esitetään?

Essee 3-5 sivua (palautus 31.10.) ja 5-10 min esitys 1-3 hengen ryhmissä, kukin ryhmä valitsee yhden seuraavista artikkeleista: *

 

The Bioeconomics of Honey Bees and Pollination Champetier, Sumner and Wilen ERE 2015 (Essi)

 

What are the major global threats and impacts in marine environments? Investigating the contours of a shared perception among marine scientists from the bottom-up. Boonstra et al. MP 2015 (Ellen ja Lotta)

 

Trends in marine climate change research in the Nordic region since the first IPCC report Pedersen et al. CH 2015 (Oula)

 

Are marine reserves and harvest control rules substitutes or complements for rebuilding fisheries? Yamazaki et al. REE 2015

 

An ABC of nonrenewable-renewable resource interactions: Antibiotics, Biofuels, Carbon Decay, Expropriation, Forestry... Lasserre and Smulders REE 2013 (Inka-Mari ja Suvi)

 

Renewable natural resource management and use without markets Brown JEL 2000 (Matias)

 

Nonrenewable resource scarcity Krautkraemer JEL 1998 (Johanna)

 

Marko Lindroos, L. G. Kronbak [2010]: "Strategic Behaviour in Fisheries", in Handbook of Marine Fisheries Conservation and Management (R. Quentin Grafton, Ray Hilborn, Dale Squires, Maree Tait and Meryl Williams eds.), Oxford University Press. (pyydä artikkelia Markolta) (Simo)

 

Emmi Nieminen, Kari Hyytiäinen and Marko Lindroos. Economic and policy considerations regarding hydropower and migratory fish. FF 2016 (Victor)

 

Holma, M., Lindroos, M., Romakkaniemi, A. ja Oinonen, S. Targeting sustainable commercial fisheries: Biological and economic management objectives in the Northern Baltic salmon fisheries. (Pyydä artikkelia Maijalta) (Taru)

 


 

 


Yliopistonlehtori Marko Lindroos

s-posti: etunimi.sukunimi ät helsinki.fi