Tutkimussuunnitelma

sivut Word-tiedostona

Takaisin aloitussivulle,

Määritelmä:

Tutkimussuunnitelman voidaan määritellä tutkijan ”toimintastrategiaksi”, joka mm. ”asemoi”, aikatauluttaa ja auttaa jakamaan käytettävissä olevat resurssit tavoitteen mukaisesti (käytettävissä oleva aika ja energia) 

Tutkimussuunnitelmassa esitetään lähinnä:

- mitä, miksi, mistä näkökulmasta ja
- miten aiotaan tutkia ja
- millä aikavälillä 
 

I Tutkimussuunnitelman merkitys  


Tutkimussuunnitelma on tarpeellinen yleensä kaikessa tutkimuksessa,  
 

Koska…
- sen laatiminen ”pakottaa” tutkijan miettimään aihettaan monelta kantilta
- se auttaa sitoutumaan valittuun tutkimustehtävään
- se ohjaa ajankäyttöä ja tutkimuksen eri vaiheiden toteuttamista
- se toimii ”porttina” itse tutkimusprosessiin
- huolella laadittu tutkimussuunnitelma helpottaa ulkopuolista kommentointia (ohjaaja, tutkimusseminaarit, tutoriaalit jne.)

II Tutkimussuunnitelman sisältö


1. Tutkimuksen työnimi

2. Tutkimuksen taustaa


Tutkittavan ilmiön kuvaus

3. Tutkimuksen tarkoitus/tavoite/tavoitteet 

HUOM: Tutkimuksen tavoitteita (l. tutkimuskysymyksiä) joudutaan usein muokkaamaan ennen täsmentymistä
 

4. Tutkimusmenetelmä(t) 

5. Tutkimusaikataulu

 
Esimerkki tutkimussuunnitelman sisällöstä:

 
1. JOHDANTO


1.1 Yleistä tutkittavasta ilmiöstä ja sen merkityksestä
1.2 Tähänastinen ilmiöön kohdistunut tutkimus (tiiviisti)
1.3. Tutkimuksen tarkoitus 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN NÄKÖKULMA 

3. TUTKIMUKSEN MENETELMÄVALINNAT 

4. TUTKIMUKSEN AIKATAULU 

5. LÄHDELUETTELO 

HUOM: Tutkimussuunnitelma ei yleensä koskaan toteudu sellaisena kuin alun perin suunniteltiin, vaan se elää ja kehittyy tutkimuksen edetessä.